2014-04-01

Фінікійці

4.625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.63 (4 голосів)

Фінікійці на кораблі

Назва «фінікійці», під якою цей народ відомий і в давнину, і в наш час, не була самоназвою. Так цей народ називали греки. Самі фінікійці іменували себе ханаанеями, а свою країну Ханааном. Так, за словами Августина, називали себе нащадки карфагенян в Північній Африці. В одному з написів з Цирти (нинішньої Ель-Хофри), мабуть карфагенянин (або фінікієць) іменується як «людина Ханаана». Найменування Фінікії Ханааном зустрічається на монеті міста Беріт, що не випадково. Фінікійці були частиною ханаанейського етносу, який обіймав досить обширний простір у Східному Середземномор'ї у III-II тисячоліттях до н. е..

Отже, можна говорити, що самі фінікійці вважали себе ханаанеями. Частину їх єгиптяни називали fenkhu, звідки і греки запозичили назву «фінікійці», вже набагато пізніше створивши їх епонім Фініка (Фенікса). Спочатку греки застосовували цю назву тільки до північної частини Фінікії. ЇЇ південна частина, як вважається, іменувалася Сидоном, як її називали і греки, і азіатські сусіди фінікійців.

З тим, що фінікійці не були автохтонами, сучасні дослідники в принципі згодні. У зв'язку з цим постає питання, яке має два аспекти: походження народу (етногенез) та походження цивілізації.

Геродот двічі говорить про походження фінікійців, виводячи їх з району Еритрейського моря, звідки вони і прийшли до берегів Середземного моря, причому другий раз він посилається безпосередньо на самих фінікійців: «як кажуть вони самі».

Цікаве повідомлення міститься у Плінія, який, кажучи про острів Еріфія (Erytheia) в Іспанії, де тірійцями був заснований Гадес, посилається на згадку назв цього острова грецькими авторами та тубільцями. Далі він зазначає, що назва «Еріфія» дана тірійцями, оскільки предки тірійців походили з району Еритрейського моря.

Солін передає практично ту ж тирську традицію, кажучи, що тірійці, які прибули з Червоного моря, називають острів Еритреєю, а пунійці, тобто карфагеняни, - Гадіром.

Ретельно аналізуючи ці відомості, вчені дійшли висновку про надійність цієї традиції, яка містить два варіанти - тирську і сидонську. Вони відрізняються деякими деталями, але дають загальну картину - прибуття фінікійців до берегів Середземного моря. Знання Геродота про води, що омивають Аравію, були не особливо точні, так що під Еритрейським морем він явно мав на увазі не зовсім чітко визначений водний простір навколо Аравійського півострова. Страбон уточнює, що прабатьківщиною фінікійців були острови в Перській затоці, сучасний Бахрейн. При цьому він посилається на вигляд місцевих святилищ, схожих на фінікійські, і, головне, на думку самих жителів цих островів. При описі Перської затоки Страбон, як він сам говорить, використовував дані Ератосфена, які, у свою чергу, походять від повідомленнями Андросфена, що плавав в Перській затоці за дорученням Олександра Македонського. Бахрейн і частково протилежний берег Аравії був здавна пов'язаний з Месопотамією, будучи одним з найважливіших центрів доставки міді в Межиріччя і важливим пунктом на шляху з Месопотамії до Індії.

Дослідники відзначають значні риси подібності між ханаанейскими і південно-аравійськими мовами. Відділення північно-західних семітських діалектів оформилися трохи пізніше в ряд споріднених мов, включаючи ханаапейську і аморейську, і відбулося це приблизно в кінці IV або, можжливо на рубежі IV-III тисячоліть до н. е. І це більш-менш співпадає з даними про появу фінікійців на узбережжі Середземного моря.

Отже, всі дані свідчать про початок фінікійської історії на східному узбережжі Середземного моря на самому початку III тисячоліття до н. е.

З появою фінікійців на середземноморському узбережжі тут починається історія міської цивілізації. Два досить великих міста - Тір та Арвад - фінікійці заснували на невеликих острівцях поблизу материка. Це давало їм значні переваги у разі нападу. Але в той же час гостро стояли й інші проблеми, особливо постачання питної води, що було зумовлено географічним положенням. Спорудження особливих цистерн для збору води на самому острові дещо скоротила залежність міста від материка, але повністю її не усунула. Що стосується Арваду, то вже в римський час Страбон говорив, що частину необхідної води місто отримувало з материка.

Більшість фінікійських міст було створено на самому материку. Таким був Бібл (Гебал, Губла). Місто було розташоване на добре захищеному пагорбі біля самого моря, де були дві бухти, придатні для гаваней, навколо розташовувалася досить родюча долина, а позаду міста на невеликій відстані були гори, вкриті густим лісом. Не дивно, що цей горб був заселений з часу раннього неоліту. Але до часу появи фінікійців населення з якихось причин це місце покинуло, так що прибульцям не довелося виганяти звідти колишніх жителів. Майже відразу після поселення нові мешканці оточили його стіною. А дещо пізніше біля джерела в центрі спорудили два храми своїм найважливішим божествам. З цього часу можна говорити про справжнє місто. Потужна стіна, укріплена двома вежами, які охороняли два входи в місто - з боку суші і з боку моря, оточувала місто. Від центру, де біля джерела розташовувалися два храми, променями йшли вулиці, забудовані будинками на кам'яному фундаменті, причому деякі з них були досить значними. Всередині деяких будинків були відносно великі приміщення, стелі яких підтримувалися спеціальними дерев'яними колонами на кам'яній основі - по сім з кожної поздовжньої сторони і одна в центрі приміщення. У центрі вулиць були створені спеціальні дренажні канави, що дозволяли утримувати місто у відносній чистоті. Все це свідчить про порівняний добробут Библа раннього часу.

Такий добробут не випадковий. Вже дуже рано Бібл стає найважливішим центром контактів з Єгиптом. Якщо до появи в цьому місці фінікійців основні зовнішні контакти поселення здійснювалися з Месопотамією, то головним партнером фінікійського міста стає Єгипет, для якого Бібл був основним постачальником такого цінованого в долині Нілу лісу. Для подорожей в Бібл, і перш за все для вивозу звідти лісу, єгиптяни будували спеціальні морські судна.

Торговельні зв'язки між Біблом і Єгиптом були досить інтенсивними. З Біблу в долину Нілу йшли дерево, особливо кедр і кипарис, смола, можливо також мідь і лазурит. Метали і лазурит бібліти отримували від східних сусідів і перепродували єгиптянам. Від єгиптян отримували папірус, керамічні і кам'яні посудини, пахощі, ювелірні вироби, твори мистецтва. Частину отриманих речей відправлялася далі на схід. Тому в III тисячолітті до н. е. Бібл перетворюється на значний торговий центр Східного Середземномор'я.

Занепад Єгипту наприкінці Стародавнього царства і під час I перехідного періоду привів до розриву зв'язків між Єгиптом та Біблом. У Біблі зникли всякі сліди контактів з долиною Нілу. Мабуть, ця обставина змусила біблітів переорієнтувати свої зв'язки, направивши їх на схід. Тепер можна з упевненістю говорити про контакти Библа безпосередньо з Месопотамією. Бібл згадується в шумерських документах III династії Ура. Справа, мабуть, не обмежується торговими зв'язками. Царі III династії Ура, наслідуючи приклад царів Аккада, розгорнули активну експансію, прагнучи підпорядкувати собі Сирію і середземноморське узбережжя, що їм значною мірою вдалося. Біблский правитель Ібдаті носив шумерський титул «енсі», і це мабуть свідчить про політичне підпорядкуванні Библа царям Ура.

Кінець потужній урській державі поклали амореї. Спочатку вони жили в центрі Внутрішньої Сирії. До кінця III тисячоліття до н. е. клімат стає більш посушливим, так що жити в напівпустельних районах Сирії стало важче, і навколишнє середовище вже не могло прогодувати зростаюче населення. Аморейці почали займати землеробські райони Сирії та Месопотамії. Урські царі не зуміли з ними впоратися. Сирія і сиро-фінікійське узбережжя Середземного моря також стають ареною аморейського вторгнення. У поселеннях цього регіону відзначені сліди руйнувань і пожеж, а в багатьох випадках поява нового населення. Не уникнув аморейського вторгнення і Бібл.

Розкопки в Біблі показують, що ранньоміська епоха історії цього міста закінчується його страшним руйнуванням. Пожежний шар покриває практично всю територію поселення. І не пов'язати це руйнування з аморейським вторгненням неможливо. Але таке зручне місце не могло довго пустувати. Дуже скоро тут виникає нове місто (середньоміський ступінь). Спочатку нове місто було бідніше, ніж попереднє. Будинки стають більш скромними, однокімнатними. Ймовірно, на якийсь час зникає і міська стіна. Але в цілому, на відміну від багатьох інших місць Сирії і Палестини, в Біблі простежується ясна спадкоємність між культурами попередньої епохи (раннього бронзового віку) і більш пізньої (середній бронзовий вік). Особливо важливе відновлення храмів. Фінікійці не переносили свої храми, так що відновлення їх на колишньому місці доводить продовження існування колишнього міста. З іншого боку, біблські житла, які походять від наметів аморейських кочівників, розташовані тільки на периферії міста. У той же час імена біблських царів II тисячоліття до н. е., які нам відомі, аморейського виду. З цього випливає, що найімовірніше аморейці, які поселилися в порівняно невеликій кількості в Біблі, були порівняно швидко фінікізовані, але дали місту династію, яка довгий час зберігала аморейські імена. Фінікійці Ханаану і аморейці були досить близькими родичами, їх мови належали до однієї групи семітських мов, вони відносилися до єдиної аморейсько-ханаанської культурної спільноти. І це, природно, полегшило асиміляцію фінікійцями амореїв, які захопили Бібл.

Досить скоро місто не тільки відновлюється, а й повертає собі в ще більшому масштабі значення найважливішого центру зв'язку Єгипту з Передньою Азією. Єгипет до цього часу вийшов зі смуги занепаду і в період Середнього царства (XII-XIII династії) знову досягає колишнього блиску. Цар Біблу приймає єгипетський титул «хатійя», який носять вищі єгипетські чиновники, переважно глави областей. Остання обставина наводить на думку про політичні зв'язки Біблу з Єгиптом у період Середнього царства.

Кінець Середньому царству поклали гіксоси. Основу досить строкатого гіксоського об'єднання складали семітські племена, близькі до арабів і фінікійців.

Після вигнання гіксосів фараони Нового царства приступили до створення світової держави. Вже перший фараон XVIII династії Яхмос, переслідуючи гіксосів, захопив палестинське місто Шарухен. А основи єгипетської світової держави заклав Тутмос III в першій чверті XV ст. до н. е.

При розгляді кампаній Тутмоса III в Азії видно, що з фінікійських міст об'єктом єгипетських нападів були ті, які розташовані в Північній Фінікії. Саме ця частина Фінікії особливо приваблювала єгиптян, які прагнули укріпитися в місцях доставки на узбережжя і далі в Єгипет потрібного їм лісу і в пунктах, звідки починалися дороги в глиб Сирії.

Це не означає, що решта Фінікії не була в полі їхнього зору. У списку міст, підпорядкованих Єгипту при Аменхотепі III, згадуються також Тір та Узу, тобто Ушу. У амарнському листуванні абсолютно ясно підлеглими фараона є Бібл, Цумур, Ірката, Беріт , Сидон і Тір.

Підкоривши собі величезні території Палестини і Сирії, включаючи середземноморське узбережжя, Тутмос III не змінював існуючі політичні структури. У містах зберігалися місцеві правителі, але вони були поставлені під суворий контроль єгипетських чиновників. Загальний контроль здійснював, ймовірно, «Спостерігач чужих країн» або «Спостерігач Північних країн». Для більш уважного контролю завойовані землі були розділені на «провінції». Північна частина Фінікії до Бібла, а пізніше до Тіру, входила в «провінцію» Амуррі, центром якої був Цумур, а південна - в «провінцію» Ханаан з центром в Газі. Голови цих провінцій, які призначалися фараоном, носили аккадський титул «рабіцу». У деяких містах, як наприклад, в Улацці, стояли невеликі єгипетські гарнізони, які забезпечували порядок. Міста платили фараонам данину. Місцеві правителі в разі потреби зверталися часто не стільки до цих «рабіцу», скільки до самого фараона. Це може говорити про те, що роль намісників полягала не стільки в безпосередньому правлінні провінціями, скільки у спостереженні за ними, щоб не порушувалися інтереси центрального уряду. Міста ж вважалися підлеглими не намісникам, а самому царю Верхнього і Нижнього Єгипту.

При розгляді історії Фінікії помітно, що археологічні джерела більш за все пов'язані з Біблом, так як саме це фінікійське місто найкраще розкопане, причому археологи дійшли до самого материка. Тож складається враження, що історія Фінікії III-II ст. до н. е. зводиться в основному до історії Біблу і що це місто було в той час найважливішим на узбережжі, однак це не так. При знайомстві з більш великими джерелами, стає ясним, що Бібл був важливим, але далеко не єдиним центром Фінікії. Вже у той час досить значними містами були Арвад, Беріт (Біруте), Сидон, Тір. Три останні міста часто називаються разом.

Основою багатства Тіру були ремесло і особливо торгівля. І якщо Бібл з самого початку був тісно пов'язаний з Єгиптом, то Тір ймовірно розвивав західні зв'язки. Тір мабуть був проміжним портом на шляху з Угаріта в південному напрямку. Угаріт вів досить активну торгівлю в західному напрямку, включаючи території Егейського басейну. Можливо, що тірійци брали участь у цій торгівлі, хоча, як здається, на правах молодших партнерів: тирський цар у своїх листах на Угаріт визнавав своє більш низьке положення в ієрархії сучасних монархів. Але й таке положення не заважало приходу в Тір величезних багатств, про що свідчить заздрість сусідів до розкоші палацу в Тірі. Не завадило це в майбутньому і єврейському царю Соломону витягувати величезну вигоду із західної торгівлі Тіру, в якій тирський монарх уже грав першорядну роль.

Одним з товарів, які тірійці могли запропонувати своїм партнерам, був пурпур і пофарбовані ним тканини.

Не менш значним центром був давній суперник Тіру Сидон. Він був заснований фінікійцями на місці вже існуючого поселення, датованого періодом до IV тисячоліття до н. е., і порівняно швидко став відігравати важливу роль у цьому регіоні. У II тисячолітті до н. е. Сидон підтримував активні торговельні зв'язки з Угарітом і Месопотамією, де його головним партнером був Емар. Розкопки дали товсті шари пурпуроносних раковин, що з безсумнівністю свідчить про значне виробництво цієї фарби. У амарнських листах Сидон виступає як один з найзначніших міст фінікійського узбережжя.

Найпівнічніше фінікійське місто Арвад, як і Тір, знаходився на невеликому острівці окружністю менше півтора кілометрів. Вже одне це багато в чому визначило морське призначення міста. У амарнському листуванні згадуються арвадські кораблі, а також «люди Арвада». Але в цілому в єгипетських джерелах це місто майже не згадується. Навряд чи це означає, що Арвад був повністю незалежний від Єгипту. Розташований занадто далеко від останнього, він був більш залежний від ситуації на протилежному материку і міг дозволити собі не просити допомоги у фараона, а бути пов'язаним з панівним на материку царем Амуррі.

Якщо Арвад був найбільш північним великим містом Фінікії, то найбільш південним був Акко. Археологічні розкопки показали, що спочатку в цьому районі провідним був інший центр - Кабра, але близько 1600 р. до н. е. на перший план виходить Акко, що володів хорошим портом, який дозволяв йому безпосередньо зв'язуватися з Єгиптом. У районі Акко було знайдено значну кількість мікенської кераміки. Ймовірно, це місто було центром, що зв'язував заморські країни з північною частиною Палестини.

Крім цих міст, у Фінікії існували й інші, більш дрібні. Такими були Ірката, в якої був власний цар, Ардата, Улацца і Цумур. Останнє було «царським містом»: у ньому стояв єгипетський гарнізон і знаходився єгипетський глава «провінції» Амуррі. Тому свого царя в цьому місті не було, а внутрішнє самоврядування здійснювали «великі», тобто міська рада, що складалася з міської знаті. Решта території Фінікії була розділена між місцевими царствами, які визнавали верховну владу єгипетського фараона.

Глава кожного такого царства в очах фараона був лише «правителем» міста. У своїх листах до фараона вони себе принижено називали його слугами, але самі себе і в побуті і в листах іменували царями.

Ступінь автономії фінікійських царств була, мабуть, досить значна. Єгипетська влада не втручалися в їхні внутрішні справи. Мабуть, і їх взаємини теж знаходилися поза жорстким контролем єгипетського суверена і його намісників, звичайно поки вони не загрожували безпосереднім інтересам єгипетського уряду. Останнє, зрозуміло, суворо каралося: недарма фінікійські царі у своїх листах фараону і його намісникам своїх ворогів представляли перш за все як бунтівників проти єгипетської влади.

Єгипетська влада в Фінікії, встановлена Тутмосом III, залишалася досить міцною і при його безпосередніх наступниках. Проте вже при правнуці великого завойовника Аменхотепі III і особливо за його сина Ехнатона (Аменхотепа IV) вона вступила в смугу кризи.

У 1887-1888 рр. під час розкопок єгипетського пагорба Телль-Ель-Амарна, під яким ховалася столиця Ехнатона місто Ахетатон, було знайдено велику кількість глиняних табличок переважно акадською мовою (зі значними ханаанейськими вкрапленнями), яка тоді була мовою міжнародних сполучень. Пізніше при розкопках кількість табличок збільшилася. Ці таблички виявилися листами, які були направлені до канцелярії фараона (і частково з неї) як рівноправними іноземними, так і підлеглими царьками та містами. Ці листи відомі під назвою амарнське листування, і вони добре відтворюють ситуацію, що склалася в Передній Азії в останні роки правління Аменхотепа III, в роки Ехнатона і в перший час після його смерті. З цих листів ясно, що єгипетське панування в Палестині і Сирії (включаючи сиро-фінікійське узбережжя) почало переживати гостру кризу.

Довгі й важкі війни, ареною яких було Східне Середземномор'я, данина, яку доводилося виплачувати Єгипту і основний тягар якої ліг, природно, на населення, - все це погіршувало становище «низів». Багато жителів втекли з міст та їхніх околиць в гори, порослі чагарниками, де їх важко було виявити.

У Єгипті після смерті Ехнатона настав досить смутний період. Другий зять покійного Ехнатона юний Тутанхамон, який остаточно ліквідував релігійну реформу свого тестя, самостійно правити практично не міг. За його спиною стояли царедворці Ейя і Хоремхеб. Останній був видним і здатним полководцем і вирішив відновити єгипетську владу в Азії. Він зробив похід, який не дав реальних результатів, але в Єгипет було приведено велику кількість полонених. Пізніше Хоремхеб став фараоном і повторив похід, який був дійсно переможним. Єгипетські війська вторглися навіть в Малу Азію і змусили хетського царя Мурсіліса II укласти з Хоремхеба договір. У списку міст і країн, переможених Хоремхеба, фінікійські міста і царство Амуррі відсутні. Ймовірно, вони й так формально вважалися підлеглими.

Але час єгипетського, як і хетського, переважання в Передній Азії невблаганно підходив до кінця.

Близько 1200 р. до н. е. вся східна частина Середземномор'я зазнала значних змін. Економіка бронзового століття вже не забезпечувала потреби населення, навіть розвинуті країни прийшли до занепаду. Цей період співпав до того ж з вторгненням у Передню Азію «народів моря» і «народів степу». У пошуках кращого життя вони обрушилися на країни східного Середземномор'я, що призвело до помітних політичних та етнічних змін.

Навали "народів моря" були складовою частиною загального потужного руху народів, що змінило етнічну та політичну карту всього східносередземноморського регіону. На Балканському півострові загинули держави Мікенської Греції, і історія Греції пішла зовсім іншим шляхом, хоча багато традицій попереднього часу збереглися. Частиною цих подію була, ймовірно, знаменита Троянська війна, що завершилася руйнуванням Трої. Народи, що вторглися в Малу Азію, близько 1200 р. до н. е. ліквідували Хеттське царство і інші, залежні від нього держави. У центральній частині Малої Азії, де, власне, перебувала хетська держава, майже не залишилося слідів її існування.

Північні райони Фінікії, мабуть, теж постраждали від вторгнень «народів моря». Розкопки Сукасе, Цумуре і Іркате показали, що ці міста піддалися сильним руйнуванням. І хоча продовжували існувати, тієї значної ролі, яку вони грали в попередні часи, не повернули.

Що стосується більш південних районів, то там картина була зовсім іншою. Судячи з мізерних археологічних даних та натяків єгипетських джерел, «народи моря» обійшли основну територію Фінікії або там не затримувалися. Можна говорити, що в основній частині Фінікії не відбулося катастрофічних змін. Там місцеве населення продовжувало жити колишньої життям.

Коаліція «народів моря» після невдалого вторгнення в Єгипет розпалася. Два народи, що входили в неї, залишилися на узбережжі Палестини. Це були филистимляни (пелешет), на ім'я яких країна отримала свою назву, і чекери. Ці народи вийшли, ймовірно, з Балканського півострова, і принесли з собою ряд рис пізньомікенської культури. У Палестині филистимляни оселилися в п'яти містах, у тому числі в Ашкелоні і Газі, а чекери - на північ від них - і Дорі. Сталося це порівняно скоро після поразки від єгиптян. Вже на дванадцятому році свого правління Рамзес III мав справу з чекерами, що оселилися на прибережній рівнині Палестини. Филистимляни, що осіли в Ашкелоні, напали на Сидон і вигнали його мешканців. Згадування царя аскалонітів ясно говорить про те, що ця подія відбулася вже після невдалого нападу на Єгипет і оселенні в Палестині.

Приблизно і цей же час зсередини азіатського материка йде наступ «народів степу». Серед них значне місце займають арамейці.

Арамейці були ще однією хвилею семітських народів, які вторглися в родючі землі Сирії та сусідніх країн. Спочатку вони кочували в Сирійському степу, але поступово стали проникати і в родючі області. У другій половині наступного століття арамейці вже стали значною силою і Північній Месопотамії та Сирії. Розпад Хетської держави дав можливість сирійським племенам вторгнутися в ті райони Сирії, які раніше перебували під контролем хетів. Арамейці займали родючі долини річок і оазиси, і вже до XI ст. до н. е. населення Сирії стало переважно арамейським. Серед семітських народів, що населяли Сирію в II тисячолітті до н. е., арамейці були ближче до амореїв, що полегшило розчинення других серед перших. Ханаанеї ж були далі від арамеїв. Тому їх асиміляція новим населенням була більш важкою.

Іншим народом, який обрушився на ханаанеїв, були євреї. Вони стали проникати до Палестини ймовірно вже на рубежі XIV-XIII ст. до н. е., але це ще були звичайні грабіжницькі набіги кочівників. У відомій «стелі Ізраїлю» фараона Мернептаха, сина Рамсеса II, вперше в небіблейському джерелі зустрічається найменування Ізраїлю. Цей народ (або група племен) виступає як кочівники, які вторгалися в Палестину, яка знаходилася під владою Єгипту. Занепад єгипетської влади відкрила євреям шлях до завоювання цієї країни. Ханаанеї чинили прибульцям впертий опір, і завоювання Палестини і осідання там єврейських племен розтяглося на кілька століть. Останні ханаанські міста, разом з Єрусалимом, були захоплені тільки царем Давидом на рубежі XI-X ст. до н. е.

Власне фінікійці, тобто ханаанейські жителі узбережжя, зіткнулися з євреями в другій половині XII ст. до н. е. Якщо вірити Книзі Суддів (I, 31), жителі Акко і декількох більш дрібних поселень цього району платили данину ізраїльському племені Асіру. Як складалися відносини між фінікійцями і євреями в той період, неясно.

Підсумки всіх цих подій наступні.

По-перше, різко скоротилася територія, населена ханаанеями. Тепер вона обмежувалася власне Фінікією, тобто смугою землі між Ліваном і Середземним морем.

По-друге, ця територія, хоча мабуть і постраждала, в цілому уникнула не лише етнічної, а й політичної катастрофи. Основні міста Фінікії продовжували існувати. Зазвичай говорять про руйнування Сидону филистимлянами з Ашкалону, але в короткому повідомленні Юстина власне про руйнування нічого не говориться. Якщо воно і сталося (що цілком можливо, бо інакше навіщо було принаймні частині сидонян залишати своє місто), то незабаром Сидон був відновлений і пізніше залишиться одним з найважливіших міст Фінікії. У цих містах зберігалося старе економічне, політичне і культурне життя, хоча розвивалося воно вже в нових умовах.

По-третє, незабаром після відбиття нападу «народів моря» Єгипет вступив у смугу глибокого занепаду. Країна практично розпалася на дві частини - північну, столицею якої був Таніс у Дельті, і південну, в якій правили жерці амона у Фівах. Ні про який політичний вплив поза власне долиною Нілу не могло бути й мови. У результаті фінікійські міста стали повністю незалежними, хоча повага до культури і традицій Єгипту ще залишилася.

По-четверте, занепад торкнувся не тільки Єгипту. Занепала і Ассирія, яка у свій час претендувала на значну політичну роль у Передній Азії. Каситська Вавилонія і Елам терзали один одного взаємними нападами і не могли претендувати на панування у всьому регіоні. Ще важливішою виявилася загибель великого Хетського царства і мікенських держав Греції. В умовах краху або занепаду раніше великих держав почався підйом більш дрібних держав, що виникли переважно на племінній основі (арамейці в Сирії і євреї в Палестині), так і старих міст-держав Фінікії. Політична карта Передньої Азії ускладнилася. І фінікійські міста зайняли на ній чільне місце.

По-п'яте, загибель мікенських держав надовго вибила греків з міжнародної морської торгівлі. Тепер у фінікійських морських торговців зникли досить впливові грецькі конкуренти. Не менш важливе значення мало знищення Угаріта. Після краху цього дуже важливого торговельного центру головними представниками Сходу в середземноморській торгівлі стають фінікійці (а якщо бути точнішими, тірійці).

Все це стало основою для розквіту Фінікії наприкінці II - початку I тисячоліття до н. е.

Події, що відбувалися навколо Фінікії, справили на неї значний вплив. Дуже важливим стало витіснення ханаанеїв з Внутрішньої Сирії і Палестини. Вже говорилося, що багато хто з них переселялися на узбережжя, де ще залишалися незалежними ханаанські, тобто фінікійські, міста. У результаті, як уже говорилося, в Фінікії сконцентрувалося досить значне населення, що не могло не створити в країні демографічного напруження.

Єдиним радикальним засобом «зняття» демографічної напруги було переселення частини «зайвого» населення. Юстин згадує про рішення тірійців (реально тирського уряду) заснувати в Африці Утіку через велику кількість жителів в Тірі і необхіднысть висилки молоді, тобто найбільш активних і неспокійних елементів населення. Про спробу зменшити кількість населення як про одну з причин фінікійської колонізації говорить Саллюстій. Проте зробити це в безпосередній близькості від самої Фінікії було неможливо. Палестина була ареною запеклої боротьби різних народів, а в Сирії все більше зміцнювалися арамейці. Залишався один шлях - на захід, через море. А в цьому напрямку, як говорилося вище, діяв саме Тір, тому він і став по суті єдиною метрополією фінікійських колоністів.

Безпосереднім поштовхом до початку колонізації міг стати страх перед асирійцями.

Були два шляхи фінікійської колоніальної експансії: один - від Родосу уздовж західного узбережжя Малої Азії до Фасоса, другий - від того ж Родосу уздовж південного краю Егейського архіпелагу до Сицилії, Африки та Іспанії. Один шлях упирався в золотоносний Фасос, інший - у багату сріблом Іспанію.

Окрім міст фінікійці засновували і прості опорні пункти для ведення торгівлі або забезпечення її безпеки. Важливу роль грали храми, деякі з яких, як наприклад, храм на Фасосі, самі могли виступати як організатори виробництва.

У XI ст. до н. е. фінікійська колонізація припинилася. На Сході відбулися важливі зміни. Після Тіглат-Паласара I ассірійські царі вже не здійснювали походів за Євфрат, і Ассирія незабаром знову вступила в смугу занепаду. Повинно було пройти кілька століть, перш ніж фінікійці знову відчули ассирійську загрозу. Відбулися зміни і самих кордонів Фінікії. Взаємовідносини ханаанеїв і євреїв та арамейців, які їх завойовували, стали більш «цивілізованими», що мабуть призвело до припинення еміграції перших на фінікійське узбережжі. Встановлюються навіть зв'язки між фінікійцями та євреями. Так що демографічна напруга сама по собі різко зменшилася, і фінікійці отримали можливість «знімати» її залишки поблизу самої Фінікії.

Були досягнуті і економічні цілі колонізації - встановлені торгові шляхи, якими йшли на Схід перш за все золото і срібло. Торгівля цими товарами значно збагатила Тір.

Занепад єгипетської потужності остаточно звільнив фінікійські міста від підпорядкування Єгипту. Ще порівняно недавно будь-який фінікійський правитель принижено іменував себе слугою фараона і благав його про допомогу, а вже приблизно близько 1066 року до н. е. біблскій цар Чекер-Баал гордо каже єгипетському посланцеві Ун-Амупу: «Хіба я твій раб? ». Це звільнення відбулося досить давно. Той же Чекер-Баал стверджує, що вже при його батька відносини з Єгиптом будувалися на основі рівноправності.

У тексті «Подорожі Ун-Амун» тільки мигцем згадується Тір. Це не означає, що Тир у той час, тобто в перший половині XI ст. до н. е., був незначним містом. Сама згадка Тіра свідчить про його значення як проміжної стоянки на шляху з Єгипту в Бібл. Але ще важливіше інше. Змістом «Подорожі Ун-Амун в Бібл» була розповідь про поїздку єгипетського посланця за лісом саме в Бібл. Отже, Бібл ще залишався головним пунктом зв'язку між Єгиптом і фінікійським узбережжям, як це було і протягом попереднього тисячоліття. Тир же у цьому відношенні цікавив єгиптян набагато менше. Вже зазначалося, що напрямком його інтересів був, скоріше, західним.

На рубежі XII-XI ст. до н. е. несподівано для фінікійців виникла нова небезпека. Після деякого часу занепаду знову підняла голову Ассирія, і її цар Тіглат-Паласар I (1115-1077 рр. до н. е.) зробив ряд чи то грабіжницьких, чи то завойовницьких походів. Бібл, Арвад та Сидон заплатили йому данину. При цьому про бої з фінікійцями ассірійський цар не повідомляє: мабуть, царі цих міст, перелякані ассирійською навалою, вважали за краще «добровільною» виплатою данини відкупитися від навали. Тіглат-Паласар вступив в Арвад і по морю (мабуть, на арвадському кораблі) дійшов до Цумур. Навряд чи це треба інтерпретувати як відсутність самостійності цього міста. Найвірогідніше, що з якихось причин ассірійський цар не рушив на південь далі Сидону.

У розповіді про подвиги ассірійського царя йдеться про його морські подорожі з Арвада в Цумур. Отже, Цумур теж входив до територій, підпорядкованих Тіглат-Паласару I. У той же час не йдеться про данину цього міста. Мабуть, Цумур, що відігравав велику роль у попередні часи, в кінці XII ст. до н. е. вже колишнього значення не мав і можливо навіть не був самостійним. Страбон говорить, що область цього міста розділили між собою мешканці Арвада. Зв'язок Цумура з Арвадом випливає і з розповіді про перемоги Тіглат-Паласара I. Можна припустити, що в період бурхливих подій, пов'язаних з відступом Єгипту і загибеллю царства Амуррі, Цумур був захоплений Арвадом і включений в його володіння.

Однак це Ассірійське вторгнення залишилося одиничним епізодом. Сам Тіглат-Паласар I навіть не намагався закріпитися на заєвфратських землях, а незабаром після його смерті Ассирія знову вступила в смугу глибокого занепаду. Так що ця навала не залишила глибокого сліду в фінікійській історії і фінікійські міста після нього залишалися незалежними.

За матеріалами world-history.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus