2014-07-08

Види реклами

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Види реклами

Термін «реклама» походить від латинського «reclamare» – «голосно кричати» або «сповіщати» – так на базарах і площах Стародавньої Греції та Стародавнього Риму більше 2000 років тому голосно викрикували і розхвалювали різні товари. Реклама в англійській мові позначається терміном «advertising», що в перекладі з англійської означає повідомлення і тлумачиться як привернення уваги споживача до продукту (товару, послуги) і розповсюдження порад, закликів, пропозицій, рекомендацій придбати даний товар чи послугу.

Різноманіття функцій і завдань реклами роблять необхідним більш глибокий аналіз її окремих різновидів.

При класифікації реклами використовується безліч критеріїв. Наведемо деякі з них.

Види реклами за типом її ініціатора

Виділяють такі різновиди подібної реклами:

 • Реклама від імені виробників і торгових посередників здійснюється, як правило, паралельно і носить в основному комерційний характер. При цьому рекламна діяльність може здійснюватися рекламодавцями самостійно або спільно, для досягнення спільних цілей. Відповідно, реклама є фірмовою або корпоративною.
 • Реклама від імені уряду здійснюється з метою популяризації певних загальнодержавних програм. Її аудиторією є в більшості випадків все активне населення країни або його певні категорії. Все більшу рекламну активність проявляють державні податкові служби. У країнах, де передбачена контрактна форма формування збройних сил, уряди ініціюють рекламу з набору вільнонайманих службовців в армію, флот і т. п.
 • Реклама від імені приватних осіб в більшості випадків – це оголошення (про купівлю-продаж, обмін, про помітні події і т. д.).
 • Соціальна реклама також носить некомерційний характер і сприяє утвердженню соціально значущих принципів і досягнення певних цілей у сфері суспільного життя (охорона природи, боротьба з бідністю, захист прав споживачів, стримування злочинності і т. п.).
 • Політична реклама використовується як інструмент пропаганди певних політичних ідей, партій, діячів і т. п. Зрештою, вона покликана сприяти досягненню цілей у боротьбі за політичну владу. Яскраво виражені піки активності політичної реклами спостерігаються в ході передвиборних кампаній.

За спрямованістю на аудиторію

Виокремлюють:

 • рекламу споживчих товарів (для особистих потреб);
 • бізнес-рекламу (реклама обладнання, послуг у сфері виробництва, торгова реклама оптовикам, реклама, призначена лікарям, вчителям, працівникам сільськогосподарської галузі і т. д.).

За концентрацією на певному сегменті аудиторії

Розрізняють такі види реклами:

 • селективну (виборчу), чітко адресовану певній групі покупців (сегменту ринку);
 • масову, чи не спрямовану на конкретний контингент.

За широтою охоплення аудиторії

Виділяються такі види реклами:

 • локальна (розрахована на споживачів, що проживають в даному місті чи районі);
 • регіональна (охоплює певну частину країни);
 • загальнонаціональна (у масштабах всієї держави);
 • міжнародна (ведеться на території декількох держав);
 • глобальна (іноді охоплює весь світ).

За предметом рекламної комунікації

Тобто за тим, що рекламується:

 • товарна реклама (формування і стимулювання попиту на конкретний товар або товарну групу);
 • престижна реклама (реклама конкретної фірми, організації);
 • реклама ідей;
 • реклама особистості;
 • реклама території (міста, регіону або країни в цілому) і т. д.

Залежно від цілей і завдань

Існують такі види реклами:

 • інформативна;
 • повідомлювальна;
 • нагадувальна.

За способом впливу

Буває реклама:

 • зорова (зовнішня, транзитна, друкована реклама і т. п.);
 • слухова (радіореклама, реклама телефоном і т. д.);
 • зорово-нюхова (ароматизована листівка);
 • зорово-слухова (теле-, кіно- і відеореклама) та ін.

За характером впливу на аудиторію

Виділяють жорстку і м'яку види реклами.

 • Жорстка реклама близька за характером до засобів стимулювання збуту і використовується в комплексі з ними. За формою являє собою агресивний натиск на покупця з метою змусити його купити рекламований товар і розрахована на короткострокову перспективу.
 • М'яка реклама не тільки повідомляє про товар, а й формує навколо нього сприятливу атмосферу. Розрахована на середньострокову і тривалу перспективу.

Залежно від використовуваних засобів поширення рекламного звернення

Виділяють такі види реклами:

 • друковану (поліграфічну);
 • в газетах і журналах;
 • радіо- і телерекламу;
 • зовнішню;
 • транзитну;
 • сувенірну і т. д.

Залежно від розміщення реклами і використання творчого підходу

Виділяють ATL- і BTL-рекламу.

Термін ATL – above the line (англ. «над рискою») – використовується для реклами, що публікується в таких засобах поширення, як преса, радіо, телебачення, кіно, зовнішня реклама та реклама на транспорті.

BTL – below the line – творча реклама, що припускає створення оригінального рекламного продукту, а не його простого розміщення у ЗМІ. BTL – багатогранна річ – це і безкоштовна роздача зразків товару та дегустації, конкурси та лотереї, міські свята і спеціальні клубні вечірки. BTL не менше як традиційна реклама вимагає креативного підходу, професійних знань та обліку установок споживачів.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus