2014-04-30

Тунгуський метеорит та теорії про його природу

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосів)

Тунгуський метеорит

Падіння метеорита або проліт боліда 1908 року над тунгуської тайгою спостерігало близько тисячі осіб (кількість опитаних). Грім, димовий слід, світіння, важкі вибухи, землетрус, ураганний гарячий вітер, потемніння горизонту, струс атмосфери, паніка тварин і птахів - ось ще не повний набір відомостей очевидців, які спостерігали це грандіозне явище. Але, виявилося, не так-то просто знайти таку "голку" в глибинах сибірської тайги, хоча "голка" 30 червня 1908 року збурила атмосферу Землі.

Тунгуський метеорит породив більше сотні гіпотез про свою природу і походження. Частину з них можна віднести до серйозних і наукових, частину до випадкових або просто жартівливих. Так, в повний перелік таких гіпотез, складений І. Т. Зоткіним, потрапила серія жартів про дерев'яний метеорит, лопату, мітлу, (оскільки деякі очевидці так описували летюче тіло) і т.д. Навряд чи їх слід наводити і навіть перераховувати. Ми хочемо розглянути лише ті гіпотези, які претендують на науковість.

Тунгуський метеорит: перелік гіпотез

Гіпотези, які пояснюють тільки руйнування

 1. Вітровал, після ослаблення лісу пожежею, короїдом, шовкопрядом. Висловлювалася багатьма авторами, починаючи з робочої Куликівської експедиції Темнікова. Відхиляється повністю, так як не може пояснити жодного пункту характеристик вивалу, а саме радіальність, форму площі вивалу, осесиметричні відхилення по лінії В – З, повільне, але чітко помітне послаблення інтенсивності вивалу при русі від центру на периферію.
 2. Вибух хмари метану. Відкидається повністю, хоча б через те, що для одержання енергії 105170 Дж потрібно більше 10 км3 метану.
 3. "Підземна гроза" і
 4. "Трубка вибуху". Відкидаються повністю, оскільки тунгуський метеорит вибухнув у повітрі, на значній висоті.
 5. Реологічне зрушення. Відкидається з таких причин: а). енергія реологічного вибуху на порядки менша від наявної; б). диспергованих частинок там сотні, але не багато тисяч тонн.
 6. Ядерний вибух. Жодного прямого доказу того, що руйнування викликані ядерним вибухом не виявлено. Показана можливість пояснення всієї картини катастрофи дією балістичної хвилі ізольовано або у поєднанні з об'ємним хімічним вибухом. Проте, прямих доказів зворотного, тобто обґрунтування неможливості пояснити всі руйнування ядерним вибухом, в поєднанні з дією балістичної хвилі також немає.

Тривіальні або стандартні

 1. Гігантський залізний тунгуський метеорит. А також
 2. Гігантський кам'яний тунгуський метеорит і
 3. Астероїд можна розглядати спільно, тому що всі вони вимагають наявності великої маси тугоплавкої речовини, що рухалася з великою швидкістю. Прийняти їх за істинні гіпотези не можна, так як вони не узгоджуються з фактами і не можуть пояснити: а). куди поділася величезна маса тугоплавкої речовини; б). чому стався повітряний вибух тунгуського метеориту; в). причину відсутності димового сліду.
 4. "Льодовий" тунгуський метеорит. Пояснює тільки вибухоподібне випаровування тіла, густина якого дорівнює або менша одиниці. Гіпотеза не приймається так як: а). не доведена можливість існування таких тіл в Сонячній системі; б). не пояснює внутрішню структуру вивалу, пов'язану з дією балістичної хвилі; в). важко обґрунтувати виникнення пожежі зі своєю структурою; г). не чітке обґрунтування світіння нічного неба.
 5. "Сніжинка": а). "пухкий" метеорит не міг пройти крізь атмосферу до висоти близько 10 км; б). він не міг викликати спостережувані руйнування, навіть якщо б долетів до тропосфери; в). не пояснює відсутність речовини.
 6. Комета.
 7. Хмара космічного пилу.

Останні дві гіпотези є найбільш прийнятними і будуть детально розглянуті в наступному розділі.

Гіпотези, основані на нових наукових засадах

 1. Антиречовина. Немає чіткої гіпотези про те, як така кількість антиречовини могла скупчитися в одному місці.
 2. "Чорна діра": а). немає точки виходу, де руйнування повинні бути значно більш вираженими; б). поперечник "чорної діри" недостатній для утворення балістичної хвилі; в). Відсутні вказівки на взаємодії сил тяжіння великої маси "чорної діри" з Землею і іншими "земними" предметами.
 3. Метеорит з НРС (надтверда речовина Сонця), а також
 4. Локальний гравітаційний резонанс ЛГР і
 5. Сонячний плазмоїд. Можна розглядати спільно, тому що, по-перше, невідомо що це таке, а, по-друге, всі вони намагаються пояснити одне невідоме явище, іншим, відомим ще менше.
 6. Електричний тунгуський метеорит. Не відповідає картині руйнувань, так як електричні сили повинні бути спрямовані вгору і в бік центру.
 7. Електродинамічний метеорит. Зовсім не зрозумілий механізм виділення енергії.
 8. "Магнітний" тунгуський метеорит: а). недостатньо обґрунтована температура надпровідності космічного тіла; б). не доведена достатність величини геомагнітного поля для виділення такої енергії; в). відсутність речовини в центрі і на периферії; г). відсутність димового сліду.
 9. Природний ядерний тунгуський метеорит. Не доведена можливість існування таких метеоритів.
 10. Гігантська кульова блискавка. Не доведена реальність її існування.
 11. Натрій космічного походження: а). не ясний механізм вибуху з виділенням такої енергії; б). відсутність великої кількості сполук натрію в центрі.

Але головне заперечення проти всієї цієї групи гіпотез полягає в тому, що всі вони є "гіпотезою на гіпотезу", тобто спробою пояснити невідомий феномен іншим також невідомим. Це є нескінченно малою величиною вищого порядку, які навіть в математиці відкидаються. Завдання науки полягає в тому, щоб пояснювати невідоме відомим, гіпотезу фактами, але з іншими гіпотезами.

Екстраординарні гіпотези

 1. Космічний корабель з інших цивілізацій: а). міжпланетний; б). міжзоряний; в). з іншого простору-часу.
 2. Керований космічний зонд.
 3. НЛО космічного або земного походження.
 4. Лазерний промінь з іншої зоряної системи.

Всі ці гіпотези (якщо їх можна так назвати) основані на техногенній природі Тунгуського метеорита. Заперечень проти них немає і бути не може, так як неземному розуму можна приписати будь-які властивості. Щоб розглядати їх серйозно, потрібні тільки прямі докази наявності слідів його діяльності, яких поки що, на жаль, немає.

Співставлення. Найімовірніша гіпотеза

Як вже зазначалося, найбільш вірогідними гіпотезами про тунгуський метеорит є дві: комета або хмара космічного пилу. Спробуємо зіставити ці дві гіпотези та їх відповідність наявним достовірним фактам, а потім відмітити, що ж є не відповідним обом цим гіпотезам. Почати зручніше з більш докладного опису наших сьогоднішніх уявлень про природу комет і про властивості космічного пилу.

Комета

Типова комета на великих віддалях від сонця спостерігається як крапковий, а потім, у міру наближення, як дифузний об'єкт. З входженням у внутрішні області Сонячної системи у неї з'являється голова і розвивається один або кілька хвостів. Розміри голів великих комет досягають сотень тисяч кілометрів, а хвости тягнуться на сотні мільйонів кілометрів. Хвіст комети це "видиме ніщо", тому що його густина істотно менша від густини стратосферного повітря і складає величину меншу від однієї молекули на см3. Голова комети також не є щільним утворенням, оскільки крізь неї видно зірки. Усередині голови комети є щільне ядро. Це ядро, як показало зондування комети Галлея, складається з застиглих рідин і газів покритих товстим шаром тугоплавкої речовини.

Можна вважати, що на далеких відстанях від Сонця комети являють собою щільні утворення і складаються тільки з ядра. В міру наближення до Сонця у комети, за рахунок сублімації, починає розвиватися спочатку голова, а потім хвіст. Іноді формуються кілька пилових і газових хвостів. Їх поділ пов'язаний з особистим співвідношенням тиску сонячного світла на порошинки різної густини і силою тяжіння самого ядра.

Про походження комет відомо вкрай мало. Одна з концепцій пов'язана з вибухоподібним викидом речовини з супутників Юпітера, інша вважає відповідальним за їх утворення хмару Оорта, треті відносять утворення комет до періоду появи самих планет, четверті пояснюють їх утворення за рахунок зіткнень або вибухоподібного руйнування малих тіл Сонячної системи.

Однак, у всіх варіантах вважається, що в складі комет повинні бути гази, рідини і щільні тугоплавкі утворення. Причому частка останніх вимірюється одиницями або навіть десятками відсотків.

Хмара космічного пилу

Ще менше відомо, що таке хмара космічного пилу, тим більше, що це космічне утворення ніхто, по справжньому, не спостерігав і як воно буде проявляти себе при взаємодії з Землею - абсолютно не зрозуміло.

Тому всі міркування з приводу "хмар космічного пилу" доводиться вести на основі гіпотез про походження всесвіту, "великий вибух ", сучасних космогонічних уявлень.

Відповідно до цих уявлень, в безмежних просторах всесвіту, де народжуються і гинуть галактики, речовина розподілена вкрай нерівномірно. Звичайний "порожній" простір містить кілька молекул речовини в см3 і представлена вона тільки молекулами (або атомами) водню. Відповідно до загальнонаукових законів флуктуацій, десь концентрація молекул буде більша, десь менша. Там, де їх концентрація збільшується, починають діяти сили тяжіння і, поступово, в якійсь ділянці всесвіту починає формуватися більш щільне утворення. Його розміри можна оцінити парсеками і багатьма сотнями мільйонів кілометрів. Його густина вельми неоднорідна: десь десятки і сотні молекул в см3, десь в мільярди разів більше. У тих ділянках, де густина водню максимальна, починається процес утворення наступних елементів. З'являється гелій, вуглець, азот, кисень, але навряд чи щось важче. Ці атоми вступають у взаємодію між собою, утворюючи найпростіші сполуки, у міру ущільнення перетворюючись в застиглі гази і рідини. Таких конгломератів в хмарі космічного пилу міститься багато і розділені вони між собою вельми значними відстанями. Їх розміри вимірюються десятками і сотнями метрів, а відстані між ними - десятками і сотнями мільйонів кілометрів.

Протягом тривалого існування, знову ж таки підкоряючись закону всесвітнього тяжіння, ці конгломерати об’єднуються у все більш крупні маси, всередині них виникає великий тиск, який приводить до підвищення температури і поступово таке утворення перетворюється в протозірку. Всередині неї йдуть ядерні реакції, з'являються більш важкі елементи, хоча основну масу складають все ті ж водень і гелій. Виникає зірка. Навколо неї утворюються (або не утворюються!) планети і ми отримуємо друге Сонце.

Цей процес займає мільярди років, а почався він у момент "великого вибуху ". Однак продовжується і до цього дня. І сьогодні у всесвіті існують світи, що знаходяться на різних стадіях зародження, виникнення і вмирання зоряних систем.

Обертаючись разом з Сонячною системою навколо центру Галактики, наша Земля повинна була зустрічати такі утворення і взаємодіяти з ними. Якщо описані міркування близькі до дійсності, то всю картину Тунгуського метеориту можна викласти досить докладно і послідовно.

За матеріалами: irkutsk.com.

 

Читайте також:

 

Коментарі:

blog comments powered by Disqus