2014-03-28

Як вибрати професію?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Як вибрати професію

Проблема вибору професії відома з давніх часів. Як вибрати професію? До таких питань в різний час зверталися Арістотель, Т. Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуен, Т. Гоббс, М. Монтень, Гете, Гегель. І вона неоціненно важлива, оскільки зачіпає інтереси як окремо взятої людини, так і суспільства в цілому. Вона визначає чи побудує людина кар'єру, чи буде розвиватися суспільство.

Як вибрати професію з самого початку?

Як же спочатку зробити правильний вибір, вибрати оптимально відповідний шлях професійного розвитку, обрати професію, яка не тільки користується популярністю, є затребуваною, а й буде цікавою та приноситиме заробіток?

Першою умовою успіху є самоаналіз. Вивчайте, тестуйте себе, відповідайте собі на питання: "Що я хочу?", "хто я в цьому світі?", "що я можу?".

"Що я хочу?" – питання усвідомлення власних професійних потреб. Усвідомлена потреба – мотив, покажчик, куди потрібно рухатися, що потрібно шукати. Усвідомити потребу не так легко і часто навіть професіоналу важко нашвидкоруч сказати, що саме його привабило в професії.

Професійними мотивами можуть бути: інтерес до якоїсь справи, престижність, популярність, затребуваність професії, хороші умови праці, зарплата, кар'єрний ріст і т.д.

Дуже важливо поєднати майбутню професію зі своїми мотивами, якщо ними нехтувати, в майбутньому вони будуть про себе нагадувати. Ну а головним мотивом вибору професії є, звичайно, інтерес. Якщо Вам подобаються тварини, рослини, то Вам буде цікаво у своїй професійній діяльності зіштовхуватися з об'єктами живої природи. Якщо Ви любите техніку – інтерес до неї буде підтримувати Вас у діяльності інженера-конструктора або фізика-теоретика.

"Хто я в цьому світі?", "що я можу?" – питання вивчення свого характеру, темпераменту, своїх здібностей і можливостей. Тип реалізованої професійної діяльності повинен співпадати з Вашим особистісним, характерологічним типом. Скажімо, якщо Ви товариські – Вам більше підійдуть професії, пов'язані з численними контактами, а якщо емоційно нестійкі – не зможете виконувати рутинну роботу, що вимагає концентрації протягом тривалого часу.

Складний світ професій

Кожна професія пред'являє професіоналові певний набір професійно-важливих якостей. Наприклад, водієві важлива увага, дизайнеру – образне мислення і т.д. Вивчайте свої здібності та порівнюйте їх з професійно-важливими якостями професій. Боріться, працюйте над собою, пізнавайте себе. Це дозволить побачити Ваше місце в світі професій, слабкі сторони Вашої особистості, підкаже що потрібно розвивати і тренувати. Пам'ятайте, що здібності, інтереси або риси характеру – гнучкі якості, і вони можуть змінюватися.

Допомогти краще пізнати себе допоможе нехитра вправа: подивіться на себе очима іншої людини. Конкретної людини, яку Ви добре знаєте. Спробуйте пояснити свої вчинки так, як це зробила б інша людина. Ви зрозумієте, яким Вас бачать інші люди.

Як вибрати професію? У ситуації сумніву вибирайте ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви досягнете найбільшого успіху.

Другою умовою успіху є зовнішня активність. Дізнавайтеся, цікавтеся, з'ясовуйте, домагайтеся. Навколо нас існує світ, який відповість на всі питання. Джерелами інформації можуть бути: батьки, вчителі, друзі, знайомі, книги, журнали, довідники, Інтернет, і нарешті, профконсультанти. Чим більше Ви знаєте про світ професій, тим ясніше уявляєте те з чого вибирати.

Світ професій колосально складний і багатогранний і вивчаючи його необхідно дізнатися закони, за якими він живе і розвивається, а для цього потрібно чітко розбиратися в його структурі та термінології. Тому потрібно поговорити про це більш докладно.

Професія – це вид трудової діяльності людини, що вимагає розвитку певного рівня спеціальних знань, умінь і навичок, яка служить джерелом доходів.

Професія об'єднує у собі групу споріднених спеціальностей (наприклад, професія «водій» містить в собі спеціальності: "водій автобуса", "водій тролейбуса" і т.д.).

Спеціальність – окрема галузь науки техніки майстерності чи мистецтва.

Спеціалізація – процес надбання спеціальних знань і навичок у будь-якій області.

Кваліфікація – рівень загальної і спеціальної професійної підготовки людини, ступінь розвитку професійних знань і навичок, ступінь і вид професійної навченості, необхідні для виконання конкретного виду роботи. Кваліфікація визначається, в першу чергу, присвоєними професіоналові розрядами.

Посада – трудові обов'язки людини, які вона повинна виконувати, займаючи певне положення в штатній структурі підприємства чи установи.

Для простоти розуміння уявіть наступний ланцюжок: провчившись у вузі за спеціальністю "психологія" і пройшовши спеціалізацію "дитяча і вікова психологія", Ви отримали кваліфікацію "дитячий психолог", щоб піти працювати на підприємство і виконувати свої обов’язки на посаді "дитячого психолога" за професією "психолог".

Кожна професія має свої ознаки, якими вона відрізняється від інших, або схожа з іншими. До них відносяться: об'єкт праці, предмет праці, цілі праці, завдання праці, засоби праці, умови праці, результат праці, оплата праці, вимоги до рівня освіти, здоров'я, професійно важливих якостей суб'єкта праці та ін.

Об'єкт, предмет праці – те, на що спрямована ця праця.

Мета праці – основне призначення професії.

Завдання праці – способи і прийоми досягнення мети праці.

Засоби праці – це предмети матеріального світу, що забезпечують оптимальне виконання трудової діяльності; те, за допомогою чого здійснюється праця.

Результат праці – продукт виконаної праці.

Оплата праці – форма винагороди за працю.

Вимоги до рівня освіти – нормативно встановлений для професії освітній стандарт.

Професійно важливі якості – соціально-психологічні, психологічні та психофізіологічні якості особистості, що відповідають вимогам професійної діяльності.

Наприклад, об'єктом праці професії «вчитель» є учень, а предметом – знання учня; метою праці – забезпечення процесу навчання згідно з необхідними нормативами; завданням праці – виступ перед класом, проведення контрольних, лабораторних робіт, і т.д.; засобами праці – клас, парти, стільці, дошка, підручники, відеоапаратура тощо; результатами праці – успішно складені учнями нормативи; оплатою праці – заробітна плата, соціальні пільги; вимогами до рівня освіти – вища педагогічна освіта, спеціалізація за предметом; вимогами до професійно важливих якостей – працьовитість, любов до дітей, цілеспрямованість, товариськість, розвинені організаторські здібності, хороша пам'ять, увага, уява і т.д. Такий комплексний опис професії називається професіограмою.

Класифікуючи професії за їх ознаками зручно вивчати світ професій. Наприклад, за затребуваністю можна виділити – затребувані і незатребувані професії; за популярністю – популярні і непопулярні; за заробітком – високооплачувані і невисокооплачувані; за вимогами до освіти – такі, що вимагають початкової професійної, середньої професійної, або вищої професійної освіти і т.д.

Сьогодні існує безліч різних класифікацій професій. Наприклад, за предметом праці виділяються типи професій: людина-людина, людина-природа, людина-техніка, людина-знакова система, людина-художній образ; за засобами праці – відділи: ручної праці; машинно-ручної; автоматичних та автоматизованих систем, приладів, пристроїв, функціональних знарядь праці; простих мовно-голосових проявів тощо; за характером праці – класи: виконавські, творчі та керівні.

Як вибрати професію? Обираючи професію, Ви плануєте свій професійний шлях далеко вперед, тому важливо вивчати і історію професій. Світ дуже швидко змінюється, з появою нових потреб суспільства, з'являються нові технології, що народжують нові професії, на зміну одних приходять інші. Колись жодне підприємство не могло обійтися без машиніста друкарської машинки, поштових пересилань, телефонний зв'язок забезпечувався величезним штатом телефоністів, тепер на зміну приходять комп'ютери, мобільний зв'язок, Інтернет. Але також існують і "вічні" професії, які ніколи не втратять своєї актуальності (лікар, вчитель).

Цінуйте час – ще одна важлива порада. Зараз Ви вирішуєте питання вибору професії, а завтра вже буде необхідно вибирати вуз, а потім шукати роботу – життя так влаштоване, не можна втрачати ні хвилини. Будьте готові до розумного вибору.

Наостанок хочеться запропонувати Вам зручну схему руху до професійного успіху.

Основні кроки вибору професії

  1. Складіть список професій, які Вам подобаються, Вам підходять.
  2. Складіть список своїх вимог до професійного майбутнього.
  3. Визначте важливість кожної вимоги.
  4. Оцініть відповідність вимог професій до Ваших якостей.
  5. Проаналізуйте, яка професія більше за інші підходить саме Вам.
  6. Оцініть свій вибір з батьками, вчителями, друзями, фахівцями.
  7. Визначте практичні кроки до успіху.

Використані матеріали: shkolniky.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus