2014-05-27

Периферична нервова система

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 голосів)

Периферична нервова система: черепні нерви

Периферична нервова система включає в себе 31 пару спинно-мозкових нервів і 12 пар черепних нервів, що прямують від спинного та головного мозку до периферії.

Нюховий нерв (n. olfactorius) (I пара) відноситься до нервів спеціальної чутливості. Починається він від нюхових рецепторів слизової оболонки порожнини носа у верхній носовій раковині. Являє собою 15-20 тонких нервових ниток, утворених безм’якотними волокнами. Нитки не утворюють загального стовбура, а проникають в порожнину черепа через ґратчасту пластинку решітчастої кістки, де прикріплюються до клітин нюхової цибулини (bullus olfactorius), яка являє собою сукупність мітральних клітин. Переплітаючись з дендритами клітин цибулини, волокна ниток формують нюховий тракт (tractus olfactorius). Волокна нюхового шляху проводять імпульс до підкіркових, або первинних центрів нюху, звідки частина волокон іде до кори головного мозку (склепінчаста звивина).

 

Зоровий нерв (n. opticus) (II пара) також належить до нервів спеціальної чутливості. Його волокна починаються від гангліозних клітин сітчастої оболонки ока. Утворений ними нерв проникає в очниці, а звідти - в порожнину черепа через зоровий канал клиноподібної кістки. В області клиноподібної кістки волокна нерва частково перехрещуються, тобто перехрещують волокна, що йдуть від медіальних половин сітківки. Переходячи на протилежну сторону, медіальні волокна з'єднуються з волокнами латеральної частини, в результаті від місця схрещення починається зоровий тракт (tractus opticus), який закінчується в підкоркових центрах зору, що складаються з бічного колінчастого тіла, зорового бугра і верхніх пагорбів пластинки даху середнього мозку. Від підкіркових центрів зору імпульси надходять у зоровий аналізатор, розташований в корі потиличної частки головного мозку, по обидва боки від шпорної борозни.

Окоруховий нерв (n. oculomotorius) (III пара) є змішаним. Ядро окорухового нерва залягає на рівні верхніх горбків середнього мозку, в покришці ніжок мозку, з медіальної сторони яких нерв виходить. З черепа через верхню очну щілину окоруховий нерв проходить в очну ямку і ділиться на дві гілки - верхню і нижню. Гілки окорухового нерва підходять до м'яза, що піднімає верхню повіку, верхнього, внутрішнього і нижнього прямих м'язів і до нижнього косого м'язу очного яблука.

Блоковий нерв (n. trochlearis) (IV пара) відноситься до рухових нервів. Ядро блокового нерва розташовується в середньому мозку. Огинаючи ніжку мозку з латеральної сторони, нерв виходить на основу мозку, проходячи між ніжкою і скроневою частинами. Потім разом з окоруховим нервом проходить з черепа в очну ямку і іннервує верхній косий м'яз очного яблука.

Трійчастий нерв (n. trigeminus) (V пара) є змішаним. У ньому виділяють рухове ядро, розташоване у покришці мосту і дає початок волокнам, що утворюють руховий корінець (radix motoria) і чутливе ядро.

Чутливі волокна починаються від клітин трійчастого вузла (ganglion trigeminale) і утворюють чутливий корінець (radix sensoria). Обидва корінця виходять з мозку на кордоні мосту і середніх ніжок мозочка і поділяються на очну, верхньощелепну і нижньощелепну гілки. Очноямковий нерв (n. ophthalmicus) чутливий, виходить з черепа в очну ямку через верхньоочну щілину і ділиться на три гілки:

 • лобовий нерв (n. frontalis), який дає кілька гілок, що йдуть до шкіри чола і спинки носа;
 • слізний нерв (n. lacrimalis), що проходить уздовж зовнішньої стінки очниці і закінчується в слізній залозі і верхній повіці;
 • носовійковий нерв (n. nasociliaris), що прямує до очного яблука, повік, слізного мішка, слизової оболонки ґратчастих осередків клиноподібної пазухи, порожнини носа і шкіри спинки носа.

Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) також є чутливим. Він виходить з черепа в криловидно-піднебінної ямки через круглий отвір і направляється в очну ямку через нижньоочну щілину. Потім проходить по підочній борозні і підочному каналу. На цій ділянці верхньощелепний нерв називається підочним нервом (n. infraorbitalis). Він виходить через підочний отвір і проникає в шкіру обличчя.

На всьому відрізку від верхньощелепного нерва відходять такі гілки:

 • виличний нерв (n. zygomaticus), який направляється до шкіри шиї і передніх відділів скроневої області;
 • верхні альвеолярні нерви (nn. alveolaris superiores) пронизують товщу верхньої щелепи, утворюючи верхнє зубне сплетення, гілки якого іннервують ясна та зуби верхньої щелепи;
 • піднебінні нерви (nn. palatini) проходять по великому і малому піднебінних каналах і проникають в порожнину рота через великий і малий піднебінні отвори, прямуючи до слизової оболонки твердого та м'якого піднебіння;
 • задні носові гілки (rr. nasales posterior) виходять до слизової оболонки порожнини носа через клиновидно-піднебінний отвір.

Нижньощелепний нерв (n. mandibularis) є змішаним, виходить з черепа через овальний отвір у великому крилі клиновидної кістки і розгалужується на чутливі, рухові і змішані гілки.

Чутливі гілки включають:

 • вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis), що прямує до передньої частини вушної раковини, зовнішнього слухового проходу і шкіри скроні;
 • щічний нерв (n . buccalis), який іннервує слизову оболонку щоки;
 • мовний нерв (n. lingualis), що дає гілки, які залягають у перших двох третинах спинки язика.

Рухові гілки включають:

 • жувальний нерв (n. massetericus), який іннервує жувальний м'яз;
 • глибокі скроневі нерви (nn. temporales profundi), що прямують до скроневого м'язу;
 • медіальний і латеральний крилоподібні нерви (nn. pterygoidei medialis et lateralis), що підходять до однойменних м'язів;
 • нерв м'язу, що напружує піднебінну завісу (n. tensoris veli palatini), який іннервує однойменний м'яз і м'яке піднебіння;
 • нерв м'язу, що напружує барабанну перетинку (n. tensoris timpani) і іннервує однойменний м'яз.

Змішаною гілкою є нижній альвеолярний нерв (n. alveolaris inferior). Його рухова гілка прямує до щелепно-під'язикового м'язу і переднього черевця двохчеревцевого м'язу. Потім, виходячи через отвір нижньої щелепи в однойменний канал, він дає гілки, що утворюють нижнє зубне сплетіння, таким чином іннервуючи ясна та зуби нижньої щелепи. Кінцева гілка нижнього альвеолярного нерва називається підборідним нервом (n. mentalis) і проходить через підборідний отвір нижньої щелепи і прямує до нижньої губи і шкіри підборіддя.

Відвідний нерв (n. abducens) (VI пара) відноситься до рухових нервів. Його ядро залягає в області мосту, звідки нерв виходить на основу мозку, проходячи між пірамідою і мостом. З черепа відвідний нерв виходить через верхньоочну щілину в очну ямку, де іннервує бічний прямий м'яз очного яблука.

Лицевий нерв (n. facialis) (VII пара) також є руховим нервом, ядро якого розташовується в області мосту. Проходячи між мостом і оливою, нерв виявляється на основі мозку, а потім через внутрішній слуховий отвір потрапляє у скроневу кістку. Просуваючись по внутрішньому слухового проходу і каналу лицьового нерва, лицевий нерв виходить через шилососковидний отвір на зовнішню поверхню основи черепа. Проходячи крізь товщу привушної залози і розгалужуючись на кінцеві гілки, нерв утворює на обличчі так звану велику гусячу лапку. Кінцеві гілки лицьового нерва поділяються на скроневі, виличні, щічні. Також виділяють шийну гілку лицьового нерва і крайову гілку нижньої щелепи. Кінцеві гілки іннервують заднє черевце двохчеревцевого м'язу, мімічні м'язи обличчя і частково підшкірний м'яз шиї.

Переддверно-завитковий нерв (n. vestibulocochlearis) (VIII пара) відноситься до нервів спеціальної чутливості і складається з двох частин: преддверно корінця (radix vestibularis) і завиткового корінця (radix cochlearis), що починаються усередині піраміди скроневої кістки у внутрішньому вусі. Переддверний нерв проводить імпульси від статичного апарату, розташованого перед і у напівкружних каналах внутрішнього вуха. Завитковий нерв є провідником імпульсів кортієвого органу, що знаходиться в раковині внутрішнього вуха і реагує на звукові подразники. Обидва нерва виходять з піраміди скроневої кістки в мозок через внутрішній слуховий отвір, проходячи по внутрішньому слуховому проході. Місце їх виходу розташовується латеральніше лицьового нерва. Волокна нервів закінчуються на ядрах цих нервів, що залягають у латеральних кутах ромбовидної ямки.

Язикоглотковий нерв (n. glossopharyngeus) (IX пара) є змішаним, з переважанням чутливої частини. Чутливі волокна починаються від чутливих вузлів, що у сфері яремного отвору, через який язикоглотковий нерв виходить із черепа, а рухові, як і блукаючий нерв, - від клітин подвійного ядра, що залягає в ромбовидній ямці.

Чутливі нерви включають:

 • барабанний нерв (n. tympanicus), що прямує в барабанну порожнину, де він утворює нервове сплетіння, гілки якого направляються до слизової оболонки барабанної порожнини та слухової трубки;
 • язикові гілки (rr. linguales), які іннервують задню третину язика;
 • глоткові гілки (rr. pharyngei), що прямують до слизової оболонки глотки;
 • гілки мигдалини (rr. tonsillares), які підходять до слизової оболонки піднебінних мигдалин і дужок.

Рухові нерви включають:

 • гілку шилоглоткового м'язу (r. musculi stylopharyngei), що іннервують шилоглотковий м'яз;
 • глоткові гілки (rr. pharyngei), які, об'єднуючись з блукаючим нервом, направляються до м'язів глотки.

Блукаючий нерв (n. vagus) (X пара) є змішаним. Його рухові волокна починаються від клітин рухового ядра, а чутливі - від клітин чутливих гангліїв, що залягають у сфері яремного отвору. З мозку блукаючий нерв виходить позаду оливи, а з черепа - через яремний отвір і розділяється на безліч гілок, що прямують до органів голови, шиї, грудної та черевної порожнин.

Головний відділ включає:

 • гілку головного мозку (r. meningeus), що спрямовує до твердої мозкової оболонки задньої черепної ямки;
 • вушну гілку (r. auricularis), яка іннервує шкіру вушної раковини і зовнішнього слухового проходу.

Шийний відділ включає:

 • глоткові гілки (rr. pharyngei), які беруть участь в утворенні глоткового сплетіння, об'єднуючись з гілками язикоглоткового нерва, і іннервують м'язи глотки і піднебінних дужок, а чутливі нерви іннервують слизову оболонку глотки;
 • верхній гортанний нерв (n. laryngeus superior), що іннервує область слизової оболонки гортані, розташовану вище голосових зв'язок, а також деякі м'язи гортані;
 • верхні і нижні серцеві гілки (rr. cardiaci cervicales superiores et inferiores), які беруть участь в утворенні серцевих сплетінь, які іннервують серце.

Грудний відділ включає:

 • поворотний гортанний нерв (n. laryngeus recurrens), який, розгалужуючись, іннервує трахею і стравохід, а його кінцева гілка, що зветься нижнім гортанним нервом (n. laryngeus inferior), направляється до слизової оболонки і м'язів гортані;
 • грудні серцеві гілки ( rr. cardiaci thoracici), що беруть участь в утворенні серцевого сплетіння;
 • бронхіальні і трахеальні гілки (rr. bronchiales et tracheales), що йдуть до слизової оболонки, гладких м'язів і залоз бронхів та трахеї;
 • стравохідні гілки (rr. esophagei), що іннервують стінки стравоходу.

Черевний відділ включає:

 • передні і задні шлункові гілки (rr. gastrici anteriores et posteriores), які спускаються від стравоходу до шлунка, утворюючи передні і задні шлункові сплетіння і іннервують слизову оболонку та залози шлунка;
 • чревні гілки (rr. celiaci), які є продовженням шлункових нервів і по кровоносних судинах разом з симпатичними сплетіннями направляються до підшлункової залози, печінки, селезінки, нирок, тонкої і товстої кишок, аж до сигмоподібної кишки.

Схема нервів голови

Схема нервів голови:

 • 1 - гілки лицьового нерва;
 • 2 - очноямковий нерв;
 • 3 - верхньощелепний нерв;
 • 4 - нижньощелепний нерв;
 • 5 - глибокий скроневий нерв;
 • 6 - латеральний крилоподібний нерв;
 • 7 - медіальний крилоподібний нерв;
 • 8 - жувальний нерв;
 • 9 - передній вушний нерв;
 • 10 - задній вушний нерв;
 • 11 - нижній альвеолярний нерв;
 • 12 - лицевий нерв;
 • 13 - під'язиковий нерв

Нерви шиї

Нерви шиї:

 • 1 - під'язиковий нерв;
 • 2 - додатковий нерв;
 • 3 - діафрагмальний нерв;
 • 4 - блукаючий нерв;
 • 5 - поворотний гортанний нерв;
 • 6 - перикард;
 • 7 - права легеня;
 • 8 - плевра;
 • 9 - внутрішньом'язове сплетіння діафрагми

Нерви шиї і плечового пояса

Нерви шиї і плечового пояса:

 • 1 - під'язиковий нерв;
 • 2 - додатковий нерв;
 • 3 - малий потиличний нерв;
 • 4 - шийне сплетіння;
 • 5 - блукаючий нерв ;
 • 6 - надключичні нерви;
 • 7 - медіальний і латеральний грудні нерви;
 • 8 - довгий грудний нерв;
 • 9 - гілки міжреберних нервів

Додатковий нерв (n. accessorius) (XI пари) відноситься до рухових нервів і складається з двох частин. Блукаюча частина додаткового нерва представлена черепними корінцями (radices craniales), що починаються від рухового ядра, яке залягає в області довгастого мозку, і виходять з мозку за оливою, нижче блукаючого нерва. До спинно-мозкової частини відносяться спинно-мозкові корінці (radices spinales), що прямують від спинного мозку вгору і виходять у порожнину черепа через великий потиличний отвір. Після виходу обидві частини об'єднуються і загальним стовбуром виходять з черепа через яремний отвір, де знову поділяються на внутрішню і зовнішню гілки. Внутрішня гілка прямує до блукаючого нерва, а зовнішня підходить до трапецієподібного і грудинно-ключично-соскоподібного м'язів.

Під'язиковий нерв (n. hypoglossus) (XII пара) також відноситься до рухових нервів. Він починається від ядра, що залягає в ромбовидній ямці, і, проходячи між пірамідою і оливою, виходить з мозку в череп, а звідти по каналу під'язикового нерва направляється до м'язів язика. Одна з його гілок, опускаючись, з'єднується з гілкою шийного сплетіння і бере участь в утворенні шийної петлі, що іннервують м'язи шиї, розташовані нижче під'язикової кістки.

Периферична нервова система: спинно-мозкові нерви

Кількість пар спинно-мозкових нервів і їх локалізація відповідають сегментам спинного мозку: 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, 1 куприкова пари. Всі вони відходять від спинного мозку заднім чутливим і переднім руховим корінцями. Корінці об'єднуються в один стовбур і виходять з хребетного каналу через міжхребцеві отвори. В області міжхребцевого отвору знаходяться спинальні вузли (ganglion spinale), що представляють собою скупчення чутливих клітин і є частиною задніх корінців. Від клітин спинального вузла починаються чутливі волокна, а від клітин переднього рогу – рухові. Об'єднавшись, нерви стають змішаними. Після виходу з міжхребцевого отвору спинно-мозкові нерви поділяються на задні і передні змішані гілки. Задні направляються до м'язів і шкіри задніх відділів тулуба, а передні іннервують м'язи переднього відділу тулуба та кінцівки. Об'єднуючись один з одним в інших відділах, нерви утворюють шийне, плечове, поперекове та крижове сплетіння.

Шийне сплетення (plexus cervicalis) утворюється в результаті об'єднання гілок чотирьох верхніх шийних нервів і розташовується на глибоких м'язах шиї. Виходячи з-під заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'язу, гілки шийного сплетення поділяються на чутливі, рухові і змішані.

Чутливі гілки включають:

 • малий потиличний нерв (n. occipitalis minor), що прямує до шкіри потилиці;
 • великий вушний нерв (n. auricularis magnus), який іннервує шкіру мочки вуха і опуклу сторону вушної раковини;
 • поперечний нерв шиї (n. transversus colli), що прямує до шкіри шиї;
 • надключичні нерви (nn. supraclaviculares), що проходять під ключицею і над дельтоподібним м'язом.

Рухові гілки направляються до глибоких м'язів шиї і до м'язів, розташованих нижче під'язикової кістки, а також іннервують грудинно-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м'язи.

Змішаної гілкою шийного сплетіння є діафрагмальний нерв (n. phrenicus). Рухові волокна діафрагмального нерва направляються до діафрагми, а чутливі іннервують плевру і перикард.

Плечове сплетення (plexus brachialis) утворюється гілками чотирьох нижніх шийних нервів і передньою гілкою 1-го грудного нерва. Гілки сплетення виходять на шию між передньою і середньою сходовими м'язами і направляються в пахвову область. Сплетіння складається з надключичного відділу, утвореного короткими гілками, що прямують до плечового поясу, грудей і спини, і підключичного відділу, до складу якого входять довгі гілки, які іннервують шкіру і м'язи вільної частини верхньої кінцівки.

Схема спинно-мозкових нервів

Схема спинно-мозкових нервів:

 • 1 - великий вушний нерв;
 • 2 - малий потиличний нерв;
 • 3 - надключичні нерви;
 • 4 - нерви шийного сплетіння;
 • 5 - підключичний нерв;
 • 6 - надлопатковий нерв;
 • 7 - плечове сплетіння;
 • 8 - діафрагмальний нерв;
 • 9 - підлопатковий нерв;
 • 10 - серединний нерв;
 • 11 - м'язово-шкірний нерв;
 • 12 - грудоспинний нерв;
 • 13 - підкрильцевий нерв;
 • 14 - довгий грудний нерв;
 • 15 - медіальний шкірний нерв плеча;
 • 16 - великий внутрішній нерв;
 • 17 - променевий нерв;
 • 18 - ліктьовий нерв;
 • 19 - медіальний шкірний нерв передпліччя;
 • 20 - міжреберні нерви;
 • 21 - малий внутрішній нерв;
 • 22 - нерви поперекового сплетіння;
 • 23 - клубово-підчеревний нерв;
 • 24 - клубово-паховий нерв;
 • 25 - нерви крижового сплетення;
 • 26 - статево-стегновий нерв;
 • 27 - верхній сідничний нерв;
 • 28 - нижній сідничний нерв;
 • 29 - задній шкірний нерв стегна;
 • 30 - запірний нерв;
 • 31 - сідничний нерв

Сплетіння спинно-мозкових нервів

Сплетіння спинно-мозкових нервів (вид спереду):

 • 1 - шийне сплетіння;
 • 2 - діафрагмальний нерв;
 • 3 - симпатичний стовбур;
 • 4 - серединний нерв;
 • 5 - міжреберні нерви;
 • 6 - медіальний шкірний нерв плеча;
 • 7 - мозковий конус;
 • 8 - клубово-паховий нерв;
 • 9 - поперекове сплетіння;
 • 10 - латеральний шкірний нерв стегна;
 • 11 - крижове сплетіння;
 • 12 - стегновий нерв;
 • 13 - запірний нерв;
 • 14 - передні шкірні гілки стегнового нерва.

Сплетіння спинно-мозкових нервів

Сплетіння спинно-мозкових нервів (вид ззаду):

 • 1 - великий потиличний нерв;
 • 2 - малий потиличний нерв;
 • 3 - великий вушний нерв;
 • 4 - нерви шийного сплетіння;
 • 5 - латеральний шкірний нерв плеча;
 • 6 - задні шкірні гілки грудних нервів;
 • 7 - нерви поперекового сплетіння;
 • 8 - нерви крижового сплетення.

Нерви діафрагми

Нерви діафрагми:

 • 1 - м'яз, що піднімає хребет;
 • 2 - зовнішній косий м'яз живота;
 • 3 - внутрішній косий м'яз живота;
 • 4 - грудна аорта;
 • 5 - стравохід;
 • 6 - правий діафрагмальний нерв;
 • 7 - нижня порожниста вена;
 • 8 - лівий діафрагмальний нерв.

Нерви плечового пояса

Нерви плечового пояса:

 • 1 - латеральний грудний нерв;
 • 2 - підлопатковий нерв;
 • 3 - підкрильцевий нерв;
 • 4 - грудоспинний нерв;
 • 5 - м'язово-шкірний нерв ;
 • 6 - медіальний шкірний нерв плеча;
 • 7 - променевий нерв;
 • 8 - серединний нерв;
 • 9 - медіальний шкірний нерв передпліччя;
 • 10 - ліктьовий нерв;
 • 11 - латеральний шкірний нерв передпліччя.

Схема нервів верхньої кінцівки

Схема нервів верхньої кінцівки:

 • 1 - надключичний нерв;
 • 2 - плечове сплетіння;
 • 3 - м'язово-шкірний нерв;
 • 4 - підкрильцевий нерв;
 • 5 - медіальний шкірний нерв плеча;
 • 6 - латеральний шкірний нерв плеча;
 • 7 - ліктьовий нерв;
 • 8 - серединний нерв;
 • 9 - променевий нерв;
 • 10 - латеральний шкірний нерв передпліччя;
 • 11 - медіальний шкірний нерв передпліччя;
 • 12 - поверхнева гілка ліктьового нерва;
 • 13 - глибока гілка ліктьового нерва;
 • 14 - загальні долонні пальцеві нерви;
 • 15 - власні долонні пальцеві нерви.

Нерви кисті

Нерви кисті:

 • 1 - ліктьовий нерв;
 • 2 - серединний нерв;
 • 3 - поверхневі гілки ліктьового нерва;
 • 4 - загальні долонні пальцеві нерви;
 • 5 - власні долонні пальцеві нерви.

Міжреберні нерви

Міжреберні нерви:

 • 1 - спинний мозок;
 • 2 - спинно-мозковий нерв;
 • 3 - центральні міжреберні нерви;
 • 4 - грудна аорта;
 • 5 - латеральна шкірна грудна гілка;
 • 6 - зовнішній міжреберний м'яз;
 • 7 - передня шкірна грудна гілка;
 • 8 - внутрішній міжреберний м'яз.

Схема нервів нижньої кінцівки

Схема нервів нижньої кінцівки:

 • 1 - клубово-підчеревний нерв;
 • 2 - запірний нерв;
 • 3 - клубово-паховий нерв;
 • 4 - стегновий нерв;
 • 5 - статево-стегновий нерв;
 • 6 - латеральний шкірний нерв стегна;
 • 7 - сідничний нерв;
 • 8 - задній шкірний нерв стегна;
 • 9 - загальний малогомілковий нерв;
 • 10 - великогомілковий нерв;
 • 11 - медіальний шкірний нерв литки;
 • 12 - глибокий малогомілковий нерв;
 • 13 - підшкірний нерв;
 • 14 - поверхневий малогомілковий нерв;
 • 15 - латеральний шкірний нерв литки;
 • 16 - литковий нерв;
 • 17 - медіальна і латеральна підошовні гілки.

Проекція нервових сплетінь на хребетний стовп

Проекція нервових сплетінь на хребетний стовп:

 • 1 - шийне сплетіння;
 • 2 - плечове сплетіння;
 • 3 - міжреберні нерви;
 • 4 - поперекове сплетіння;
 • 5 - крижове сплетіння.

Область іннервації тулуба (вид спереду)

Область іннервації тулуба (вид спереду):

 • I - шкірні гілки шийного сплетіння;
 • II - надключичні нерви;
 • III - латеральний шкірний нерв передпліччя;
 • IV - медіальний шкірний нерв плеча;
 • V - передні шкірні гілки міжреберних нервів;
 • VI - латеральні шкірні гілки міжреберних нервів;
 • VII - латеральна шкірна гілка клубово-підчеревного нерва;
 • VIII - передні шкірні гілки клубово-підчеревного нерва;
 • IX - клубово-паховий нерв;
 • X - латеральний шкірний нерв стегна;
 • XI - гілки статево-стегнового нерва;
 • XII - гілки крижового сплетіння;
 • XIII - передні шкірні гілки стегнового нерва;
 • XIV - шкірна гілка запірного нерва.

Області іннервації тулуба (вид ззаду)

Області іннервації тулуба (вид ззаду):

 • I - надлопатковий нерв;
 • II - латеральний шкірний нерв передпліччя;
 • III - латеральні шкірні гілки грудних нервів;
 • IV - медіальний шкірний нерв плеча;
 • V - задній шкірний нерв плеча;
 • VI - бічні шкірні гілки міжреберних нервів;
 • VII - медіальні шкірні гілки грудних нервів;
 • VIII - гілки поперекових нервів;
 • IX - медіальні шкірні гілки крижових нервів;
 • X - латеральна шкірна гілка клубово-підчеревного нерва;
 • XI - латеральний шкірний нерв стегна;
 • XII - гілки заднього шкірного нерва стегна.

Області іннервації верхньої кінцівкиОбласті іннервації верхньої кінцівки

Області іннервації верхньої кінцівки

 • А - долонна поверхня;
 • Б - тильна поверхня:
 • I - поперечний нерв шиї;
 • II - підключичні нерви;
 • III - латеральний шкірний нерв передпліччя;
 • IV - гілки грудних нервів;
 • V - медіальний шкірний нерв плеча;
 • VI - задній шкірний нерв плеча;
 • VII - латеральний шкірний нерв передпліччя;
 • VIII - медіальний шкірний нерв передпліччя;
 • IX - гілки серединного нерва;
 • X - гілки ліктьового нерва;
 • XI - гілки променевого нерва;
 • XII - глибокі гілки серединного нерва;
 • XIII - глибокі гілки ліктьового нерва;
 • XIV - гілки міжреберних нервів;
 • XV - задній шкірний нерв передпліччя;
 • XVI - глибокі гілки променевого нерва.

Області іннервації нижньої кінцівки

Області іннервації нижньої кінцівки

 • А - передня поверхня;
 • Б - задня поверхня:
 • I - латеральна шкірна гілка клубово-підчеревного нерва;
 • II - гілки статево-стегнового нерва;
 • III - клубово-паховий нерв;
 • IV - латеральний шкірний нерв стегна;
 • V - шкірна гілка запірного нерва;
 • VI - передній шкірний нерв стегна;
 • VII - гілки підшкірного нерва;
 • VIII - гілки загального малогомілкового нерва;
 • IX - гілки поверхневого малогомілкового нерва;
 • X - гілки литкового нерва;
 • XI - гілки глибокого малогомілкового нерва;
 • XII - гілки поперекових нервів;
 • XIII - медіальні шкірні гілки крижових нервів;
 • XIV - задній шкірний нерв стегна;
 • XV - гілки великоберцевого нерва.

Області іннервації голови і шиї

Області іннервації голови і шиї:

 • I - гілки лобового, очноямкового і трійчастого нервів;
 • II - гілки лицевого, підочного, верхньощелепного і трійчастого нервів;
 • III - гілки великого потиличного нерва;
 • IV - гілки вушно-потиличного, підборідного, нижньощелепного і трійчастого нервів;
 • V - гілки малого потиличного нерва;
 • VI - гілки великого вушного нерва;
 • VII - підшкірні гілки дорсального нерва лопатки;
 • VIII - поперечний нерв шиї;
 • IX - надключичні нерви.

Надключичний відділ включає:

 • дорсальний нерв лопатки (n. dorsalis scapulae), який прямує до ромбовидного м'язу і м'язу, що піднімає лопатку;
 • довгий грудний нерв (n. thoracicus longus), іннервує передній зубчастий м'яз;
 • медіальний і латеральний грудні нерви (nn. pectorales medialis et lateralis), що йдуть до великого і малого грудного м'язів;
 • підключичний нерв (n. subclavius), який іннервує підключичний м'яз;
 • надлопаточний нерв (n. suprascapularis), прямує до надостного і підосного м'язів;
 • підлопатковий нерв (n. subscapularis), що прямує до підлопаткового м'язу і великого круглого м'язу;
 • грудоспинний нерв (n. thoracodorsalis), який є гілкою підлопаткового нерва і іннервує найширший м'яз спини.

Підключичний відділ знаходиться в пахвовій області і складається з трьох пучків: медіального, латерального і заднього. Стовбури цих пучків іннервують пахвову артерію і є початком довгих гілок.

Медіальний стовбур включає:

 • медіальний шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii medialis), що прямує до шкіри медіальної поверхні плеча;
 • медіальний шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus antebrachii medialis), іннервує шкіру медіальної поверхні передпліччя;
 • ліктьовий нерв (n. ulnaris), який є змішаним. Його чутливі волокна прямують до шкіри медіальних відділів кисті. На долонній поверхні вони іннервують шкіру V пальця і ліктьовий бік IV пальця, на тильній поверхні - шкіру IV та V пальців і ліктьовий бік III пальця. Рухові волокна на передпліччі направляються до ліктьового згинача зап'ястя і медіального відділу глибокого згинача пальців. На кисті вони іннервують м'яз, що рухає великий палець кисті, м'язи підняття мізинця, а також 3-4-й червоподібні м'язи.

Латеральний стовбур включає:

 • серединний нерв (n. medianus), який також відноситься до змішаних. Він виходить з латерального і медіального стовбурів. Чутливі волокна прямують до шкіри латерального відділу долонної поверхні і шкіри I, II і III пальців, а також до променевої сторони IV пальця і почасти до тильної поверхні цих пальців. Рухові волокна на передпліччі іннервують згиначі передпліччя, за винятком ліктьового згинача зап'ястка і глибокого згинача пальців, а також направляються до квадратного і круглого пронаторів. На кисті рухова частина іннервує м'язи підняття великого пальця;
 • м'язово-шкірний нерв (n. musculocutaneus), що є змішаним. Його гілки направляються до згинача передньої поверхні плеча;
 • латеральний шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus anterbrachii lateralis), який є кінцевою гілкою попереднього нерва і іннервує область передпліччя.

Задній стовбур включає:

 • променевий нерв (n. radialis), що є змішаним . Чутливі волокна прямують до шкіри латеральних відділів тильної поверхні кисті і I, II пальців, а також променевого боку III пальця. Рухові волокна іннервують розгиначі плеча та передпліччя;
 • задній шкірний нерв плеча (n. cutaneus brachii posterior), який є чутливою гілкою променевого нерва і прямує до шкіри задньої поверхні плеча;
 • задній шкірний нерв передпліччя (n. cutaneus anterbrachii posterior), що також є чутливою гілкою променевого нерва і іннервує шкіру задньої поверхні передпліччя.

Передні гілки грудних нервів не утворюють сплетень. Міжреберні нерви (nn. intercostales) є змішаними і відходять від задніх гілок. Їх чутливі волокна прямують до шкіри грудей і живота, а рухові - до міжреберних м'язів, м'язів, що піднімають ребра, задніх зубчастих м'язів, поперечного м'язу грудей, а також до поперечного і прямого м'язів живота, зовнішнього і внутрішнього косих м'язів живота.

Поперекове сплетіння (plexus lumbalis) утворюється гілками 12-го грудного нерва і 1-4-го поперекових нервів і залягає позаду і частково в товщі великого поперекового м'язу, з-під латерального краю якого виходять гілки поперекового сплетіння:

 • клубово-підчеревний нерв (n. iliohypogastricus), що відноситься до змішаних. Його чутливі волокна йдуть до шкіри над напружувачем широкої фасції стегна і середнього сідничного м'язу, а також до шкіри надлобкової області. Рухові волокна прямують до зовнішнього і внутрішнього косого і прямого м'язів живота;
 • клубово-паховий нерв (n. ilioinguinalis), який також є змішаним, чутливі волокна якого іннервують шкіру мошонки у чоловіків і статевих губ у жінок, а рухові направляються до клубового м'язу і квадратного м'язу попереку;
 • статево-стегновий нерв (n. genitofemoralis), що є змішаним, складається з двох гілок. Відгалуження статевої гілки (r. genitalis) іннервують м'ясисту оболонку мошонки і м'яз, що піднімає яєчко. Стегнова гілка (r. femoralis) направляється до шкіри нижче пахової зв'язки;
 • латеральний шкірний нерв стегна (n. cutaneus femoris la-teralis), який відноситься до чутливих і іннервує шкіру латеральної поверхні стегна;
 • запірний нерв (n. obturatorius), що є змішаним. Його чутливі волокна йдуть до шкіри нижнього відділу медіальної поверхні стегна, а рухові - до м'язів медіальної групи стегна;
 • стегновий нерв (n. femoralis), який відноситься до змішаних і є найбільшим нервом поперекового сплетіння. Передні шкірні гілки (rr. cutanei anteriores) є чутливими і направляються до шкіри передньої поверхні стегна. Підшкірний нерв (n. saphenus) - найдовша гілка стегнового нерва - прямує уздовж великої підшкірної вени і дає безліч гілок, які йдуть до шкіри переднемедіального відділу гомілки і медіальних відділів тильної поверхні стопи. М'язові гілки (rr. musculares) стегнового нерва направляються до великого поперекового м'язу, клубового м'язу, чотириголового і кравецького м'язів стегна.

Крижове сплетіння (plexus sacralis) утворюють передні гілки 4-5-го поперекових нервів, передні гілки крижових нервів і куприковий нерв. Гілки діляться на короткі і довгі і направляються до великого сідничного отвору, утворюючи трикутну пластинку, що розташовується на передній поверхні грушевидного мускула.

Короткі гілки включають:

 • м'язові гілки (rr. musculares), що іннервують квадратний м'яз стегна, верхній і нижній близнюковий м'язи, грушовидний і внутрішній запірний м'яз;
 • верхній сідничний нерв (n. gluteus superior), який іннервує напружувач широкої фасції стегна, середній і малий сідничний м’язи;
 • нижній сідничний нерв (n. gluteus inferior), що прямує до великого сідничного м'язу;
 • статевий нерв (n. genitalis) відноситься до змішаних. Чутливі волокна іннервують шкіру промежини і зовнішніх статевих органів, а рухові - м'язи промежини.

Довгі гілки включають:

 • задній шкірний нерв стегна ( n. cutaneus femoris posterior), що є чутливим і прямує до шкіри задньої поверхні стегна;
 • сідничний нерв (n. ischiadicus), який відноситься до змішаних і є найбільшим нервом в тілі людини. Від нього відходить безліч гілок, що прямують до м'язів задньої групи стегна. Сам нерв опускається до верхньої частини підколінної ямки, де розділяється на великогомілковий і малогомілковий нерви.

Великогомілковий нерв (n. tibialis) проходить вздовж задньої великогомілкової артерії між глибокими і поверхневими згиначами гомілки і позаду медіальної кісточки великогомілкової кістки виходить на підошовну поверхню стопи. В області підколінної ямки великогомілкової нерв дає такі гілки:

 • медіальний шкірний нерв ікри (n. cutaneus surae medialis), який направляється до шкіри задньомедіальної поверхні гомілки. У нижньому відділі гомілки об'єднується з латеральним шкірним нервом ікри. Разом вони утворюють литковий нерв (n. suralis), що проходить позаду латеральної кісточки і іннервує латеральні відділи тильної поверхні стопи;
 • м'язові гілки (rr. musculares) іннервують м'язи задньої поверхні гомілки.

На гомілці великогомілковий нерв дає такі гілки:

 • медіальні п'яточні гілки (rr. calcanei medialis), які направляються до шкіри медіальних відділів п'яти;
 • м'язові гілки (rr. musculares) іннервують глибокий шар задньої групи м'язів гомілки.

На поверхні стопи великогомілковий нерв поділяється на медіальну і латеральну підошовні гілки (rr. plantares medialis et lateralis), які є змішаними і прямують в тому ж напрямку, що і підошовні артерії. Чутливі волокна медіального підошовного нерва направляються до шкіри медіального відділу підошви стопи і до шкіри I, II, III, IV пальців.

Рухові волокна прямують до короткого згинача пальців, м'язу, що відводить великий палець стопи і 1-2-го червоподібних м'язів. Рухові волокна латерального підошовного нерва іннервують короткий згинач мізинця стопи, м'яз, що відводить мізинець стопи, м'яз, що приводить великий палець стопи, квадратний м'яз підошви, міжкісткові м'язи і 3-4-ий червоподібні м'язи.

Загальний малогомілковий нерв (n. fibularis communis) відноситься до змішаних і в латеральному відділі підколінної ямки поділяється на поверхневий і глибокий малогомілкові нерви. Основними гілками загального малогомілкового нерва є:

 • латеральний шкірний нерв ікри (n. cutaneus surae late-ralis), що прямує до шкіри задньолатеральних відділів гомілки і поєднується з медіальним шкірним нервом ікри;
 • поверхневий малогомілковий нерв (n. fibularis superficialis), що є змішаним. Його чутливі волокна іннервують більшу частину шкіри тильної поверхні стопи, а рухові - довгу і коротку малогомілкові м'язи;
 • глибокий малогомілковий нерв (n. fibularis profundus), наступний уздовж великогомілкової артерії. Його чутлива гілка дає безліч відгалужень в шкіру тильної поверхні стопи в області першого міжпальцевого проміжку. Рухові волокна іннервують передню групу м'язів гомілки і м'язи тильної поверхні стопи.

За матеріалами: vitaminov.net.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus