3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 голос)

Фторопласт

Фторопласт – це сучасний конструкційний матеріал, який завдяки своїм особливим експлуатаційним властивостям широко використовується в багатьох галузях промисловості. Фторопласти – технічна назва термопластичних полімерів – продуктів полімеризації фторпохідних олефінів. З усього різноманіття фторовмісних полімерів найбільшого поширення набув фторопласт-4 (Ф-4). Фторопласт 4 - фторвуглецевий полімер, продукт полімеризації тетрафторетилену. Висока міцність зв’язку атомів фтору і вуглецю і специфічна структура молекул обумовлюють хороше поєднання хімічних, фізичних, електричних, антифрикційних та інших властивостей, яке неможливо знайти в жодному іншому матеріалі.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосів)

Полімерні матеріали

Полімери – неорганічніі органічні, аморфні та кристалічні речовини, що складаються з мономерних ланок, з’єднаних в довгі макромолекули хімічними або координаційними зв’язками. Полімер – це високомолекулярна сполука: кількість мономерних ланок у полімері (ступінь полімеризації) повинна бути достатньо велика. У багатьох випадках кількість ланок може вважатися достатньою, щоб віднести молекулу до полімерів, якщо при додаванні чергової мономерної ланки молекулярні властивості не змінюються. Як правило, полімери – це речовини з молекулярною масою від декількох тисяч до декількох мільйонів.

Якщо зв'язок між макромолекулами здійснюється за допомогою слабких сил Ван-Дер-Ваальса, вони називаються термопластами, якщо за допомогою хімічних зв’язків - реактопластами. До лінійних полімерів відноситься, наприклад, целюлоза, до розгалужених, наприклад, амілопектин. Є полімери зі складними просторовими тривимірними структурами.

3.4444444444444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.44 (9 голосів)

Нуклеїнові кислоти

Нуклеїнові кислоти – це найважливіші біополімери, відповідальні за зберігання і передачу генетичної інформації в живій клітині.

Існують два різних типи нуклеїнових кислот - дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК) і рибонуклеїнові рислоти (РНК). ДНК – це генетичний матеріал більшості організмів. У прокаріотичних клітинах, крім основної хромосомної ДНК, часто зустрічаються позахромосомні ДНК – плазміди. В еукаріотичних клітинах основна маса ДНК розташована в клітинному ядрі, де вона зв’язана з білками в хромосомах. Еукаріотичні клітини містять ДНК також в різних органелах (мітохондріях, хлоропластах). Що стосується РНК, то а клітинах є матричні РНК (мРНК), рибосомні РНК (рРНК), транспортні РНК (тРНК) і ряд інших. Крім того, РНК входять до складу багатьох вірусів.

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.50 (1 голос)

Рицинова олія

Рицинова олія – це рослинна олія з рослин виду Ricinus communis, суміш тригліцеридів рицинолевої, лінолевої і олеїнової кислот. Рицинова олія не висихає, не утворює плівку. Її велику частку (80%) складають гліцериди в’язкої рицинолевої кислоти, яка містить у величезній молекулі тільки один ненасичений зв’язок. Решта припадає на гліцериди лінолевої і олеїнової кислот.

Фізико-хімічна характеристика рицинової олії

Молекулярна формула: C3H5(C18H33O3)3. Це прозора або трішки жовтувата густа і в’язка рідина. Температура замерзання становить -16 °C. Запах слабкий, смак своєрідний, неприємний.

Ненасичені сполуки під дією кисню повітря і світла окислюються. Продукти окислення ініціюють полімеризацію ненасичених сполук – такі процеси відбувається, наприклад, в соняшниковій олії. В рициновій же вміст подвійних зв’язків невеликий, його компоненти не полімеризуються.

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 голос)

Лаурилсульфат натрію

Шампуні – дуже популярні засоби потової хімії, а відтак темі про їхній вплив на організм людини присвячено чимало публікацій. Крім того, попри всю розрекламованість, вони оповиті різними міфами та легендами. Їхньому виникненню сприяє конкуренція між виробниками,які постійно намагаються показати позитивні сторони власної продукції і якомога більше недоліків конкурента. Про шампуні говорять і пишуть різне. Діапазон оцінок досить широкий – від захоплення їхніми властивостями до застережень про повне облисіння чи, навіть, інвалідність при їх застосуванні.

Один із компонентів шампунів останнім часом нерідко отримує негативні характеристики в рекламах та публікаціях ЗМІ. Це – лаурилсульфат натрію. Саме на ньому ми і зупинимося для того щоб краще ознайомитися з його властивостями, впливом на живий організм.

3.0833333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.08 (6 голосів)

Вуглекислий газ

Вуглекислий газ (IV) — безколірний газ, без запаху, володіє злегка кислим смаком. Формується при з'єднанні двох елементів: вуглецю і кисню. Він утворюється в процесі спалювання вугілля або вуглеводневих сполук, при ферментації рідин, а також як продукт дихання людей і тварин. У невеликих кількостях він міститься і в атмосфері, звідки асимілюється рослинами, які, в свою чергу, виробляють кисень.

Вуглекислий газ безбарвний і важчий за повітря. Замерзає при температурі -78,5 °C з утворенням снігу, що складається з двоокису вуглецю. У вигляді водного розчину він утворює вугільну кислоту, проте вона не володіє достатньою стабільністю для того, щоб її можна було легко ізолювати.