2014-05-12

Валовий дохід

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Валовий дохід

Валовий дохід – це дохід, який компанія отримує від своєї основної діяльності, зазвичай від продажу товарів або послуг споживачам. У багатьох країнах термін валовий дохід є синонімом терміну оборот. Деякі компанії можуть отримувати валовий дохід від відсотків, дивідендів або роялті, які їм платять інші компанії. Під сумою валового доходу може матися на увазі весь валовий дохід або валовий дохід за певний період часу в певній валюті, наприклад «в минулому році, компанія X отримала валовий дохід 25 мільйонів гривень».

Для некомерційних організацій, щорічний валовий дохід може називатися валовим доходом від фінансування. Таке фінансування включає в себе пожертвування від фізичних осіб чи компаній, фінансування від державних структур, дохід від діяльності дозволеної статутом некомерційної організації, дохід від акцій пов'язаних із залученням пожертв, членські внески або дохід розміщення коштів статутного капіталу.

Як порахувати валовий дохід?

Спочатку необхідно визначити величину валового доходу у вигляді різниці між грошовою виручкою, отриманою від продажу товарів, і матеріальними витратами на їх виробництво.

Далі підсумуйте всю вартість виробленої за рік продукції або всю додану вартість. У свою чергу додана вартість є доданою сумою до загальної вартості випущеної продукції на кожному наступному виробничому етапі. Крім цього на кожному виробничому етапі додається певна частка амортизації устаткування, а також вартість орендної плати.

Порахуйте розмір валового доходу фірми на одиницю продукції. Він залежить від кількості проданих результатів виробництва (товарів) і від ціни кожного конкретного виду продукції. У цьому випадку, процес формування валового доходу за одним видом товару можна розрахувати за формулою:

Д = Ц / Q, де

 • Д – показник доходу підприємства;
 • Ц – значення ціни продажу продукції;
 • Q – величина кількості проданої продукції.

Порахуйте суму всіх показників, що входять до валового доходу: загальні доходи, отримані від продажу товару, у тому числі обслуговуючих та допоміжних виробництв; доходи за цінними паперами; доходи від різних (страхових, банківських) операцій, що здійснюються для надання фінансових послуг.

Розрахуйте скоригований валовий дохід, який представляє собою розмір валового доходу, зменшений на суму податків на додану вартість, величину акцизного збору і значення інших надходжень.

Розрахуйте валовий дохід за допомогою формули:

С + lg + G + NX, де

 • С – показник споживчих витрат;
 • lg – сума інвестицій компанії;
 • G – закупівлі товарів;
 • NX – чистий експорт.

Таким чином, перераховані в даному випадку витрати становлять ВВП і відображають ринкову оцінку виробництва за рік.

Аналіз валового доходу

Метою аналізу доходів підприємств є виявлення резервів збільшення доходів і підвищення прибутковості. Аналіз валового доходу носить комплексний характер і складається з наступних етапів:

 • визначення виконання плану по доходах як в цілому, так і за їх видами;
 • порівняння структури утворення валового доходу з планом і з минулим періодом;
 • розрахунок динаміки за кілька останніх років;
 • оцінка факторів, що впливають на валовий дохід;
 • аналіз кожного фактора окремо;
 • розробка заходів із використання виявлених резервів і усунення недоліків.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus