2014-05-10

Параметри мікроклімату

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Параметри мікроклімату

Життєдіяльність людини супроводжується постійним виділенням тепла в навколишнє середовище. Його кількість залежить від фізичного напруження (енерговитрат) в певних кліматичних умовах і становить від 50 Вт (в стані спокою) до 500 Вт (при важкій роботі).

Для нормального протікання фізіологічних процесів в організмі теплота, що виділяється організмом, повинна повністю відводитися у навколишнє середовище. Порушення теплового балансу може привести до перегріву або до переохолодження організму і, як наслідок, до втрати працездатності, швидкої стомлюваності, втрати свідомості і теплової смерті.

Тепловий стан людини, а отже, її працездатність залежать від впливу ряду параметрів мікроклімату.

Які найважливіші параметри мікроклімату

 • температура повітря;
 • температура поверхонь;
 • відносна вологість повітря;
 • швидкість руху повітря;
 • інтенсивність теплового опромінення.

Те, як людина переносить температуру і її теплові відчуття значною мірою залежать від вологості і швидкості навколишнього повітря. Чим більша відносна вологість, тим менше випаровується поту за одиницю часу і тим швидше починається перегрів організму.

Особливо несприятливий вплив на тепловий стан людини здійснює висока вологість у поєднанні з високою температурою (більше 30 °C), тому що при таких параметрах мікроклімату майже все тепло, що виділяється організмом, віддається в навколишнє середовище при випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає краплями з поверхні шкірного покриву. Виникає потокова течія поту, яка виснажує організм і не забезпечує необхідної тепловіддачі.

Недостатня вологість повітря несприятлива для людини через інтенсивне випаровування вологи зі слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, а потім забруднення хвороботворними мікробами. Для людини вважається допустимим зниження її маси на 2...3% шляхом випаровування вологи – зневоднення організму. Зневоднення на 6% тягне за собою порушення розумової діяльності, зниження гостроти зору. Випаровування вологи на 15...20% призводить до смертельного результату.

Велика інтенсивність теплового опромінення (інфрачервоне випромінювання) і висока температура повітря можуть мати несприятливий вплив на організм людини. Теплове опромінення інтенсивністю до 350 Вт/м2 не викликає неприємного відчуття, при 1050 Вт/м2 вже через 3...5 хв на поверхні шкіри з’являється неприємне печіння (температура шкіри підвищується на 8...10 °С), а при 3500 Вт/м2 через кілька секунд можливі опіки. При опроміненні інтенсивністю 700...1400 Вт/м2 частота пульсу збільшується на 5...7 ударів в хвилину. Час перебування в зоні теплового опромінення лімітується в першу чергу температурою шкіри, болюче відчуття з’являється при температурі шкіри 40... 45 °С (в залежності від ділянки тіла).

Крім безпосереднього впливу на людину теплота, що випромінюється, нагріває навколишні конструкції. Ці вторинні джерела віддають теплоту до навколишнього середовища за допомогою випромінювання і конвекції, в результаті чого температура повітря в приміщенні підвищується.

Загальні вимоги та параметри мікроклімату

Оцінка мікроклімату проводиться на основі вимірів його параметрів (температура, вологість повітря, швидкість його руху, теплове випромінювання) на всіх місцях перебування людини.

Гігієнічні вимоги до параметрів мікроклімату робочих місць виробничих приміщень розроблені з урахуванням інтенсивності енерговитрат працівників, часу виконання роботи, періодів року.

Параметри мікроклімату повинні забезпечувати збереження теплового балансу людини з навколишнім середовищем і підтримку оптимального або допустимого теплового стану організму.

Умови праці за показниками мікроклімату поділяються

 • (1 клас) - оптимальні умови
 • (2 клас) - допустимі умови

Якщо параметри мікроклімату не відповідають допустимим нормам, то умови праці відносять до шкідливих. В такому випадку встановлюють ступінь шкідливості, яка характеризує рівень перегрівання або охолодження організму людини.

Методи профілактики несприятливого впливу мікроклімату

В основі захисту людини від впливу несприятливих параметрів мікроклімату покладено такі принципи:

 • організаційно-профілактичні заходи;
 • архітектурно-планувальні рішення.
 • Перша група включає в себе наступні заходи:
 • установка систем загального та місцевого кондиціонування;
 • повітряне душування;
 • компенсація несприятливого впливу одного параметра мікроклімату зміною іншого;
 • забезпечення людей засобами індивідуального захисту;
 • регламентація часу роботи (перерви в роботі, скорочення робочого дня, збільшення тривалості відпустки, зменшення стажу роботи і т. д.);
 • видача підсоленої газованої води і спецхарчування.

Друга група включає наступні рішення:

 • обладнання спеціальних теплих приміщень для відпочинку та обігрівання;
 • обладнання душових кімнат;
 • планування приміщень, розміщення устаткування, що забезпечує вільний доступ свіжого повітря до всіх ділянок робочого місця;
 • виключення розташування гарячого обладнання поруч з ділянками, де проводяться холодні роботи;
 • надійна теплоізоляція перекриття верхнього поверху від сонячної радіації;
 • екранування робочих місць від джерел нагрівання;
 • механізація і автоматизація технологічних процесів, введення нових технологій, заміна машин і механізмів.

Застосування цих заходів дозволить знизити вплив несприятливих параметрів мікроклімату на людину.

За матеріалами: davers.ru.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus