2014-05-12

Реєстрація приватного підприємця

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

 

Реєстрація приватного підприємця

Кожен громадянин України має право займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Це право закріплено статтею 42 Конституції України.

Фізичні особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність як приватного підприємця або створити приватне підприємство, яке є юридичною особою.

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, повинні врахувати чинні обмеження. Відповідно до п.1 ст. 50 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Такого права позбавлені особи, які не досягли 18 років, люди, які страждають психічними розладами, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами.

До початку здійснення підприємницької діяльності фізичні особи повинні пройти державну реєстрацію.

З 1 липня 2004 року набрав чинності новий Закон України від 15.05.2003 р. N 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб» (далі - Закон N 775), який докорінно змінив механізм реєстрації приватного підприємця. Головною особливістю даного Закону є проведення держреєстрації приватних підприємців за принципом «одного вікна».

Тепер приватному підприємцю немає необхідності самостійно реєструватися в органах державної податкової служби, статистики, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування. На наступний день після реєстрації держреєстратор повинен передати до зазначених органів повідомлення про проведення реєстрації фізичної особи – підприємця для взяття на облік.

Держреєстратор – посадова особа, яка відповідно до Закону N 775, здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

Для реєстрації фізичної особи як приватного підприємця необхідно надати державному реєстратору, що знаходиться в районній державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи, наступні документи:

 • паспорт при особистому пред'явленні, а в разі направлення документів поштою необхідно нотаріально завірити підпис на реєстраційній картці;
 • реєстраційну картку встановленого зразка, яка заповнюється українською мовою за допомогою друкарської машинки або ж друкованими літерами від руки;
 • копію довідки про включення заявника до Держреєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів (ідентифікаційний номер);
 • документ про оплату реєстраційного збору в сумі 34 грн;
 • 2 фотокартки 3х4 без "білих куточків".

Реєстраційна картка замінює заяву про державну реєстрацію та підтверджує дозвіл особи на внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Документи приймаються за описом. На копії опису, який видається фізичній особі, ставиться відмітка про дату надходження документів, або копія опису надсилається рекомендованим листом, якщо документи надійшли поштою.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам держреєстратор має право відмовити в реєстрації приватного підприємця, про що видається відповідне повідомлення із зазначенням обставин, що стали причиною для відмови.

Якщо причин для відмови немає, то держреєстратор на підставі даних реєстраційної картки вносить запис про проведення реєстрації до Єдиного держреєстру.

Дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру вважається датою реєстрації фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності. Протягом наступного дня після дати реєстрації держреєстратор повинен оформити і видати фізичній особі свідоцтво про держреєстрацію.

Оформлення всіх видаваних свідоцтв здійснюється за допомогою автоматизованої системи Єдиного держреєстру, дані з якого заносяться у відповідні поля свідоцтва.

У свідоцтві про держреєстрацію фізичної особи – підприємця зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові підприємця, його ідентифікаційний номер, адреса місця проживання, дата та місце реєстрації, а також прізвище та ініціали держреєстратора. Свідоцтво підписується держреєстратором та засвідчується печаткою.

Реєстрація приватного підприємця: ставки реєстраційного збору

Фізичні особи – підприємці за проведення державної реєстрації сплачують 34 грн, за реєстрацію зміни імені або місця проживання – 10,20 грн, за заміну свідоцтва у випадку втрати або псування свідоцтва – 17 грн + за публікацію в Бюлетені держреєстрації про втрату або про псування свідоцтва – 51 грн, за публікацію в Бюлетені держреєстрації про припинення підприємницької діяльності – 17 грн.

Реєстрація приватного підприємця в податковій інспекції

Необхідні документи:

 • заява, яка заповнюється громадянином особисто за встановленою формою (ф. № 5-ОПП додаток 5 до Інструкції ДПІ № 80);
 • копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
 • документ, що засвідчує особу (паспорт);
 • овідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • книга про облік доходів і витрат (пронумерована, прошнурована).

Реєстрація приватного підприємця в Пенсійному фонді

В органах Пенсійного фонду реєструються всі приватні підприємці незалежно від обраної системи оподаткування і того, чи мають вони найманих працівників.

Документи, необхідні для реєстрації приватного підприємця в органах Пенсійного фонду:

 • заява за встановленою формою;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • договір про прийом на роботу фізичних осіб (для підприємців, що використовують працю найманих працівників).

Після реєстрації в органах Пенсійного фонду приватному підприємцю видаються:

 • повідомлення про те, що він узятий на облік як платник збору. Таке повідомлення повинно містити дані про реєстраційний номер платника, який необхідно вказувати на платіжних документах при здійсненні розрахунків з Пенсійним фондом; про терміни перерахування збору і дату подання звітності; а також номер рахунку, на який перераховуються кошти;
 • довідка для пред'явлення в банк при відкритті рахунків.

Регламентується Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходжень до Пенсійного фонду України, затвердженою Правлінням Пенсійного фонду України від 3.06.99г. № 4-6.

Реєстрація приватного підприємця у Фонді соціального страхування (ФСС) з тимчасової втрати працездатності

Приватний підприємець зобов'язаний зареєструватися платником до ФСС з тимчасової втрати працездатності в строк не пізніше, ніж через десять днів з моменту укладення трудового договору з першим із найманих працівників.

Приватні підприємці, що працюють самостійно, можуть здійснити таку реєстрацію за власним бажанням.

Документи, необхідні для реєстрації приватного підприємця в ФСС з тимчасової втрати працездатності:

 • заява встановленої форми;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію (завірена копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • договір про прийом на роботу фізичних осіб.

Регламентується ЗУ від 18.01.2001р. № '2240-111 «Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

Реєстрація приватного підприємця у Фонді соціального страхування на випадок безробіття

Приватні підприємці, що працюють самостійно, можуть зареєструватися у ФСС з тимчасової непрацездатності і ФСС на випадок безробіття з власної ініціативи і (при настанні страхового випадку) отримувати матеріальне забезпечення за умови сплати страхових внесків.

Приватний підприємець зобов'язаний зареєструватися у ФСС на випадок безробіття з моменту укладення трудового договору з першим із найманих працівників. Для реєстрації приватний підприємець подає заяву.

До заяви додаються завірені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.

Приватні підприємці, які реєструються на добровільних засадах, подають зазначені документи і подають заяву, в якій вказуються прізвище, ім'я та по батькові підприємця, місце проживання, дані паспорта, номер Свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційний номер.

Регламентується Інструкцією про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ..., затвердженою наказом Мінпраці та соціальної політики від 18.12.2000р. № 339.

Реєстрація приватного підприємця у Фонді соціального страхування від нещасних випадків

Якщо приватний підприємець використовує працю найманих працівників, він зобов'язаний зареєструватися у відділеннях виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків.

Реєстрацію необхідно здійснити в десятиденний термін після укладення трудового договору з першим із найманих працівників.

Підприємці, що працюють самостійно, можуть зареєструватися добровільно.

Зміна місця проживання приватного підприємця

Якщо після отримання Свідоцтва у приватного підприємця змінилася адреса місця проживання в межах одного адміністративного району міста, він зобов'язаний протягом семи днів з моменту настання цих змін подати до органу державної реєстрації:

 • реєстраційну картку (як при подачі документів для отримання Свідоцтва) із зазначенням нової адреси місця проживання;
 • оригінал Свідоцтва для внесення відповідних змін.

Якщо місце проживання приватного підприємця змінилося у зв'язку з переїздом до іншого адміністративного району міста, він повинен:

 • до органу державної реєстрації, де він перебуває на обліку, протягом семи днів подати заяву про зміну місця проживання і копію документа, що засвідчує таку зміну. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів передає до органу державної реєстрації за новим місцем проживання приватного підприємця його реєстраційну картку та реєстраційну справу;
 • до органу державної реєстрації за новим місцем проживання протягом тридцяти днів з моменту зняття з обліку за попереднім місцем реєстрації представити реєстраційну картку із зазначенням нової адреси місця проживання та оригінал Свідоцтва для внесення відповідних змін.

Використані матеріали: oksak.pp.net.ua.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus