2014-03-29

Виникнення мови

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (1 голос)

Виникнення мови

Виявляється питання походження мови зовсім непросте. Серед науковців досі точиться дискусія про те як вона виникла у людей. Існує кілька гіпотез, проте жодна з них, крім гіпотези божественного походження, не дає вичерпної відповіді на процес виникнення мови, і звичайно жодна поки науково не доведена.

Гіпотези виникнення мови 

Гіпотеза божественного походження мови

В уявленнях народів, що населяють Азію та Індостан, мова була створена божественним началом. У деяких збережених писаннях відзначали, що мову створили мудреці під заступництвом бога. Так, в індійських ведах говориться, що установником імен є бог – загальний ремісник і "пан мови". Він давав імена іншим богам, а імена речам надавали люди – святі мудреці. У біблійній легенді в перші три дні творіння Бог називав великі об'єкти сам, а коли перейшов до створення тварин і рослин, право встановлення імен було передане Адаму.

Гіпотеза людей – винахідників мови

Прихильником встановлення імен був Платон. Аристотель вважав, що слова є знаками хвилювань душі, вражень від речей. Згідно з деякими уявленнями, назви встановлював володар або правитель. Кожен правитель в Китаї починав правління з виправлення імен. Ж. Ж. Руссо і А. Сміт вважали, що мова виникла як результат угоди, тобто люди зібралися і домовилися про значення слів.

Гіпотези випадкового винайдення мови

Торндайк вважав, що зв'язок звуків із смисловим змістом слів міг встановлюватися в окремих індивідуумів випадково і потім при повторенні фіксуватися і передаватися іншим членам колективу. Дійсно, в різних мовах немає відповідності між змістом і звуковими фонемами.

Гіпотеза життєвих шумів

На думку В. В. Бунака, мова виникла на основі звуків, властивих вищим мавпам, але не на основі афективних криків, а на основі життєвих шумів, що супроводжують буденну поведінку: це рохкання, акання, нявкання та ін. Зустрічаються ці звуки при зборі їжі , ночівлі, зустрічі з іншими тваринами. Звукові образи ставали основним ядром в спілкуванні і готували виникнення мови. 

Гіпотеза звуконаслідування

Німецький філософ Лейбніц вважав, що слова утворилися завдяки стихійному інстинктивному наслідуванню тих вражень, які справляли на стародавніх гомінідів предмети навколишнього середовища і тварини. Відповідно до гіпотези Л. Нуаре, стародавня людина наслідувала, в першу чергу, звуки, які супроводжують трудові операції, наприклад "тук-тук". Ще Ч. Дарвін в книзі "Походження видів" вказував на можливе походження мови шляхом звуконаслідування. Наслідування відіграє важливу роль в імітації звуків у процесі вивчення мови у людини, але звуки, властиві виду, можуть бути освоєні тільки при наявності розвинутого слуху та мовнорухових органів. Марно намагалися навчити мавп звукової мови людини. Крім двох слів, "тато" і "чашка", молодий орангутанг не міг вимовити нічого, так як у нього інше положення гортані і недорозвинений мовний апарат.

В цілому ж уміння відтворювати звуки, як це роблять деякі птахи, папуги, ворони, шпаки, приматам невластиве.

Гіпотеза афекту

Це одна з ранніх гіпотез, вона вважає, що мова виникла з несвідомих вигуків, які супроводжують різні емоційні стани. Проте звуки, що виробляються в стані афекту, збудження, не могли містити смислове навантаження і узагальнення. Деякі вчені вважають, що першими реальними елементами мови були закінчення довільних вигуків, що варіювали за інтенсивністю. Поступово ці звуки відокремилися і стали командами.

Гіпотеза ручних жестів

Згідно В. Вундту, рух голосових органів спочатку виник як частина пантомімічного комплексу – рухів тіла, рук, обличчя. Особливого значення набувають рухи рук. У первісних людей спочатку була пантоміма, що супроводжувалася нечленороздільними звуками, як у мавп, наприклад сигнали небезпеки, привертання уваги. Пантоміма була занадто громіздка в повсякденному спілкуванні. Звук ставав образом відрізка пантоміми. Н. Я. Марр вважав, що спочатку люди використовували навмисні рухи рукою, пов'язані з різними діями чи предметами. Це могли бути образотворчі або вказівні жести. Але спілкування за допомогою рук неекономічне, містить невелику кількість знаків. Звукова мова відрізняється від жестів більшою узагальненістю звукових одиниць, більшою комбінаторною можливістю для позначення різноманітних ситуацій, легкістю відтворення, економічністю. Крім того, в процесі трудової діяльності функції руки – комунікативна і маніпуляторна – вступали в конфлікт, тобто людина не могла одночасно користуватися рукою і для спілкування, і для праці. Тому жестова комунікація поступово замінювалася більш ефективною членороздільною звуковою мовою.

Мислителі про виникнення мови

Демокрит і епікурейці

Демокрит пов'язував виникнення мови з образом життя первісних людей і з їх потребами. Він так уявляв собі виникнення людства. Спочатку у людей було життя, схоже на звіряче. Вони врозбрід виходили на пасовища і харчувалися травою і плодами дерев. Страх перед звірами примусив їх об'єднатися і допомагати один одному. Їх голос спочатку був нечленороздільним і безглуздим, але поступово вони перейшли до членороздільних слів, встановивши один з одним символи для кожної речі, і тим самим створили засіб для пояснення щодо всього. Хоча, як ми пам'ятаємо, Платон устами Сократа назвав грубим міркування про договір між людьми так чи інакше називати речі. Для Платона, творця світу ідей і держави філософів, древні люди були нікчемними і нездатними ні придумати назви, ні домовитися про їхнє значення. Договірна гіпотеза, що передбачає природну появу назв, на основі людських потреб, більш співзвучне матеріалістичному світогляду. І вперше вона була сформульована за століття до платонівського "Кратила" знаменитим філософом-матеріалістом античності Демокрітом (V-IV ст. до н.е.). Його енциклопедичні знання, глибина мислення, широта філософського охоплення питань (за словами Аристотеля, він "розмірковував про все") створили йому великий науковий авторитет серед філософів. Разом зі своїм вчителем Левкіппом він є основоположником філософії атомізму і детермінізму.

У цьому міркуванні неважко побачити постановку наукової задачі: як відбувся перехід від нечленороздільних, неосмислених звіриних звуків до членороздільного пояснення слова. Ми не знаємо, чи намагався Демокрит відповісти на це питання, але те, що він зробив його очевидним для нас поза сумнівом.

Наведені міркування Демокрита легко пояснюють різноманітність мов і племен. Оскільки люди складали слова випадковим чином в різних людських об'єднаннях створювалися різні мови. Об'єднання людей, розкидані по всьому світу, поклали початок різним племенам з їх різними мовами.

Епікур і епікурейці, продовжуючи традицію Демокрита, внесли свої додатки і уточнення в договірну теорію. Епікур, наприклад, вважав, що перш, ніж племена встановили позначення речей, у них розвинулися особливі способи видихання повітря. Справа в тому, що людська природа взагалі і враження людей особливо відчувають сильний вплив оточуючих речей і місцевості, де живе плем'я. Особливі враження, пережиті людьми різних племен, викликають особливе видихання повітря, що й призвело згодом до появи різних мов, а не просто випадковість встановлення імен, як вважав Демокрит.

Однак просте видихання повітря виявилося поганим засобом взаємозв’язку, так як воно було двозначним і недостатньо стислим. Щоб звільнитися від цих недоліків, люди племен "спільно встановили особливі позначення".

Крім слів, встановлених для речей, люди винайшли слова для абстрактних понять або таких речей, які не можна сприйняти, наприклад атоми. Це стало результатом того, що розум уточнив передане людині природою і "відкрив дещо понад це".

Вже епікуреєць Діоген з Еноанди (II ст. н.е.) виступив з різкою критикою ідеї "установника назв". Той аргумент, який Платон приховано розумів в міркуваннях Сократа (установник назв мав би спочатку пізнати сутність всіх речей, а потім створити всі назви, що неможливо), Діоген висловив явно: по-перше, до встановлення назв не було ні звуків, ні букв і створювати назви не було з чого, по-друге, неможливо одному зібрати таку безліч назв, а якщо він і збере, то "смішно навчати людей слів, торкаючись указкою до кожної речі".

Глибокі думки висловлює й інший епікуреєць – Лукрецій Кар (бл. 98-55 до н.е.), поет і філософ-матеріаліст, автор знаменитої поеми "Про природу речей", де викладається атомістичне вчення. Він, як і Діоген, критикує "установника назв". Як можна припускати, риторично ставить питання Лукрецій, що якийсь один чоловік був здатний "позначити всі речі голосом", а інші люди цього робити не вміли? Звідки міг дізнатися установник слова, яких люди ще не застосовували? Люди б просто не витерпіли людини, що навчала б їх незрозумілих звуків.

Як же, на думку Лукреція, могла виникнути мова? Тут він, можливо, першим висуває гіпотезу, яка згодом була названа емоційною. Висловлювати назви предметів змусила людину потреба в спілкуванні, задоволенню якої послужили мова і голос.

Вітрувій

До точки зору епікурейців на походження мови примикають висловлювання римського архітектора, соратника Юлія Цезаря, Вітрувія (1 ст. до н.е.). У трактаті "Про архітектуру" Вітрувій, як і багато античних філософів, дотримувався ідеї суспільного прогресу. Протилежна думка полягала в тому, що стародавні люди жили в золотому столітті, і подальше їх існування тільки погіршувалося.

Стародавні люди, на думку Вітрувія, жили, як звірі в лісах і печерах, харчуючись дикою птицею. Але одного разу вітер розгойдав дерева, і від тертя їх суччя розгорівся вогонь. Звикнувши до нього, люди зрозуміли його користь: він давав тепло їхнім тілам. Зібравшись біля вогню, вони підтримували його і знаками запрошували інших погрітися. Так виникли перші "збіговиська" людей. Своїм диханням вони виробляли різні звуки, з яких під впливом щоденної практики вживання були встановлені слова, а потім часте вживання речей зробило необхідним вживання слів, тобто люди "мимоволі" почали говорити. Таким чином, Вітрувій розрізняє два етапи: встановлення слів людьми і вживання їх у мовленні, яке виникло "спонтанно", стихійно, через потребу у спілкуванні.

Проблема виникнення мови в епоху Відродження

Після давньогрецької філософії інтерес мислителів до проблеми походження мови різко впав через панування в науці богословських, зокрема біблійних, уявлень. Однак епоха Просвітництва, розквіт якої припадає на XVIII ст., знову відродила цю проблематику. Особливо багато уваги приділили їй французькі просвітителі. Відхід від теологічного поняття відбувався поступово. У XVII – на початку XVIII ст., коли в Німеччині у відповідь на питання Берлінської академії про виникнення мови багато мислителів ще відстоювали ідею дива, у Франції почали лунати голоси матеріалістично мислячих учених на користь людського, природного початку мовлення.

Це була епоха першої промислової революції, поширення друкарства (перший друкований верстат Гутенберга - XV ст.), механічного ткацького верстата і парової машини (XVIII ст.), це була епоха антифеодального, буржуазного просвітництва з його сильним сплеском інтересу до людської природи, до природних можливостей і прав людини.

Ідеологія середніх віків, з одного боку, звеличувала пануючу владу, світську і духовну, бо влада від Бога, з іншого – принижувала нижчі і середні верстви суспільства (трудовий люд, ремісників, торговців), бо людина народжена у гріху. Просвітителі чуйно вловили назрілі соціально-економічні потреби цих верств і на противагу середньовічній ідеології висунули принцип свідомої організованості простих людей, що дає, на їхню думку, пояснення і розумного соціального устрою суспільства, і його походження. Цей принцип оформився у вигляді теорії суспільного договору, відповідно до якого і закони встановлюються людьми, жертвуючи іноді особистими інтересами заради загального добробуту, і мова формується в результаті суспільної угоди.

У цих умовах природною реакцією на ідею чудесного походження мови стала ідея її винаходу людьми. Подібно до того як вони придумали колесо і порох, друкарський верстат і парову машину, вони винайшли мову.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus