5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Валютний ринок

Валютний ринок, з точки зору його інститутів – це сукупність фінансових центрів, де зосереджена купівля-продаж валют і цінних паперів у валюті на основі попиту і пропозиції на них.

З організаційно-технічної точки зору валютний ринок – сукупність телеграфних, телефонних, телексних, електронних та інших комунікаційних систем, що зв'язують між собою учасників валютного ринку різних країн, які здійснюють міжнародні розрахунки та інші валютні операції.

Валютні ринки на сьогоднішній день - найбільші у світі. За даними Банку міжнародних розрахунків м. Базель (Bank For International Settlements), який здійснює моніторинг діяльності на цих ринках у всьому світі, середній денний обсяг угод на них перевищує 1,4 трлн. доларів.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Види реклами

Термін «реклама» походить від латинського «reclamare» – «голосно кричати» або «сповіщати» – так на базарах і площах Стародавньої Греції та Стародавнього Риму більше 2000 років тому голосно викрикували і розхвалювали різні товари. Реклама в англійській мові позначається терміном «advertising», що в перекладі з англійської означає повідомлення і тлумачиться як привернення уваги споживача до продукту (товару, послуги) і розповсюдження порад, закликів, пропозицій, рекомендацій придбати даний товар чи послугу.

Різноманіття функцій і завдань реклами роблять необхідним більш глибокий аналіз її окремих різновидів.

При класифікації реклами використовується безліч критеріїв. Наведемо деякі з них.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету – цеперевищення видатків бюджету над його доходами.

В ідеалі бюджет будь-якого рівня бюджетної системи держави повинен бути збалансований. Однак через різні фактори (економічні, політичні, природні та ін.) часто виникає ситуація, коли доходи бюджету (податкові та неподаткові) не покривають всі необхідні для відповідного рівня бюджетної системи видатки.

3.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (2 голосів)

Види цін

Ціна – цепосередник і засіб вимірювання цінності того чи іншого товару в процесі його обміну на гроші. Вона також є важливим показником кон’юнктури ринку. Ціна відображає співвідношення попиту і пропозиції, є інструментом створення прибутку. Крім того ціна є головною складовою інфляційних процесів і взагалі, виконує велику кількість функцій.

Оскільки ринок є складною і великою системою різних взаємовідносин між покупцями та продавцями, він характеризується значною різноманітністю видів цін. Їх, як і будь-що класифікують, і класифікація ця здійснюється в кількох напрямках.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Банківська система

Банківська система – цесукупність всіх банків у національній економіці. В даний час в країнах, де є розвинена ринкова економіка, ця система має два рівня – Центральний банк і комерційні банки. Центральний банк може бути представлений як сукупність інших банківських установ, які виконують функції самого Центрального банку. Центральний Банк виконує всі грошові функції – він здійснює монополію національних грошових знаків, займається кредитами та іншими важливими функціями. Комерційні банки концентрують в основному кредитні ресурси і здійснюють банківські операції, а також фінансові послуги для юридичних і фізичних осіб. Комерційні банки можуть розділятися на державні, кооперативні і акціонерні форми власності.

Взагалі, банківська система – це сукупність діючих банків, кредитних установ, економічних організацій, що виконують банківські операції. Крім цих організацій, банківська система має ще й спеціалізовані організації, які не здійснюють жодних банківські операцій, але забезпечують діяльність банків. Наприклад, це можуть бути розрахунково-касові центри, дилерські фірми, аудиторські контори, фірми, які працюють з цінними паперами, а також організації, що працюють з рейтингами банків і забезпечують їх спеціальною інформацією та обладнанням. Все це і є банківська система.