2015-02-04

Деревне вугілля

3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.75 (6 голосів)

Деревне вугілля

Деревне вугілля – це твердий пористий продукт з високим вмістом вуглецю. Отримують його з деревини, нагріваючи її без доступу повітря (або при незначному доступі) в ретортах, печах або купах.

Властивості

Деревне вугілля має велику пористість, що зумовлює її високу сорбційну здатність. Питома поверхня 1 грама вугілля становить 160–400 м2, відношення об’єму пор до об’єму шматка березового вугілля 72 %, ялинового – 80 %. Густина березового вугілля 0,38, соснового 0,29, ялинового 0,26 г/см3. Істинна густина деревного вугілля 1,3–1,5 г/см3.

Маса одного кубічного метра насипного абсолютно сухого деревного вугілля становить:

  • ялинового 100-120 кг;
  • соснового 130–140 кг;
  • березового 175–185 кг;
  • букового – близько 195 кг.

Теплоємність деревного вугілля залежить від його вологості і температури. Середня питома теплоємність абсолютно сухого деревного вугілля 0,2 ккал/кг. Теплотворна здатність деревного вугілля, випаленого при 380–500 °С становить 7500–8170 ккал/кг. Вологість вугілля при вивантаженні з реторт і печей дорівнює 2–4 %. При зберіганні вугілля в закритому складі його вологість підвищується до 7–15 %.

Зольність деревного вугілля повинна бути не більше 3 %, вміст летких речовин не більше 20 %, маса 1 л вугілля з деревини твердолистяних порід не менше 210 г.

У деревному вугіллі розрізняють нелеткий і леткий вуглець, він може бути видалений при прожарюванні у вигляді СО, СО2, СН4 та інших вуглеводнів.

Склад деревного вугілля

Елементарний склад деревного вугілля залежить головним чином від температури обвуглювання: чим вона вища, тим більше у вугіллі вуглецю і менше водню, кисню та азоту. Наприклад, в деревному вугіллі, отриманому при 450 °С, міститься (у беззольній і сухій масі): 84,9 % С, 3,1 % Н і 12 % (O+ N). Вміст фосфору в деревному вугіллі, отриманому з деревини із корою, становить: 0,016 % в сосновому, 0,017 % в ялиновому і 0,037 % в березовому. Деревне вугілля здатне при звичайній температурі приєднувати кисень, чим і пояснюється його схильність до самозаймання.

Деревне вугілля буває з деревини твердолистяних порід і з деревини змішаних листяних порід. Також деревне вугілля підрозділяють на невелике (не менше 6–12 мм.) і велике (не менше 25 мм).

Вихід деревного вугілля становить 30–40% від маси сухої деревини.

Застосування

Деревне вугілля широко застосовується в народному господарстві. Основні сфери його застосування чорна (доменне виробництво) і особливо кольорова (отримання кремнію, у виробництві алюмінію, рафінування міді та інші) металургія, виробництво CS2, активованого вугілля, електровугільних виробів.

І, звичайно, його ще можна застосовувати для приготування шашлику. Саме тому його влітку можна знайти чи не в кожному супермаркеті.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus