1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Валовий дохід

Валовий дохід – це дохід, який компанія отримує від своєї основної діяльності, зазвичай від продажу товарів або послуг споживачам. У багатьох країнах термін валовий дохід є синонімом терміну оборот. Деякі компанії можуть отримувати валовий дохід від відсотків, дивідендів або роялті, які їм платять інші компанії. Під сумою валового доходу може матися на увазі весь валовий дохід або валовий дохід за певний період часу в певній валюті, наприклад «в минулому році, компанія X отримала валовий дохід 25 мільйонів гривень».

Для некомерційних організацій, щорічний валовий дохід може називатися валовим доходом від фінансування. Таке фінансування включає в себе пожертвування від фізичних осіб чи компаній, фінансування від державних структур, дохід від діяльності дозволеної статутом некомерційної організації, дохід від акцій пов'язаних із залученням пожертв, членські внески або дохід розміщення коштів статутного капіталу.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Види депозитів

Банківський вклад або іншими словами депозит – це гроші, цінні папери чи дорогоцінні метали, які вкладник передає банку на зберігання на певний термін. Банк за це нараховує відсотки, про які Ви з ним домовитеся.

Існують різні види депозитів, але в основному вони поділяються на два типи:

  • Депозити до запитання. Видача грошей з такого вкладу здійснюється на першу вимогу. Практично це звичайний розрахунковий рахунок. Відсоток за таким вкладом мінімальний і зазвичай знаходиться десь на рівні 0,1% річних. Вклад поповнюється.
  • Термінові депозити. Такий внесок повертається після закінчення певного строку, який визначається договором. Він може бути від одного місяця до кількох років.

На підставі цих категорій кожен банк формує свої види депозитів.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Електронний банкінг

Електронний банкінг – один із найдинамічніших видів дистанційного банківського обслуговування. Отримавши широке поширення в Америці і в Європі, електронний банкінг завойовує й український ринок.

Ось тільки найпоширеніші переваги, які отримує клієнт кредитної організації, що використовує для здійснення своїх банківських операцій технології електронного банкінгу.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосів)

Валютна біржа

Валютна біржа – це організація, що надає послуги з проведення торгів, в ході яких здійснюються операції з іноземною валютою. На валютній біржі здійснюється купівля-продаж національної та іноземної валюти за сформованим на основі попиту і пропозиції курсовим співвідношенням.

Курсове співвідношення валют являє собою вартість однієї валюти, виражену через вартість іншої валюти, і називається котируванням за аналогією до котирування цінних паперів на фондовій біржі. Котирування валюти відображає реальну ринкову вартість об'єкта біржової торгівлі. Котирування валюти на валютній біржі сильно залежить від економічної ситуації в країні, що емітує цю валюту. Валютна біржа в процесі своєї діяльності визначає ринковий курс валюти і перерозподіляє вільні ресурси між різними галузями економіки, домагаючись, як і будь-яка інша біржа, збалансованого економічного співвідношення між ними. Внаслідок цього котирування валют на валютній біржі відображають реальне економічне становище країн-емітентів.

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.00 (1 голос)

Продаж земельних ділянок

Земля – цінний ресурс, а тому багатьом цікаво дізнатися як ним ефективніше скористатися. Не останню роль у цьому питанні відіграє ринок землі, оскільки якщо сільськогосподарські землі поки не беруть участі в обігу землі, то купівля-продаж земельних ділянок іншого призначення справа буденна.

Купівля-продаж земельних ділянок

Відповідно до Земельного кодексу України земля може бути предметом купівлі - продажу. Право продажу земельної ділянки належить власнику. Продавати можна земельні ділянки, як і ті, які знаходяться в приватній власності так і ті, що належать державі та територіальним громадам. При цьому слід зазначити, що законодавець встановлює ряд обмежень на продаж землі в залежності від її цільового призначення, а також залежно від правового статусу земельних ділянок.