1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Чарльз Менсон

У 1969 році було скоєно вбивство актриси Шерон Тейт, дружини відомого польського кінорежисера Романа Поланскі.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Психічні захворювання

Людська свідомість і мозок утворюють складну систему, про роботу якої ми досі знаємо дуже мало. Тому причини і методи лікування багатьох психічних захворювань продовжують залишатися предметом наукових суперечок.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Гуманістична психологія

Гуманістична психологія ряд напрямків у сучасній психології, які орієнтовані насамперед на вивчення смислових структур людини. У гуманістичній психології як основні предмети аналізу виступають: вищі цінності, самоактуалізація особистості, творчість, любов, свобода, відповідальність, автономія, психічне здоров'я, міжособистісне спілкування. Гуманістична психологія як самостійна течія виділилася на початку 60-х років ХХ століття як протест проти біхевіоризму і психоаналізу, отримавши назву «третьої сили». До даного у напрямку можна віднести А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер, Ф. Беррон, Р. Мей, С. Джурард та ін.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Структура характеру

Характер особистості вельми багатогранний. У ньому можна виділити окремі сторони або риси, які не існують ізольовано, окремо одна від одної, а є пов’язаними воєдино, утворюючи більш-менш цілісну структуру характеру. Структурність характеру простежується в закономірній залежності між окремими сторонами характеру. В цілісній системі окремі частини мають різне значення: одні висуваються на перший план, інші – замасковуються, треті відступають на задній план.

Визначити структуру характеру особистості означає виділити в характері основні компоненти або властивості та встановити зумовлені ними специфічні риси в їх складному відношенні і взаємодії. У структурі характеру різні дослідники виділяють різні властивості.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Емоційні розлади

Емоції – це одна із найважливіших сторін психічної діяльності, що характеризує переживання людиною дійсності. Один з провідних зарубіжних дослідників емоцій Ізард наголошує, що цілісне визначення емоцій вимагає врахування трьох компонентів, які характеризують це явище:

  • а) пережитого або усвідомлюваного відчуття емоцій;
  • б) процесів, що відбуваються в нервовій, ендокринній, дихальній, травній та інших системах організму;
  • в) спостережуваних виразних комплексів емоцій, зокрема тих, які відображаються на обличчі.

Зазначеним вище підкреслюється інтердисциплінарний характер області, що досліджує емоції і до якої прикута увага психологів, нейрофізіологів, лікарів та інших фахівців.