2014-05-10

Cинтетична теорія еволюції

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосів)

Сучасна теорія еволюції

Синтетична теорія еволюції - сучасний дарвінізм - виникла на початку 40-х років XX ст. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі даних сучасної генетики, екології та класичного дарвінізму. Термін «синтетична» йде від назви книги відомого англійського еволюціоніста Дж. Хакслі «Еволюція: сучасний синтез» (1942). У розробку синтетичної теорії еволюції внесли внесок багато вчених.

Основні положення синтетичної теорії еволюції в загальних рисах можна виразити таким чином:

Матеріалом для еволюції служать спадкові зміни - мутації (як правило, генні) та їх комбінації.

Основним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування.

Найменшою одиницею еволюції є популяція.

Еволюція носить в більшості випадків дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком декількох дочірніх таксонів.

Еволюція носить поступовий і тривалий характер. Видоутворення як етап еволюційного процесу являє собою послідовну зміну однієї тимчасової популяції низкою наступних тимчасових популяцій.

Вид складається з безлічі супідрядних, морфологічно, фізіологічно, екологічно, біохімічно та генетично відмінних, але репродуктивно не ізольованих одиниць - підвидів і популяцій.

Вид існує як цілісне і замкнуте утворення. Цілісність виду підтримується міграціями особин з однієї популяції в іншу, при яких спостерігається обмін алелями («потік генів»).

Макроеволюція на більш високому рівні, чим вид (рід, сімейство, клас тощо), йде шляхом мікроеволюції. Відповідно до синтетичної теорії еволюції, не існує закономірностей макроеволюції, відмінних від мікроеволюції. Іншими словами, для еволюції груп видів живих організмів характерні ті ж передумови і рушійні сили, що і для мікроеволюції.

Будь-який реальний (а не збірний) таксон має монофілетичне походження.

Еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрямку будь-якої кінцевої мети.

Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих організмів, об'єднала дані багатьох біологічних наук. Тим не менш синтетична теорія еволюції (або неодарвінізм) знаходиться в руслі тих ідей і напрямів, які були закладені Ч. Дарвіном.

За матеріалами: sbio.info.

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus