1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Чарльз Менсон

У 1969 році було скоєно вбивство актриси Шерон Тейт, дружини відомого польського кінорежисера Романа Поланскі.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Структура характеру

Характер особистості вельми багатогранний. У ньому можна виділити окремі сторони або риси, які не існують ізольовано, окремо одна від одної, а є пов’язаними воєдино, утворюючи більш-менш цілісну структуру характеру. Структурність характеру простежується в закономірній залежності між окремими сторонами характеру. В цілісній системі окремі частини мають різне значення: одні висуваються на перший план, інші – замасковуються, треті відступають на задній план.

Визначити структуру характеру особистості означає виділити в характері основні компоненти або властивості та встановити зумовлені ними специфічні риси в їх складному відношенні і взаємодії. У структурі характеру різні дослідники виділяють різні властивості.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Психічні захворювання

Людська свідомість і мозок утворюють складну систему, про роботу якої ми досі знаємо дуже мало. Тому причини і методи лікування багатьох психічних захворювань продовжують залишатися предметом наукових суперечок.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Емоційні розлади

Емоції – це одна із найважливіших сторін психічної діяльності, що характеризує переживання людиною дійсності. Один з провідних зарубіжних дослідників емоцій Ізард наголошує, що цілісне визначення емоцій вимагає врахування трьох компонентів, які характеризують це явище:

  • а) пережитого або усвідомлюваного відчуття емоцій;
  • б) процесів, що відбуваються в нервовій, ендокринній, дихальній, травній та інших системах організму;
  • в) спостережуваних виразних комплексів емоцій, зокрема тих, які відображаються на обличчі.

Зазначеним вище підкреслюється інтердисциплінарний характер області, що досліджує емоції і до якої прикута увага психологів, нейрофізіологів, лікарів та інших фахівців.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Гуманістична психологія

Гуманістична психологія ряд напрямків у сучасній психології, які орієнтовані насамперед на вивчення смислових структур людини. У гуманістичній психології як основні предмети аналізу виступають: вищі цінності, самоактуалізація особистості, творчість, любов, свобода, відповідальність, автономія, психічне здоров'я, міжособистісне спілкування. Гуманістична психологія як самостійна течія виділилася на початку 60-х років ХХ століття як протест проти біхевіоризму і психоаналізу, отримавши назву «третьої сили». До даного у напрямку можна віднести А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер, Ф. Беррон, Р. Мей, С. Джурард та ін.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Ефект плацебо

Ефект плацебо – речовина без явних лікувальних властивостей, що використовується як лікарський засіб, лікувальний ефект якого пов'язаний з вірою самого пацієнта в дієвість препарату. Іноді капсулу або таблетку з плацебо називають пустушкою. В якості речовини для плацебо часто використовують лактозу.

Крім того, терміном ефект плацебо називають саме явище поліпшення здоров'я людини завдяки тому, що вона вірить в ефективність деякого впливу, насправді нейтрального. Крім прийому препарату таким впливом може бути, наприклад, виконання деяких процедур або вправ, прямий ефект яких не спостерігається. Ступінь прояву ефекту плацебо залежить від сугестивності людини й зовнішніх обставин «лікування» – наприклад, від зовнішнього вигляду плацебо, його ціни і загальної складності отримання "ліків" (що так само викликає небажання індивіда приймати помилку про марність витрачених зусиль, грошей), ступеня довіри лікареві, авторитету клініки.