2.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.88 (4 голосів)

Вітрові електростанції

Люди все більше замислюються про те, щоб користуватися надійними, безпечними і економічно дешевими джерелами енергії. Наприклад - енергією вітрів.

Існують два види вітрових електростанцій: з горизонтальною віссю - звичний усім пропелер, і станції з вертикальною віссю обертання. Другі, не дивлячись на те, що генератор у них перебуває під щоглою, і немає необхідності орієнтувати конструкцію на вітер - менш популярні. Справа в тому, що для їх роботи потрібні більш сильні вітри і зовнішнє джерело для запуску.

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 голос)

Біологічне забруднення

Біологічне забруднення навколишнього середовища – це забруднення організмами і речовинами, які негативно впливають на здоров'я людини. Шкідливі речовини знаходяться у воді, ґрунті, повітрі, в організмі людини, та й у будь-якій середньостатистичній квартирі знайдеться безліч біологічних забруднювачів.

Під терміном біологічне забруднення зазвичай мають на увазі віруси, бактерії, цвілеві грибки, шерсть тварин, рослинні алергени, частинки землі з квіткових горщиків, продукти життєдіяльності наших «сусідів» - тарганів, мишей, кліщів. Цілком ізолювати приміщення від них не можна: мікроорганізми переносяться людьми і тваринами, а алергенами можуть стати частинки хітину кліщів і тарганів, вуличний пил, втягнений кондиціонером, білки зі слини тварин, які піднімаються в повітря разом з пилом.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Важкі метали

Важкі метали відносяться до пріоритетних забруднюючих речовин, спостереження за якими обов'язкове у всіх середовищах.

Термін важкі метали, що характеризує широку групу забруднюючих речовин, набув останнім часом значного поширення. У різних наукових і прикладних роботах автори по-різному трактують значення цього поняття. У зв'язку з цим кількість елементів, що відносяться до групи важких металів, змінюється в широких межах. В якості критеріїв приналежності використовуються численні характеристики: атомна маса, густина, токсичність, поширеність у природному середовищі, ступінь залученості в природні та техногенні цикли. У деяких випадках під визначення важких металів потрапляють елементи, які відносяться до крихких (наприклад, вісмут) чи металоїдів (наприклад, миш'як).

4.3235294117647 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.32 (17 голосів)

Забруднення повітря

Під забрудненням розуміється процес внесення в повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, які несприятливо впливають на середовище життя або завдають шкоди матеріальним цінностям. У певному сенсі забрудненням можна вважати і вилучення з повітря окремих газових інгредієнтів (зокрема, кисню) великими технологічними об'єктами. І справа не тільки в тому, що гази, які потрапляють в атмосферу, пил, сірка, свинець та інші речовини небезпечні для людського організму - вони несприятливо впливають на кругообіг багатьох компонентів на землі. Забруднюючі та отруйні речовини переносяться на великі відстані, потрапляють з опадами в ґрунт, поверхневі і підземні води, в океани, отруюють навколишнє середовище, негативно позначаються на прирості рослинної маси.

3.7272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.73 (11 голосів)

Забруднення води

Забруднення і евтрофікація води

Антропогенне евтрофування та забруднення води - це основні процеси, що викликають деградацію річок, водосховищ, озерних систем і погіршення якості води. Хоча головною причиною обох процесів є відходи господарської діяльності, що надходять у водойми з водозбору, кожний з процесів має свою специфіку.

Забруднення водойм токсичними речовинами техногенного походження часто ускладнює або робить неможливим використання води для питних цілей.

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.80 (10 голосів)

Проблеми прісної води

Людей в престижному районі Нью-Делі в Індії, незважаючи на те що кожен рік тут випадає достатня кількість опадів, вранці будить рев мегафону, який сповіщає, що воду дадуть лише на годину. Така ситуація в Нью-Делі виникла в основному через те, що кілька років тому чиновники ухвалили рішення відвести значну кількість води від річок і водойм для зрошення полів.