2014-03-29

Ахейці та створена ними ахейська цивілізація

3.6111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.61 (9 голосів)

Ахеєць проти троянця. Саме ахейцям завдячує своїм виникненням ахейська цивілізація

 

Ахейська (мікенська) культура

Творцями ахейської (мікенської) культури були греки-ахейц, що вторглися на Балканський півострів на рубежі III-II тисячоліття до н.е. з півночі, з району Придунайської низовини або зі степів Північного Причорномор'я, де вони мешкали спочатку. Просуваючись все далі на південь територією країни, яка в подальшому стала назватися їхнім ім'ям, ахейці частково знищували, а частково асимілювали корінне догрецьке населення цих областей, яке пізніші грецькі історики назвали пеласгами. Це був, судячи з усього, народ індоєвропейського походження. Пізніші грецькі історики вважали пеласгів та інших найдавніших мешканців країни варварами, хоча насправді їхня культура не тільки не поступалася культурі самих греків, а й спочатку мабуть багато в чому її перевершувала. Про це свідчать археологічні пам'ятки так званої ранньоелладської епохи (друга половина III тисячоліття до н. е). У III тис. до н.е. пеласги створили досить високу культуру. Проте її розвиток був перерваний вторгненням на півострів першої хвилі грецьких племен з району Придунайської низовини.

Греки прийшли на свою нову батьківщину на рубежі III-II тис. до н.е. Провідну роль серед них у той період грала племінна група ахейців. Звідси і цивілізацію, створену ними, зазвичай називають ахейська цивілізація. Місцеве населення частково було знищено, частково змішалося із завойовниками. Після застою, який тривав кілька століть і був викликаний вторгненням і війнами, з XVI ст. до н.е. в Греції знову починається економічний та культурний підйом. З'явилося гончарне коло, в області військової справи найважливішим нововведення була бойова колісниця з запряженими в неї кіньми. Аристократи, які відокремилися від рядових общинників, стали будувати неприступні фортеці. Виникли перші, поки досить примітивні державні утворення.

На першому етапі ахейці відчули сильний вплив розвинутої цивілізації Криту. Критяни панували на морі і греки змушені були підкоритися їм та платити данину. У Криту були запозичені багато важливих елементів ахейської культури і відповідно ахейської цивілізації: деякі релігійні культи, фресковий живопис, водопровід і каналізація, тип одягу. Перейняли греки у критян і писемність, пристосувавши її до своєї мови.

Найбільшим центром ахейської цивілізації було місто Мікени в Арголіді. Тому саму цю цивілізацію дуже часто називають також мікенською. Іншими важливими центрами були Тірінф по сусідству з Мікенами, Пілос в Мессенії, Іолка у Фессалії, Афіни, Фіви. В епоху свого розквіту мікенська (ахейська) цивілізація охоплювала всю Південну та Центральну Грецію, частину Північної і численні острови Егейського моря. Ахейська Греція була багатою країною з численним населенням.

Ахейське суспільство

Ахейська цивілізація, як і критська, концентрувалася навколо палаців. Найбільш значні з них були споруджені в Мікенах і Тірінфі (Арголіда), у Пілосі (Мессенія, південно-західний Пелопоннес), в Афінах (Аттика), Фівах і Орхомені (Беотія), нарешті, на півночі Греції в Іолці (Фессалія). Архітектура мікенських палаців має ряд особливостей, що відрізняють їх від палаців мінойського Криту. Найважливіша з цих відмінностей полягає в тому, що майже всі мікенські палаци були укріплені і представляли собою справжні цитаделі, які нагадують своїм зовнішнім виглядом замки середньовічних феодалів. Також палаци стояли не ізольовано, а входили до складу міст, яких на Криті не було. Вони були значно менші від критських за своїми розмірами, але їх планування було більш впорядкованим і симетричним.

Ахейські царі, судячи з усього, були войовничими і лютими людьми, жадібними до чужих багатств. Заради грабежу вони робили далекі походи по суші та по морю і поверталися на батьківщину, завантажені здобиччю. Звідси увійшло в прислів'я багатство мікенських владик.

Про структуру ахейського суспільства дозволяє судити знайдений у Пілоському палаці архів, що містить документи господарської звітності на глиняних табличках. Ахейські греки створили так зване "лінійне письмо Б", яке вдалося розшифрувати. До нас дійшла велика кількість писемних пам'яток, головним чином документи господарської звітності. У господарстві палаців використовувалася праця сотень, а можливо і тисяч рабів, в основному жінок і дітей. Вони мололи зерно, пряли, шили одяг. Однак основну масу працюючого населення в мікенських державах становили селяни та ремісники, які жили в навколишніх селах, вони були формально вільні, але фактично перебували в залежності від палацу. Таким чином, було створено централізоване палацове господарство, що ріднить ахейську цивілізацію з багатьма суспільствами Стародавнього Сходу. Звичайно не слід вважати, що цим централізованим господарством була повністю охоплена економіка того чи іншого ахейського царства. Селяни мали власні невеликі приватні господарства.

Державне управління

Ахейська цивілізація не складалася з єдиної держави. Окремі царства вели незалежне існування, часто вступаючи один з одним в конфлікти і війни. Саме про це говорять потужні стіни ахейських палаців-фортець. Лише зрідка, для великих спільних військових кампаній, ці держави об'єднувалися у тимчасові союзи, як правило, під верховенством Мікен - найсильнішого грецького царства того часу.

На чолі кожної держави стояв цар, що носив титул "ванакт" (тобто повелитель, владика). Друге місце в системі державного управління займав воєначальник - лавагет. Крім них, в коло вищої палацової знаті входили жерці головних храмів і вищі військові чини. Наступний щабель після військово-жрецької аристократії займали численні чиновники, що відали справним функціонуванням палацового господарства. Територія царства була розбита на округи на чолі з намісниками, які відповідали за надходження податків до скарбниці. Намісникам підпорядковувалися чиновники нижчого рангу - басіле. Вони керували окремими селами, наглядали за роботою залежних ремісників. До бюрократії відносилися також писарі, кур'єри і ревізори, за допомогою яких центральна адміністрація контролювала місцеві влади.

Нижню частину цієї добре організованої піраміди складали жителі сіл, селяни і ремісники. Вони не брали ніякої участі в управлінні державою і були до нього, в загальному, байдужі, сприймаючи палацові структури як грубу зовнішню силу. Власне палаци і були саме такою силою. Вони ніби тягли соки з власної сільської округи. Блискучий вигляд ахейської цивілізації багато в чому базувався саме на цьому паразитизмі. Розрив між економічним і культурним рівнем знаті і народу був величезний.

Відносини з навколишнім світом. Троянська війна

Створивши потужний флот, в XV-XIII ст. до н.е. ахейські царства розгорнули широку експансію в Східному Середземномор'ї, перехопивши ініціативу з рук своїх попередників - критян. Вони захопили і обжили сам Крит, а потім заснували ряд поселень на західному узбережжі Малої Азії. Саме тоді виник Мілет, що став найважливішим центром грецької культури в цьому регіоні. Ахейські колонії з'явилися і в інших частинах Середземного моря: на Кіпрі, в Сирії, Південній Італії та на Сицилії. Мореплавці-ахейці успішно займалися міжнародною торгівлею, поєднуючи її з піратством.

Археологічні дані свідчать про значну активність ахейських правителів у сфері обміну зі своїми заморськими сусідами. Їм вдалося налагодити комерційні контакти з Єгиптом при фараонах XVIII династії (1580-1345 рр. до н. е.), підкорити своїй владі Сирію і Палестину. Після падіння мінойських владик ахейські династії починають контролювати торговельні шляхи, що з'єднували Крит з Кіпром і поруч царств Сирії - Бібл, Угаріта, Алалахом та іншими. Ахейські поселення виявлені на Кіпрі, Родосі. Ахейці приділяли увагу і торгівлі з північнобалканськими племенами, які контролювали багаті поклади мідної руди та інших необхідних у ремеслі матеріалів. В обмін ахейці надавали вироби свого ремесла та ювелірного мистецтва.

У текстах хетських царів XVI-XIII ст. до н.е. неодноразово згадується термін "Аххіява", під яким сучасні вчені вважають за можливе бачити назву одного з мінойських царств. Серед цих тестів є і дипломатичні послання зі згадуванням імен якихось царів Аххіяви. Це також свідчить про контакти, але вже дипломатичні, ахейських владик з правителями Хетського царства - однієї з наймогутніших держав Близького Сходу.

Ахейська цивілізація стала великою політичною силою свого часу. Ахейці згадуються у єгипетських написах. Фіванське царство підтримувало дипломатичні відносини з царями далекого Вавилону. Особливо тісними були зв'язки з великою Хетської державою, що знаходилася в східній частині Малої Азії. Відносини греків із сусідніми народами далеко не завжди були мирними протягом майже всієї їхньої історії, однак не виключають того, що в окремі моменти вони могли об'єднуватися для якихось спільних військових заходів. Прикладом такого заходу може служити знаменита Троянська війна (1190-1180 рр. до н. е.), про яку оповідає Гомер. Якщо вірити "Іліаді", в поході на Трою брали участь майже всі основні області ахейської Греції від Фессалії на півночі до Криту та Родосу на півдні. Незгода, що почалася через викрадення або добровільну втечу Єлени, котра втекла з троянським царевичем Парісом від свого чоловіка, спартанського царя Менелая, привела до розділу всього грецького світу на два табори і почалася десятирічна війна. Предводителем всього війська був обраний за спільною згодою учасників походу мікенський цар Агамемнон. Агамемнон здійснив широкомасштабну морську експедицію проти міста Трої - важливого торговельного і стратегічного пункту на північному-заході Малої Азії, що контролював Чорноморські протоки. Не виключено, що Гомер перебільшив справжні масштаби ахейської коаліції і прикрасив сам похід. Тим не менше історична реальність цієї події зараз майже ні в кого не викликає сумнівів. Троянська війна була лише одним, хоча мабуть, і найбільш значним з проявів військової і колонізаційної експансії ахейців в Малій Азії і Східному Середземномор'ї.

Ахейська цивілізація і її культура

На перших етапах свого розвитку мікенська культура випробувала на собі дуже сильний вплив більш передової мінойської цивілізації. Релігійні погляди ахейців склалися під сильним впливом критської цивілізації. Головним божеством, судячи з усього, як і на Криті, була богиня - "володарка". Втім, в релігії мікенської епохи є і риси, які зближують її з пізнішою релігією класичної Греції. Зокрема, в мікенських написах згадуються Зевс, Посейдон, Діоніс та інші боги, шановані в Елладі в наступні епохи.

До числа найбільш цікавих архітектурних пам'яток мікенської епохи належать величні царські усипальниці, іменовані "толосами" або "купольними гробницями". Толоси розташовувалися зазвичай поблизу від палаців і цитаделей, очевидно служачи місцем останнього спочинку членів царюючої династії, як у більш ранній час шахтні могили. Найбільший з мікенських толосів - так звана гробниця (за невірним початковим тлумаченням - скарбниця) Атрея - знаходиться у Мікенах.

Найбільш раннім пам'ятником мікенської культури вважаються так звані шахтні могили. Перші шість могил цього типу були відкриті в 1876 році Г.Г. Шліманом в межах стін Мікенської цитаделі. Понад три тисячі шахтних могил таїли в собі воістину казкові багатства. Археологи витягнули з них безліч коштовних речей, зроблених із золота, срібла, слонової кістки та інших матеріалів.

Література в епоху ахейців ще не склалася, проте існувала усна народна творчість. Саме тоді виникло багато грецьких міфів, почали складатися епічні пісні про діяння героїв, особливо про Троянську війну, що потрясла уяву сучасників.

Високий рівень зодчества та інженерного мистецтва видно у грандіозних спорудах мікенських палаців-фортець і гробниць. Наскільки веселе, миролюбне і життєрадісне Критське мистецтво, настільки суворе, войовниче і навіть жорстоке - ахейське. Вражає велика кількість кривавих сцен полювання і війни. Саме військова тематика, мабуть, головна для греків мікенської епохи.

Дуже високого рівня досягли в ахейській цивілізації торевтики (художня обробка металу) і ювелірна справа. Зображені на зброї сцени полювання також свідчать про войовничий характер мікенців.

Ахейська цивілізація найбільше розквітла в XV-XIII ст. до н.е. У цей час зона її розповсюдження виходить далеко за межі Арголіди, де вона спочатку виникла і склалася, охоплюючи весь Пелопоннес, Середню Грецію, значну частину Північної, а також багато з островів Егейського моря. На всій цій великій території існувала однакова культура, представлена стандартними типами жител і поховань. Спільними для всієї цієї зони були також деякі види кераміки, глиняні культові статуетки, вироби зі слонової кістки і т.д. Судячи з матеріалів розкопок, мікенська Греція була багатою і процвітаючою країною з численним населенням, розсіяним по безлічі невеликих містечок і селищ.

Кінець ахейської цивілізації

Племена, що жили на північ від вогнищ ахейської цивілізації, в Македонії та Епірі, стояв на низькому рівні розвитку, не ступивши ще на стадію цивілізації і державності. Однак вони вже були знайомі з металом і їх зброя не поступалося ахейській. В етнічному відношенні ці племена були неоднорідні, важливе місце в них посідала північногрецька племінна група дорійців, також були іллірійці і фракійці.

В кінці XIII ст. до н.е. весь світ цих племен з невідомих нам причин почав рухатися. Мешканці Північних Балкан знялися з насиджених місць і кинулися на південь і схід, в сусідні багаті і процвітаючі області, залишаючи за собою руїни і згарища. У результаті цих пересувань було розбите Хетське царство, Єгипет ледве зміг відбити від своїх кордонів напади північних племен. Окремі групи завойовників розселилися по всіх кінцях Середземномор'я.

Ахейська цивілізація виявилася лише злегка зачеплена цим грандіозним переселенням. Але і це стало для неї смертельним ударом. Майже всі палаци серйозно постраждали, деякі були спалені. Загинув у вогні пожежі Пілоський палац. Саме місце, на якому він стояв, було забуте. Серйозно постраждали, хоча мабуть і не були захоплені, цитаделі Мікен і Тірінфу. Господарству мікенських держав було завдано непоправної шкоди. Про це свідчить швидкий занепад ремесла і торгівлі в районах, що найбільш постраждали від вторгнення, а також різке скорочення чисельності населення. Таким чином, на рубежі XIII-XII ст. мікенська цивілізація перенесла страшний удар, після якого вона вже не змогла оговтатися. Потім прибульці відринули зі спустошеної країни назад на північ. У Греції залишилися тільки дорійці та споріднені їм племена, непричетні до крито-мікенської культури. Вони заселили майже весь Пелопоннес, частину Середньої Греції. Переможені ахейці частково були відтіснені в суворі гірські області, частково поневолені завойовниками, частково втекли з країни. На території Еллади знову скінчилися традиції державності і цивілізації. Останні острівці мікенської культури прийшли в остаточний занепад до кінця XII ст. до н.е. Однією з важливих причин падіння ахейських держав було виснаження внутрішніх ресурсів, розтрата величезних матеріальних і людських резервів у результаті багаторічної Троянської війни і кривавих міжусобиць між окремими ахейськими царствами і всередині правлячих династій.

При невисокому рівні виробництва і малій величині додаткового продукту, всі вибиті з родових общин засоби йшли на утримання ненажерливої придворної аристократії, солідного бюрократичного апарату, військової організації. У цих умовах додаткові витрати на руйнівні війни (включаючи Троянську) не могли не призвести до перенапруження внутрішнього потенціалу і його виснаження. Також причиною швидкого краху блискучої ахейської цивілізації стала її внутрішня слабкість.

Палаци були тільки центрами споживання та марнування ресурсів країни. Основна маса населення жила сільськими громадами і була практично не пов'язана з власною державністю. Вартувало знищити правлячу верхівку палацових держав і вся піраміда мікенського суспільства розвалилася. Ахейська цивілізація зникла, настали так звані "темні століття", що тривали до середини. VIII ст. до н.е. Реконструювати історію цього часу можна за даними археології і з поем Гомера.

Дорійці в основному осіли на більшій частині Пелопоннесу - Аркадії і Ахайї, а також в Аттиці і на острові Евбея, також вони оселилися на о-ві Крит і Родос та в південній частині Малої Азії.

Коментарі:

blog comments powered by Disqus