1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету – цеперевищення видатків бюджету над його доходами.

В ідеалі бюджет будь-якого рівня бюджетної системи держави повинен бути збалансований. Однак через різні фактори (економічні, політичні, природні та ін.) часто виникає ситуація, коли доходи бюджету (податкові та неподаткові) не покривають всі необхідні для відповідного рівня бюджетної системи видатки.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Валовий дохід

Валовий дохід – це дохід, який компанія отримує від своєї основної діяльності, зазвичай від продажу товарів або послуг споживачам. У багатьох країнах термін валовий дохід є синонімом терміну оборот. Деякі компанії можуть отримувати валовий дохід від відсотків, дивідендів або роялті, які їм платять інші компанії. Під сумою валового доходу може матися на увазі весь валовий дохід або валовий дохід за певний період часу в певній валюті, наприклад «в минулому році, компанія X отримала валовий дохід 25 мільйонів гривень».

Для некомерційних організацій, щорічний валовий дохід може називатися валовим доходом від фінансування. Таке фінансування включає в себе пожертвування від фізичних осіб чи компаній, фінансування від державних структур, дохід від діяльності дозволеної статутом некомерційної організації, дохід від акцій пов'язаних із залученням пожертв, членські внески або дохід розміщення коштів статутного капіталу.

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (2 голосів)

Види цін

Ціна – цепосередник і засіб вимірювання цінності того чи іншого товару в процесі його обміну на гроші. Вона також є важливим показником кон’юнктури ринку. Ціна відображає співвідношення попиту і пропозиції, є інструментом створення прибутку. Крім того ціна є головною складовою інфляційних процесів і взагалі, виконує велику кількість функцій.

Оскільки ринок є складною і великою системою різних взаємовідносин між покупцями та продавцями, він характеризується значною різноманітністю видів цін. Їх, як і будь-що класифікують, і класифікація ця здійснюється в кількох напрямках.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Види депозитів

Банківський вклад або іншими словами депозит – це гроші, цінні папери чи дорогоцінні метали, які вкладник передає банку на зберігання на певний термін. Банк за це нараховує відсотки, про які Ви з ним домовитеся.

Існують різні види депозитів, але в основному вони поділяються на два типи:

  • Депозити до запитання. Видача грошей з такого вкладу здійснюється на першу вимогу. Практично це звичайний розрахунковий рахунок. Відсоток за таким вкладом мінімальний і зазвичай знаходиться десь на рівні 0,1% річних. Вклад поповнюється.
  • Термінові депозити. Такий внесок повертається після закінчення певного строку, який визначається договором. Він може бути від одного місяця до кількох років.

На підставі цих категорій кожен банк формує свої види депозитів.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Банківська система

Банківська система – цесукупність всіх банків у національній економіці. В даний час в країнах, де є розвинена ринкова економіка, ця система має два рівня – Центральний банк і комерційні банки. Центральний банк може бути представлений як сукупність інших банківських установ, які виконують функції самого Центрального банку. Центральний Банк виконує всі грошові функції – він здійснює монополію національних грошових знаків, займається кредитами та іншими важливими функціями. Комерційні банки концентрують в основному кредитні ресурси і здійснюють банківські операції, а також фінансові послуги для юридичних і фізичних осіб. Комерційні банки можуть розділятися на державні, кооперативні і акціонерні форми власності.

Взагалі, банківська система – це сукупність діючих банків, кредитних установ, економічних організацій, що виконують банківські операції. Крім цих організацій, банківська система має ще й спеціалізовані організації, які не здійснюють жодних банківські операцій, але забезпечують діяльність банків. Наприклад, це можуть бути розрахунково-касові центри, дилерські фірми, аудиторські контори, фірми, які працюють з цінними паперами, а також організації, що працюють з рейтингами банків і забезпечують їх спеціальною інформацією та обладнанням. Все це і є банківська система.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Електронний банкінг

Електронний банкінг – один із найдинамічніших видів дистанційного банківського обслуговування. Отримавши широке поширення в Америці і в Європі, електронний банкінг завойовує й український ринок.

Ось тільки найпоширеніші переваги, які отримує клієнт кредитної організації, що використовує для здійснення своїх банківських операцій технології електронного банкінгу.