5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Закони Ньютона

Відкриті Ньютоном закони руху і закон всесвітнього тяжіння залишалися основою фізики до XX ст. Вони перестають діяти тільки в світі субатомних частинок і при русі зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Закони Ньютона є основою основ і вивчаються у всіх школах світу.

4.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 голосів)

Знімок жаби, зроблений за допомогою рентгенівського випромінювання

Відкриття

Рентгенівське випромінювання було відкрите у 1895 році німецьким фізиком Рентгеном під час роботи із закритою з усіх боків скляною трубкою, з якої майже повністю видалене повітря. Всередині неї були прикріплені дві металеві пластинки (електроди), від яких назовні відходили тонкі дроти, впаяні в скло. Якщо таку трубку включити в електричний ланцюг, то при відомих умовах через неї може пройти електричний струм. Електричний струм у трубці – це потік дрібних заряджених частинок, з яких складається будь-яка речовина: електронів та іонів. Така трубка називається розрядною.

Рентген у своїй роботі цікавився саме властивостями електричного струму, що проходить через газ. У нього були трубки різних форм і розмірів, і вчений хотів з'ясувати, як впливають на електричний струм форма і розміри трубок.

4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (8 голосів)

Холодний ядерний синтез

Мюони, частинки, багато в чому подібні до електронів, можуть каталізувати ядерні реакції синтезу, тим самим усуваючи необхідність в потужних лазерах і високотемпературній плазмі. Не виключено, що цей процес колись буде використаний для виробництва енергії.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Електромагнітні хвилі

Всесвіт – це океан електромагнітних випромінювань. Люди живуть в ньому, здебільшого не помічаючи хвиль, які пронизують навколишній простір. Гріючись біля каміну або запалюючи свічку, людина змушує працювати джерело цих хвиль, не замислюючись про їх властивості. Але знання – сила: відкривши природу електромагнітного випромінювання, людство протягом XX сторіччя освоїло і поставило собі на службу найрізноманітніші його види.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосів)

Броунівський рух

Спостереження за хаотичним рухом частинки, завислої в рідині, дозволили на початку XX століття точно визначити масу атомів. Зараз броунівський рух служить математичною моделлю випадкових процесів.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Паралельні світи

Останнім часом досить часто доводиться чути висловлювання про існування так званих «паралельних світів». Зазвичай воно згадується як само собою зрозуміле, без будь-яких роз'яснень. Часто так відбувається через те, що автори таких тверджень часто самі погано розуміють його фізичний зміст, відносячи до нього все, що не вкладається в рамки традиційних загальноприйнятих поглядів.

Щоб розібратися у фізичній сутності «паралельних світів», необхідно насамперед провести чітке розмежування між поняттями «існують» і «проявляються», що далеко не одне і те ж. Судити можна тільки про ту сутність, яка якось «проявляється» у світі, тобто якимось чином впливає на наші органи відчуттів – безпосередньо або за допомогою використання технічних засобів. Все, що знаходиться за цими рамками, якщо навіть воно об'єктивно й існує, не можна виявити. Справді, якщо припущення про можливість існування матеріальних утворень в абсолютному просторі, що базується на деяких невідомих нам взаємодіях, справедливе, то такі утворення не можуть проявлятися в нашому світі. Отже, будь-які контакти з «паралельними світами» можливі тільки на основі спільних взаємодій.