4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 голос)

Експерти сходяться на думці, що водень в майбутньому буде виконувати ключову роль у використанні відновлюваних джерел енергії, при умові що будуть розроблені відносно дешеві і ефективні методи його виробництва. Важливий крок на шляху до цієї мети був здійснений групою вчених із U.S. Department of Energy's (DOE) Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) (Національна лабораторія Лоуренса Берклі) і університету Каліфорнії, Берклі. Група виявила недорогий метал-каталізатор, який може ефективно генерувати водень із води.

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (3 голосів)

Нанотехнологічний бум, що вибухнув в останні роки, сьогодні охоплює ледь не всі галузі промисловості. Сплави, кераміка, нові матеріали різного призначення, каталізатори, ліки, енергетичні установки, електроніка - скрізь знаходиться нанотехнологічний слід. Харчова промисловість не стала виключенням. І хоча дослідження в цій області ще не на слуху, підготовка до впровадження нанотехнологій у харчові виробництва йде дуже активно. Сьогодні близько 200 компаній у різних країнах ведуть дослідження і розробки в області створення "нанопродуктів". Однак переважна більшість розробок поки знаходиться на початкових лабораторних етапах. Тим цікавіше довідатися, які нанотехнологічні добавки знайдуть своє місце у харчовій індустрії.

3.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (3 голосів)

Коли енергійні заряджені частинки, які складають зоряний вітер або космічні промені (електрони, протони, ядра гелію з невеликими домішками іонів інших елементів), потрапляють на поверхню небесного тіла, позбавленого атмосфери і магнітного поля, вони неминуче викликають на ній хімічні перетворення, які можуть призводити до утворення як органічних, так і неорганічних речовин.

Космічна органіка

Відомо, що іонізуючі випромінювання становлять небезпеку для живих організмів, так як вони можуть перебудовувати і руйнувати складні багатоатомні молекули. З іншого боку, вільні радикали, що створюються такими випромінюваннями, можуть сприяти утворенню нових хімічних зв'язків і приводити до утворення найпростіших органічних молекул з неорганічної речовини, що спостерігали в багатьох лабораторіях. Для цього є два шляхи - карбонізація і гідрогенізація, тобто збагачення вихідної речовини, яка містить вуглець, атомами вуглецю і водню. Перший з цих процесів має місце в сумішах льодів H2O, CO2, CH4, NH3 та інших заморожених газів, які зустрічаються на периферії планетних систем - на поверхні супутників Юпітера і Сатурна, транснептунових об'єктів та комет. Під дією іонізуючих випромінювань суміш льодів збагачується більш важкими атомами, і в ньому виникають органічні молекули. Так, після опромінення твердого метану (CH4) іонами 3He2+ з енергією 20 МеВ виявлені різноманітні молекули, включаючи поліароматичні сполуки (ПАС) з двома і більше бензольними кільцями. Це показав в 1990 році Курт Реслер з колегами з Інституту хімії Дослідницького центру Юліх (ФРН).

3.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (3 голосів)

Професор хімії Королівського університету винайшов спеціальний розчинник, який може зробити виробництво кулінарного жиру більш безпечним для навколишнього середовища.

Філіп Джессоп , з Канадської науково-дослідної кафедри "зеленої хімії", створив розчинник, який при змішуванні з вуглекислим газом, витягує олію із сої. У промисловості зараз виробляють кулінарні жири, використовуючи гексаген, дешевий, вогненебезпечний розчинник, який є нейротоксином і може бути джерелом смогу. Процес також включає дистиляцію, яка використовує великі кількості енергії.