2014-06-13

Природний газ

4.4285714285714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.43 (7 голосів)

Природний газ

Природний газ – це суміш газоподібних вуглеводнів, у складі якої переважає метан (80–97 %). Утворюється в надрах землі при повільному анаеробному (без доступу повітря) розкладанні органічних речовин.

Природний газ відноситься до корисних копалин. Часто він є попутним газом при видобутку нафти.

Родовища природного газу

Газові та нафтові родовища знаходяться в різних регіонах земної поверхні як на суші, так і під водою озер, морів і океанів. Найбільші запаси природного газу і нафти зосереджені в Росії, Саудівській Аравії, США, Ірані, Іраку, Мексиці та інших країнах. Світові запаси газу становлять 140 трлн м3.

Основний компонент природного газу – метан. У газі окремих родовищ його вміст сягає 96 %. Крім метану в природному та попутному газі містяться етан, пропан, бутан, вуглекислий газ, азот, гелій, сірководень, сіркоорганічні сполуки (в основному меркаптани) і висококиплячі вуглеводні («газовий конденсат»). Разом з газом з пласта виноситься пластова вода, соляна кислота, інгібітори корозії, частки породи і бурового розчину і т.д.

Газові родовища розрізняються за складом газу. Їх можна розділити на три основні групи:

 • родовища, природний газ яких складається в основному з метану – газ таких родовищ називається сухим;
 • родовища, в газі яких містяться різні вуглеводні як в газоподібному, так і в рідкому стані (газоконденсатні родовища);
 • родовища, в газі яких містяться сполуки сірки у вигляді сірководню та меркаптанів, вони можуть бути як газоконденсатними, так і чисто газовими.

Газоконденсати можна розділити на три основні групи:

 • Світлі конденсати, що складаються в основному з фракцій бензину і дизельного палива.
 • Важкі конденсати, в яких міститься більше 20 % фракцій, що википають при температурі вище 320 °С.
 • Конденсати, в яких містяться сіркоорганічні сполуки і розчинений сірководень.

Добування природного газу

Газові та нафтоносні пласти залягають на різній глибині під непроникними породами: глиною, кам'яною сіллю або іншою породою. Продуктивні пласти можуть розташовуватися в декілька ярусів, їх товщина в окремих ділянках досягає 1000 м і більше. Основна маса газу знаходиться під куполом, у центрі купола розташовуються найбільш продуктивні газоносні шари. Газоносний шар складається з пісковиків, карбонатів, сланців з великою пористістю або наявністю тріщин. Запаси природного газу окремих родовищ сягають декількох трильйонів кубічних метрів, тиск в і пласті може сягати 50...60 МПа.

Видобуток природно газу здійснюється через свердловини, пробурені на необхідну глибину. Під дією пластового тиску газ, насичений конденсатом, виходить на поверхню через дроселюючий штуцер для зниження тиску в системі газозбірних мереж. Від свердловин природний газ трубопроводами надходить на збірний пункт – установку комплексної підготовки газу.

При зниженні тиску в трубопроводах з газу випадає конденсат, який відокремлюється в сепараторах. Крім конденсату в цих сепараторах виділяються вода, метанол, інгібітор корозії, механічні включення – пісок, буровий розчин, цемент і т.д.

Транспортування природного газу

Оброблений природний газ подають в магістральні газопроводи під тиском 5,0 або 7,5 МПа. У цьому випадку до газу ставляться такі вимоги:

 • природний газ при транспортуванні не повинен спричиняти корозію трубопроводів;
 • склад газу повинен забезпечувати його транспортування в однофазному стані, тобто в газопроводах не повинні випадати у вигляді рідини волога, конденсат вуглеводнів, утворюватися гідрати;
 • товарний газ не повинен створювати екологічних проблем у споживача.

Зріджений природний газ

Зріджений природний газ отримують при охолодженні природного газу або при підвищеному тиску. Зрідження природного газу проводиться для більш легкого і компактного складування чи транспортування споживачеві. Густина зрідженого природного газу приблизно в 2 рази менша від густини бензину. Температура кипіння від –158 до –163 градусів за Цельсієм залежно від складу.

Застосовують зріджений природний газ:

 • як автомобільне паливо;
 • при безтрубній газифікації підприємств і комунального сектору при переході котелень з мазуту або дизельного палива на газ;
 • при виконанні ремонтних робіт на газопроводах без припинення подачі газу на комунальні потреби;
 • в процесі одержання електроенергії на автономних електростанціях, приводом у яких є газовий двигун.

Застосування

Природний газ широко застосовується як пальне в житлових приватних і багатоквартирних будинках для опалення, підігріву води та приготування їжі. Його використовують як паливо для машин, котелень, ТЕЦ. Це найбільш поширений вид палива для побутових і промислових потреб.

У хімічній промисловості природний газ використовується як сировина для отримання різних органічних речовин, наприклад, пластмас, каучуку, спирту, органічних кислот.

Екологія

В екологічному сенсі природний газ є найбільш чистим видом мінерального палива. При його згорянні утворюється значно менша кількість шкідливих речовин у порівнянні з іншими видами палива.

Однак спалювання людством величезної кількості різних видів палива, у тому числі природного газу, за останні півстоліття привело до помітного збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, який є, як і метан, парниковим газом. Більшість вчених саме цю обставину вважають причиною теперішнього потепління клімату.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus