2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 голосів)

Сонячна енергетика

Сонячна енергетика – напрямок нетрадиційної енергетики, оснований на безпосередньому використанні сонячного випромінювання для отримання енергії в будь-якому вигляді. Сонячна енергетика використовує невичерпне джерело енергії і є екологічно чистою, тобто не виробляє шкідливих відходів. Виробництво енергії за допомогою сонячних електростанцій добре узгоджується з концепцією розподіленого виробництва енергії.

Земні умови

Потік сонячного випромінювання, що проходить через площу в 1 м ?, розташовану перпендикулярно до потоку випромінювання на відстані однієї астрономічної одиниці від центру Сонця (на вході в атмосферу Землі), дорівнює 1367 Вт/м2 (сонячна постійна). Через поглинання, при проходженні атмосферної маси Землі, максимальний потік сонячного випромінювання на рівні моря (на Екваторі) – 1020 Вт/м2. Проте слід врахувати, що середньодобове значення потоку сонячного випромінювання через одиничну горизонтальну площину як мінімум в три рази менше (через зміни дня і ночі і зміни кута сонця над горизонтом). Взимку в помірних широтах це значення в два рази менше.

Можливе вироблення енергії зменшується через глобальне затемнення – зменшення потоку сонячного випромінювання, що доходить до поверхні Землі.

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 голосів)

Біологічне очищення стічних вод

Біологічне очищення стічних вод є результатом функціонування системи активний мул - стічна вода, яка характеризується наявністю складної багаторівневої структури. Біологічне окислення становить основу цього процесу і є наслідком протікання великого комплексу взаємопов'язаних процесів різної складності: від елементних актів обміну електронів до складних взаємодій біоценозу з зовнішнім середовищем.

Біологічне очищення стічних вод: історична довідка

Ще в містах стародавнього Єгипту, Греції та Риму існували каналізаційні системи, за якими відходи життєдіяльності людей і тварин транспортувалися у водойми – річки, озера і моря. У Стародавньому Римі перед скиданням у Тибр каналізаційні стоки накопичувалися і витримувалися в накопичувальному ставку-відстійнику – клоаці (cloaca maxima). У Середні століття цей досвід був у значній мірі забутий, помиї, екскременти людей і тварин, виливалися на міські вулиці і видалялися епізодично. Це було причиною забруднення і зараження джерел питної води і приводило до виникнення епідемій холери, тифу, амебної дизентерії та ін.

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.00 (1 голос)

Механічне очищення стічних вод

Зростання населення, розширення міст, нарощування промислових потужностей веде до збільшення відходів стічних вод. Механічне очищення стічних вод є необхідністю в кожному населеному пункті з чисельністю понад 200 осіб (в тому випадку, якщо не передбачене біологічне очищення через аераційні станції) і, тим більше, якщо мова йде про великі виробництва. Механічне очищення стічних вод здійснюється шляхом відстоювання і подальшої фільтрації механічних домішок. З побутових стічних вод, таким чином, виділяється 65% нерозчинних домішок і 95% з промислових. Крім того, механічна очистка води дозволяє виділяти так само цінні домішки, які можуть потім використовуватися у виробництві.

2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 голосів)

Утилізація відходів

Бурхливий процес світового економічного розвитку породив безвідповідальне ставлення людей до природи. Він привів до вольових рішень, які виявилися і можуть у найближчій перспективі виявитися згубними для екосистем, які формувалися тисячі й мільйони років. Екологічна система нашої планети стоїть перед загрозою деградації. Це парниковий ефект, дефіцит кисню і озонові діри, кислотні дощі, згубні концентрації радіоактивних ізотопів, різних хімічних забруднень ґрунту, води і харчових продуктів.

За твердженням британського журналу The Economist, тверді відходи, - це екологічна проблема, що викликає найбільшу заклопотаність жителів розвинених країн. Тому утилізація відходів віддавна є важливою проблемою розвинених країн.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 голос)

Питна вода

Питна вода – це вода, яка придатна для вживання людиною внутрішньо і відповідає встановленим нормам якості. У разі невідповідності води стандартам, здійснюється її очищення і знезараження. Очищення води передбачає під собою звільнення води від завислих часток, каламутності, від невластивих їй кольору, запаху і смаку, від надмірного вмісту солей і газів. Очищення і знезараження води проводиться різними засобами, застосовуються фільтри з пористої речовини (вугілля, обпалена глина), хлор і т.п.

Найбільш придатними для господарсько-питного водопостачання, як правило, є глибокі підземні води (артезіанські, міжпластові). Їх відмінність – прозорість, відсутність організмів, постійна температура. Практично вся природна питна вода вимагає очищення та знезараження.

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (1 голос)

Фільтри для води

В умовах сучасного світу людина потрапила в дуже складні, можна навіть сказати суворі умови життя. Те, що письменникам - фантастам 20-го століття могло наснитися в страшному сні і відобразитися в їхніх творах, для людини наших днів є нещадною реальністю. Проте людині загрожують не страшні прибульці з непізнаних планет, а віруси і бактерії, які спричиняють хвороби, і живуть всюди, в тому числі і у воді. Ще буквально 30-40 років тому, відпочиваючі, абсолютно не замислюючись, могли впиватися так званою питною водою, яка вирувала цівками в фонтанчиках для пиття на вулицях курортних міст. Зараз, подібна необережність здається чимось з області «невідомого» і «фантастичного». Ви напевно помічали, що у всіх громадських місцях стоять питні балони, що містять у собі очищену воду, тобто воду безпечну і насичену різними, дуже потрібними і корисними для людини речовинами. У силу того, що зі змінами в промисловості (зростання викиду відходів тощо) посилилося і очищення питної води за допомогою хімічних елементів, головна мета застосування яких - зменшити ризик зараження кишковими інфекціями.