1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Антикварні монети

Основоположником систематичного наукового дослідження в області антикварних монет вважається віденський учений І. І. Еккель (1737-1798 рр.). Його восьмитомна праця («Наука про стародавні монети», Відень, 1792-1798 рр.. не втратила свого значення і сьогодні.

Звичайно, найпоширенішою знахідкою шукача скарбів будуть антикварні монети, які трапляються щасливчикам як поодинці, так і групами, тобто в скарбах.

Перш за все, слід сказати, що монетний скарб – дуже своєрідне зібрання цінностей, які дають великий матеріал для наукових досліджень, тому такі скарби не можна роз'єднувати «за сортами» і представляти в різні установи для остаточної оцінки. Їх слід віднести для оцінки у великий музей, навіть якщо в цьому скарбі відсутні вироби з дорогоцінних металів. Інша справа, самому спробувати визначити окремі антикварні монети, щоб за сучасними каталогами дізнатися їхню реальну вартість. Для того щоб шукач скарбів міг зорієнтуватися у світі антикварних монет, пропоную ознайомитися з елементарними знаннями з нумізматики, без володіння якими неможливо розібратися в нумізматичних каталогах, які, у свою чергу, несуть інформацію про ціну тієї чи іншої антикварної монети.

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (4 голосів)

Білі хорвати

Білі хорвати - східнослов'янське плем'я. Етнонім «білохорвати» зустрічається у Костянтина Багрянородного, який дав опис життя та історії хорватів. Етнонім «білі хорвати» відомий у «Повісті временних літ»: «А се ти ж словени: хорвати білі та серби і хорутани». Зазвичай дослідники називають «білими» східноєвропейських хорватів, на що ні літопис, ні Костянтин Багрянородний не дають серйозних підстав. «Білими» називалися саме західнослов'янські (чеські) хорвати.

Даних про східнослов'янських (прикарпатських) хорватів майже немає. «Повість временних літ» дає деякі події з історії прикарпатських хорватів, але тільки для Х ст. Про більш ранні століття відомо тільки з матеріалів археології.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Австрійська імперія

Франц I в 1804 році присвоїв своїй державі назву Австрійська імперія. З волі Наполеона Священна Римська імперія німецької нації, корона якої майже протягом чотирьох століть фактично передавалася у спадщину в сім'ї Габсбургів, припинила своє існування (1806).

Віденський конгрес

Територіальні зміни, яких зазнала Європа в епоху Наполеона, торкнулися й Австрії. Не дивно, що міжнародний конгрес, який заклав основи мирного устрою після повалення Бонапарта, був скликаний у Відні. Протягом кількох місяців у 1814-1815 роках столиця Габсбургів була місцем зустрічей політиків вищого рангу великих і дрібних європейських держав. Широко розгалужена мережа австрійських шпигунів стежила за високими гостями.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Західна Римська імперія

У IV і V століттях суспільний розвиток Західної Римської імперії неухильно тривав в тому напрямку, який намітився ще задовго до цього. У другій половині IV століття остаточно складається своєрідна система натурально-замкнутих і кріпосницьких відносин пізньої Західної Римської імперії. Занепад торгівлі знаходить своє вираження в натуралізації всіх видів державних платежів: податків, військового жалування й т. п. Рядові чиновники і солдати забезпечуються продуктами, одягом, засобами домашнього господарства. Все це вони отримують з державних складів, куди звозяться натуральні податки населення. Тільки вищий командний склад і найбільші чиновники отримують частину платні грошима.

Торгівля звужується, майже не виходячи тепер за рамки місцевого міського ринку. Пізньоримські міста отримують зовсім інший вигляд, ніж раніше – це скоріше фортеці, ніж торгово-промислові поселення: їх територія сильно скорочується, вони обносяться міцними стінами, кількість площ у них зменшується і т. д. Центр ваги господарського життя Західної Римської імперії цілком переноситься в село.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Армія Людова (Armia Ludowa, дослівно - народна армія), польська військова організація, що діяла в 1944 році в окупованій німецькими військами Польщі. Створена за рішенням Крайової Ради Народової 1 січня 1944 року на основі Гвардії Людової. До її складу входили частини Батальйонів хлопських, загони народної міліції, чимало солдатів і окремі загони Армії Крайової. Командувачем Армією Людової був генерал М. Жимерський ("Роля"). Провела близько 120 великих боїв з гітлерівськими військами в Липський лісах, знищивши понад 19 тис. німецьких солдатів. 21 липня 1944 року була об'єднана з 1-ю Польською армією в єдине Військо Польське.