2014-05-12

Що таке кредит?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Що таке кредит

Що таке кредит? Кредит – це угода, яка укладається між кредитною організацією та позичальником, з надання коштів кредитором позичальнику у вигляді позики на певних умовах. Між кредитором і позичальником укладається договір, відповідно до якого кредитор надає кошти (кредит) позичальникові в заздалегідь обумовленому розмірі, на обумовлений термін, і за винагороду кредитора. Кредит може надаватися із забезпеченням, тобто заставою або ж без нього, з поручительством або без нього, все це розглядається кредитною організацією в кожному конкретному випадку. Кредит надаються на різні цілі і на різних умовах як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Кредит може надаватися, наприклад, на покупку автомобіля, нерухомості, побутової техніки та інших товарів і послуг, а також на будь-які Ваші цілі.

Що таке кредит: умови виникнення кредитних відносин

  1. 1. Кредит – це запозичення чужої власності. Це обумовлює необхідність матеріальної відповідальності учасників кредитної угоди за взятими на себе зобов'язаннями. Матеріальна відповідальність за кредит має юридичну та економічну сторони. Юридична сторона характеризує правомочність осіб угоди вступати в кредитні відносини. Економічна сторона підтверджується наявністю у позичальника у власності активів та їх здатністю приносити дохід, достатній для розвитку виробництва та відшкодування коштів взятих у кредит.
  2. 2. Співпадіння економічних інтересів позичальника та кредитора. Таке можливо при наявності вільних грошових коштів у кредитора, які він може дати в кредит, і їх нестача у позичальника, при цьому для виникнення кредитної угоди вирішальне значення має узгодження суми, терміну, забезпечення та плати за надання грошових ресурсів у тимчасове користування.

Кредит і його функції

Що таке кредит ми коротко розглянули вище. Тепер розглянемо його основні функції: перерозподільну, регулюючу, стимулюючу.

Перерозподільна функція кредиту

Для чіткого і повного уявлення що таке кредит, потрібно знати і суть його функцій. Призначення перерозподільної функції – задоволення тимчасових потреб у засобах у юридичних і фізичних осіб, а також держави за рахунок тимчасово вільних грошових коштів (які надаються в кредит) інших осіб. Особливістю функції є те, що вона охоплює тільки тимчасові вільні кошти і задовольняє тільки тимчасові потреби в коштах платежу й обігу. Перерозподільна функція кредиту охоплює перерозподіл не тільки грошових коштів, а й товарних ресурсів (комерційний кредит, лізинговий кредит, частково споживчий кредит). Кредитний перерозподіл може мати прямий характер (без участі фінансових посередників) і здійснюватися через фінансових посередників (банки, інвестиційні фонди, страхові організації тощо).

Регулююча функція кредиту

Регулююча функція кредиту полягає:

  1. 1. В тому, що кредит здатний забезпечувати безперервний відтворювальний процес (за рахунок позиченої вартості залучаються необхідні додаткові ресурси для організації виробництва).
  2. 2. В тому, що кредит здатний регулювати структури суспільного виробництва і створення збалансованої економіки (норма відсотка виступає головним фактором міжгалузевого і міжтериторіального переливу капіталу. Вільний перелив капіталу створює умови для швидкого задоволення попиту на товари та послуги. Завдяки позикового капіталу створюється необхідна пропозиція товарів і послуг).

Стимулююча функція кредиту

Полягає в тому, що позичальник, який уклав кредитну угоду, бере на себе зобов'язання повернути не тільки основну суму боргу, а й відсотки (винагорода кредитору), а це вимагає, по-перше, продуктивного використання кредиту і, по-друге , підвищення ефективності виробництва.

Види кредитів

Ми дізналися що таке кредит. Але кредити бувають різними. Тому розглянемо ще й основні види кредитів, які надають банки.

Основні банківські види кредитів:

  1. Споживчий кредит.
  2. Автокредит.
  3. Освітній кредит.
  4. Кредит на покупку нерухомості, іпотека.
  5. Овердрафт.
  6. Кредит малому бізнесу.

Ще виділяють цільовий і нецільовий кредит. З самого слова, цільовий, стає зрозуміло що це кредит під будь-яку мету, на що накладаються певні спеціальні умови кредитора. Прикладом цільового кредиту може служить освітній кредит, тобто на оплату будь-якої освіти, в даному випадку кредитор може запропонувати, як правило, пільгові відсотки та розширені терміни кредиту. Існує також кредит нецільовою, тобто не на якусь особливу мету із запропонованих кредитором. Прикладом може служити кредит на невідкладні потреби, тобто в даному випадку ми не пояснюємо кредитору на що конкретно буде витрачена позика. На даний вид кредиту звичайно відсотки вищі за середні по кредитору.

Останнім часом став дуже популярним так званий кредит на довірі. Як правило, цей кредит видається в той же день коли Ви за ним і звернулися, без довідок про доходи позичальника, звичайно тільки за надання паспорта громадянина України. Даний кредит, як правило видається готівкою.

Споживчий кредит

Споживчий кредит – це кредит який надається безпосередньо приватним фізичним особам (домашнім господарствам). Об'єктами кредитування в даному випадку є товари, які купуються приватною фізичною особою, тобто споживчі цілі. Такими товарами можуть служити предмети побутової техніки, інструменти, меблі та інше. Кредит цього виду характерний високими процентними ставками і низькими сумами.

Автокредит

Автокредит – це кредит який надається як приватним так і юридичним особам безпосередньо для придбання автомобільної техніки. Об'єктами кредитування в даному випадку є автомобільна техніка. Кредит цього виду характерний більш низькими процентними ставками і вищими сумами.

Освітній кредит

Освітній кредит – це кредит який надається безпосередньо приватним фізичним особам на отримання освіти. Об'єктами кредитування в даному випадку є плата за навчання фізичних осіб у навчальному закладі на небюджетній основі (школа, інститут, університет, коледж та інші навчальні заклади). Кредит цього виду характерний ще більш низькими процентними ставками. Зазвичай доплата здійснюється державою.

Кредит на покупку нерухомості (іпотека)

Іпотека – це кредит який надається як приватним так і юридичним особам безпосередньо для придбання нерухомості. Об'єктами кредитування в даному випадку є нерухомість. Кредит цього виду характерний найнижчими процентними ставками, вищими сумами і тривалішим терміном кредитування. Цей вид кредиту є найбільш надійним.

Кредит - овердрафт

Овердрафт – це кредит який надається банком для оплати розрахункових документів при недостатності або відсутності на розрахунковому рахунку позичальника грошових коштів. У цьому випадку банк списує кошти з розрахункового рахунку позичальника в повному обсязі, тобто автоматично надає позичальнику кредит на суму, що перевищує залишок коштів. Погашенням овердрафту є кошти, які надходять на рахунок позичальника.

Кредит малому бізнесу

Кредит цього виду надається як юридичним особам так і приватним підприємцям безпосередньо для різних цілей, таких як придбання обладнання, виплати заробітної плати співробітникам та інше. Об'єктами кредитування в даному випадку є потреби бізнесу. Даний вид кредиту характерний високими сумами кредитування. Кредит цього виду є реально дієвим методом оздоровлення економіки в цілому.

Кредит на невідкладні потреби

Кредит цього виду надається, як правило, фізичним особам. Даний вид кредиту є нецільовим, тобто справжня мета кредиту кредитору не розкривається. Об'єктами кредитування в даному випадку є особисті потреби фізичної особи. Кредит цього виду характерний невисокими сумами кредитування.

Кредит на довірі

Останнім часом цей вид кредиту отримав велику популярність. Даний вид кредиту надається, як правило, фізичним особам. Кредит цього виду може бути як цільовим, так і нецільовим, тобто справжня мета кредиту кредитору може не розкриватися. Об'єктами кредитування в даному випадку є особисті потреби фізичної особи. Кредит цього виду характерний не високими сумами кредитування, надаємо як кредит позичальнику, а також підвищеними відсотковими ставками. Основний плюс цього виду кредиту полягає в тому, що ніякого пакета документів кредитору надавати не потрібно, звичайно, заявка на даний вид кредиту розглядається тільки при наданні паспорту громадянина України.

Всі вище перераховані види кредитів є, на наш погляд, основними на поточний період часу. Кожна кредитна організація залишає за собою право класифікувати кредит, який вона надає, тому видів кредитів може бути як завгодно багато. Види кредитів з'являються все нові й нові і цей процес залежить від технічного прогресу і розвитку людини безпосередньо.

Сподіваємось дана стаття допомогла вам розібратися в питанні «що таке кредит?».

Використані матеріали: freelane.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus