5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Ринкова економіка

У ринковій економіці ціни і розподіл ресурсів формуються під впливом попиту та пропозиції, які є результатом взаємодії учасників ринку.

В економічній теорії під ресурсами (їх також називають факторами виробництва) розуміють працю (працівники), капітал (машини, заводи та ін.) і землю (в тому числі природні ресурси: дерево, нафта, вугілля і т. п.). В умовах вільного ринку ресурси, а також товари і послуги розподіляються виключно під впливом попиту та пропозиції.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Зовнішній борг

Зовнішній борг – це заборгованість уряду перед іншими країнами, іноземними банками чи міжнародними фінансовими організаціями, такими як Міжнародний валютний фонд (МВФ).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Платіжний баланс

Платіжний баланс країни це результат торгового обміну товарами, послугами та капіталом між країною і всім іншим світом. По суті, це балансовий звіт, що фіксує зовнішні надходження і платежі країни протягом року.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Попит і пропозиція

Попит і пропозиція – два базові поняття економіки.

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 голос)

Видавнича справа

Видавнича справа – це підготовка, друк та розповсюдження друкованих матеріалів, таких як книги, газети і журнали, а тепер також виробництво і розповсюдження компакт-дисків.