2019-09-11

Зелені водорості

3.7916666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.79 (12 голосів)

Зелені водорості

Зелені водорості – група нижчих рослин. У сучасній систематиці ця група має ранг відділу, що включає одноклітинні і колоніальні планктонні водорості, у тому числі ценобіальні, одноклітинні і багатоклітинні форми бентосних водоростей. Багато нитчастих зелених водоростей кріпляться до субстрату тільки на ранніх стадіях розвитку, потім вони стають вільноплаваючими. Надзвичайно великий і діапазон їх розмірів – від кількох мікрон до кількох метрів.

Зелені водорості – це найбільший на даний час відділ водоростей. За приблизними підрахунками сюди входить близько 500 родів і від 13 000 до 20 000 видів. Всі вони відрізняються в першу чергу чисто-зеленим кольором, схожим на забарвлення вищих рослин, яке викликане переважанням хлорофілу над іншими пігментами.

Зелені водорості: розмноження

Розмноження зелених водоростей буває вегетативним, безстатевим і статевим.

Вегетативне розмноження

Вегетативне розмноження у одноклітинних зелених водоростей, позбавлених оболонки, відбувається поділом клітини навпіл, у колоніальних і багатоклітинних – фрагментами талома, у харових – спеціальними різоїдальними і стебловими бульбочками.

Безстатеве розмноження

Безстатеве розмноження у зелених водоростей представлене широко. При безстатевому розмноженні формуються зооспори, які можуть бути голими або покритими жорсткою клітинно. стінкою. Зооспори після періоду руху зупиняються, втрачають свої джгутики, округлюються (у разі голих зооспор) і розвиваються у вегетативні особини. Апланоспори (нерухомі спори) – спори безстатевого розмноження, у яких відсутні джгутики, але є вакуолі, здатні скорочуватися.

Статеве розмноження

Статевий процес представлений різними формами: хологамія, кон'югація, ізогамія, гетерогамія, оогамія.

Зелені водорості: типи життєвих циклів

Життєві цикли зелених водоростей дуже різноманітні. Тут зустрічаються всілякі типи.

У більшості зелених водоростей життєвий цикл гаплобіонтний із зиготичною редукцією. У таких представників диплоїдною стадією є тільки зигота. Гаплодиплобіонтний життєвий цикл зі споричною редукцією зустрічається у ульвових, кладофорових і деяких трентеполієвих. Гаплодиплобіонтний життєвий цикл із соматичною редукцією відомий тільки у Prasiola.

Особливо багато зелених водоростей розвивається навесні, коли всі камені на літоралі покриті суцільним смарагдовим нальотом із зелених водоростей, який різко контрастує з білим снігом, що лежить на прибережних каменях.

Зелені водорості: екологія та значення

Зелені водорості широко поширені по всьому світу. Більшість з них можна зустріти в прісних водоймах (представники харофітів і хлорофіцієвих), але чимало солоноватоводних і морських форм (більшість представників класу ульвофіцієвих). Вони зустрічаються у водоймах різної трофності (від дистрофних до евтрофних) і з різним вмістом органічних речовин, водневих іонів (від лужних до кислих), при різних температурах. Є зелені водорості, які пристосувалися до життя в ґрунті і наземних місцях. Їх можна зустріти на корі дерев, скелях, різних будівлях, на поверхні ґрунтів і в товщі повітря. Масовий розвиток мікроскопічних зелених водоростей викликає «цвітіння» води, ґрунту, снігу, кори дерев і т.д. Так, Chlamydomonas nivalis можна виявити високо в горах на снігу, забарвленому в червоний колір. У цього виду хлорофіл маскується каротиноїдними пігментами.

Своєрідну екологічну групу представляють ендолітофітні зелені водорості, пов'язані з вапняним субстратом. По-перше, ці водорості вміють бурувати. Вони роблять вапняний субстрат рихлим, через що він легко піддається різним впливам хімічних і фізичних факторів. По-друге, ряд зелених водоростей у прісних і морських водоймах здатні переводити розчинені у воді солі кальцію в нерозчинні і відкладати їх на своїх таломах. Ряд тропічних зелених водоростей, зокрема Halimeda, відкладає в таллом карбонат кальцію. Вони беруть активну участь у будівництві рифів. Гігантські поклади останків Halimeda, іноді досягають 50 м у висоту, вони зустрічаються в континентальних шельфових водах, зв'язаних з Великим Бар'єрним рифом в Австралії та інших регіонах, на глибині від 12 до 100 м.

Зелені водорості, вступаючи в симбіотичні відносини з грибами, входять до складу лишайників. Близько 85 % лишайників містять одноклітинні і нитчасті зелені водорості, 10 % лишайників містять ціанобактеріальних партнерів і 4% (і більше) містять ціанобактерії і зелені водорості. Як ендосимбіонти вони існують в клітинах найпростіших, гідр, губок і деяких плоских червів. Ряд зелених водоростей розвивається на шерсті ссавців.

Існують паразитичні представники зелених водоростей, більшість з яких в якості господарів мають вищі рослини. Так, Phyllosiphon викликає пожовтіння листя рослини-хазяїна. Cephaleuros – облігатний ендофіт листя сотень видів рослин, включаючи каву, чай та інші. Він викликає захворювання, відомі як «іржа». Види Prototheca можуть викликати зараження людини, великої рогатої худоби та деяких інших тварин. У людей вони є причиною шкірних захворювань і зрідка – бурситів і перитонітів, у великої рогатої худоби можуть бути причиною маститів.

Ряд зелених водоростей мають господарське значення. Їх використовують як індикаторні організми в системі моніторингу водних екосистем. Наприклад, Агентство з захисту навколишнього середовища США рекомендує використовувати в тестах для прісних вод такі індикаторні організми, як Selenastrum capricornutum і Scenedesmus subspicatus. Зелені водорості застосовують для очищення і доочищення забруднених вод, а також як корм у рибогосподарських водоймах. Деякі види використовуються населенням ряду країн в їжу. Для цих цілей, наприклад, в Японії, спеціально культивують Ulva і Enteromorpha. Окремі види зелених водоростей використовують як продуценти фізіологічно активних речовин. Так, види роду Haematococcus культивують у промислових масштабах для отримання каротиноїду астаксантину, Botryococcus – для отримання ліпідів. У той же час з «цвітінням» води одного з озер на Тайвані, викликаного Botryococcus, пов'язують загибель риб.

Види родів Chlorella і Chlamydomonas – модельні об'єкти для вивчення фотосинтезу в рослинних клітинах. Гігантські багатоядерні таломи Acetabularia, багатоклітинні таломи Chara і одноклітинних представників Dunaliella і Chlamydomonada в генній інженерії використовують як об'єкти для трансформації.

За матеріалами: wikipedia.org.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus