2014-05-12

Види цін

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (2 голосів)

Види цін

Ціна – цепосередник і засіб вимірювання цінності того чи іншого товару в процесі його обміну на гроші. Вона також є важливим показником кон’юнктури ринку. Ціна відображає співвідношення попиту і пропозиції, є інструментом створення прибутку. Крім того ціна є головною складовою інфляційних процесів і взагалі, виконує велику кількість функцій.

Оскільки ринок є складною і великою системою різних взаємовідносин між покупцями та продавцями, він характеризується значною різноманітністю видів цін. Їх, як і будь-що класифікують, і класифікація ця здійснюється в кількох напрямках.

Види цін за сферами товарного обслуговування

 • оптові ціни, за якими виробники великими об’ємами реалізовують свою продукцію;
 • роздрібні ціни, за якими товари реалізуються в обмежені кількості безпосередньо кінцевому споживачу;
 • закупівельні ціни, за якими держава закуповує продукцію у сільськогосподарських виробників;
 • ціни і тарифи на послуги. До речі тарифи можуть відноситися як до сфери оптової торгівлі (вантажні транспортні тарифи), так і до роздрібної (тарифи пасажирські перевезення).

Види цін за способом відображення транспортних витрат

 • ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання). Ці тарифи включають в себе транспортні затрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), з або без врахування вартості навантаження. Витрати на решту шляху покриває покупець;
 • ціни франко-призначення. Такі ціни включають в себе транспортні затрати до пункту призначення.

За формами продажу

 • контрактні (договірні) ціни – це ціни, встановлені за фактичною домовленістю між сторонами угоди купівлі-продажу;
 • біржові котирування – це ціна того чи іншого товару, за якою він реалізовується через біржу;
 • ціни ярмарків і виставок (такі ціни часто бувають пільговими);
 • аукціонні ціни.

За стадіями продажу

 • ціни пропозиції – це стартові ціни, які встановлює продавець;
 • ціни попиту – ціни, за якими покупець зацікавлений придбати товар;
 • ціни реалізації – це фактичні ціни угоди купівлі-продажу.

Види цін за ступенем регулювання

 • жорстко фіксовані;
 • регульовані (при такому методі встановлення цін допускаються деякі зміни в певних межах, які встановлені державою);
 • вільні (формуються виключно у відповідності до ринкової ситуації).

За ступенем стійкості в часі

 • тверді, які встановлюються під час укладання договору і діють протягом всього його терміну дії;
 • рухливі: зафіксована в договорі ціна, у разі зміни ринкової ціни товару, може змінюватися в момент постачання;
 • змінні: у договорі встановлюється вихідна ціна і передбачається формула внесення поправок у випадку зміни вартості ціноутворюючих факторів;
 • з наступною фіксацією: при укладанні договору визначаються умови фіксації і принцип визначення ціни.

Як базова ціна використовуються:

 • розрахункові ціни, які обґрунтовуються постачальником для кожного замовлення;
 • довідкові ціни. Такі ціни публікуються в різноманітних довідниках, каталогах, періодичних виданнях. Переважно це середні ціни;
 • ціни прейскурантів і цінників.

Крім вищевказаних розрізняють ще інші види цін, наприклад:

 • трансфертні (внутрішньофірмові);
 • світові - умовна середня вартість товарів.

За матеріалами: pricinginfo.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus