5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Сонячна радіація

Сонячна радіація – це весь потік радіації, який випускається Сонцем і являє собою електромагнітні коливання різної довжини хвилі. У гігієнічному відношенні особливий інтерес представляє оптична частина сонячного світла, яка займає діапазон від 280-2800 нм. Більш довгі хвилі - радіохвилі, більш короткі - гамма-промені, іонізуюче випромінювання не доходять до поверхні Землі, тому що затримуються у верхніх шарах атмосфери, зокрема на озоновому шарі. Озон поширений у всій атмосфері, але на висоті близько 35 км формує озоновий шар.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Закон Хаббла

Фундаментальною властивістю Всесвіту є його загальне розширення. Спостереження показують, що скупчення (і надскупчення) галактик, розділені відстанями, що перевищують 100-300 Мпс, віддаляються одне від одного. Цей факт встановлений Е. Хабблом в кінці 20-х років. Давно відомо, що коли джерело звуку віддаляється від нас, частота звукових коливань, яка сприймається нами, зменшується, а при наближенні джерела вона, навпаки, зростає. Аналогічне явище має місце і при розповсюдженні світла.

Воно отримало назву ефекту Доплера. Якщо джерело випромінювання рухається від нас, і притому з великою швидкістю, то частота коливань, яку сприймаємо, також знижується. Колір при цьому змінюється, переходячи, скажімо, від синього до жовтого або від жовтого до червоного. Е. Хаббл, спостерігаючи світло, що випромінюється далекими галактиками, встановив, що спектральні лінії в їх випромінюванні зміщені в червону сторону спектру. При цьому, чим далі від нас галактика, тим більшим є цей «червоний зсув». Звідси випливає, що галактики віддаляються від нас і швидкість їх віддалення тим більша, чим далі знаходиться галактика. Але ж наша власна Галактика, з якої ми ведемо спостереження, аж ніяк не центр світу, і, очевидно, потрібно вважати, що галактики або, точніше, скупчення галактик, віддаляються не від нас, а взагалі всі вони віддаляються одна від одної. Якщо відстань між скупченнями є L, то швидкість їх взаємного віддалення V = HL. Це співвідношення – це закон Хаббла, Н - постійна Хаббла, її величина не залежить від положення скупчень у просторі. За сучасними оцінками H = 55-75 км/(с•Мпс).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

T Tauri — прототип змінної зорі

 

Змінні зорі – це зорі, блиск яких помітно змінюється з часом. Більшість змінних зір або дуже молоді, або старі. Тому найзручніше класифікувати їх відповідно до віку, тобто за стадією їх еволюції.

Молоді змінні зорі

Це зірки, які формуються або знаходяться на ранній стадії еволюції. До них відносяться зірки типу Т Тельця, що демонструють нерегулярні зміни блиску і часто оповиті хмарами пилу і газу.

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 голос)

Комета Галлея

У березні 1986 року комету Галлея спостерігали не тільки численні любителі астрономії та професійні науковці, а й п'ять міжнародних космічних апаратів. Японські зонди «Сакігаке» і «Суйсей» спостерігали величезну водневу хмару, що оточує комету, і досліджували взаємодію комети з зарядженими частинками сонячного вітру. Радянські зонди «Вега-1 і -2» пройшли 6 і 9 березня на відстанях 8871 і 8014 км від комети. Зонд Європейського космічного агентства «Джотто» пройшов 14 березня 1986 року ближче за інших від ядра комети - всього на відстані 605 км. Телевізійні зображення, передані європейським і радянськими зондами, показали чорне як смола ядро комети. Зіставивши наземні і космічні спостереження газу і пилу, що оточують ядро, вчені зробили висновок, що воно приблизно на 50% складається з льоду, а решту становлять пил та інші нелеткі речовини. Лід складається, в основному, з води (80%) і оксиду вуглецю (10%), а інше - це формальдегід, двоокис вуглецю, метан, аміак і синильна кислота. Нелетка частина, в основному представлена порошинами мікронного розміру, які складаються або з кам'янистої речовини, або з легких вуглеводнів.

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 голосів)

Сонце

Активна область на Сонці - (АО) - це сукупність змінних структурних утворень в деякій обмеженій області сонячної атмосфери, пов'язана з посиленням у ній магнітного поля від значень 10-20 до декількох (4-5) тисяч ерстед. У видимому світлі найбільш помітним структурним утворенням активної області є темні, різко окреслені сонячні плями, що часто утворюють цілі групи. Зазвичай серед безлічі більш-менш дрібних плям виділяються дві великі, що утворюють біполярну групу плям з протилежною полярністю магнітного поля в них. Окремі плями і вся група зазвичай оточені яскравими ажурними, схожими на сітку структурами - факелами. Тут магнітні поля досягають значень в десятки ерстед. Протяжності активної області досягають декількох сотень тисяч кілометрів, а час життя - від декількох днів до декількох місяців. Як правило, їх можна спостерігати практично в усіх діапазонах електромагнітного сонячного спектра від рентгенівських, ультрафіолетових і видимих променів до інфрачервоних і радіо хвиль. На краю сонячного диска, коли активну область видно збоку, над нею, у сонячній короні в емісійних лініях часто спостерігаються протуберанці - величезні плазмові «хмари» химерних форм. Час від часу в активній області відбуваються раптові вибухи плазми - сонячні спалахи. Вони породжують потужне іонізуюче випромінювання (в основному, рентгенівське) і проникаюче випромінювання (енергійні елементарні частинки, електрони і протони). Високошвидкісні корпускулярні плазмові потоки змінюють структуру сонячної корони. Коли Земля потрапляє в такий потік, деформується її магнітосфера і виникає магнітна буря. Іонізуюче випромінювання сильно впливає на умови у верхніх шарах атмосфери і створює збурення в іоносфері.